Dali volite tradiciju, ili tradicijonalno druzenje, koliko ste zainteresovani dase to prenosi na mlade generacije ..