Što te nema, što te nema?
Kad na mlado poljsko cv'jece,
Biser niže ponoc n'jema,
Kroz grudi mi želja l'jece,
Što te nema, što te nema?
Kad mi sanak spokoj dade,
I duša se miru sprema,
Kroz srce se glasak krade,
Što te nema, što te nema?
Procvjetala svaka staza,
K'o što bješe divnih dana,
Po ružama i sad prska,
Bistra voda šadrvana.

Ispod rose zumbul gleda,
Iz behara miris vije,
A za mene k'o da cvili,
I u bolu suze lije.

Što te nema, što te nema?

Vedri istok kad zarudi,
U treptaju od alema,
I tad srce pjesmu budi,

Što te nema, što te nema?

I u casu bujne srece,
I kad tuga uzdah sprema,
Moja ljubav pjesmu krece,

Što te nema, što te nema?

Kako mi je srce jadno,
Kao da ga neko bode,
Te sve place i sve pita:

Kuda moja Zejna ode?

Je li griješna sabah zora,
Il' nebeska sjajna zvijezda,
Je li griješna ljubav moja,

K'o glas ptice iz gnijezda?