Islam

Diskusije oko religija u svijetu ...
Odgovorite
Avatar
Abu_haqq
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 542
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

Islam

Post Postao/la Abu_haqq » 11 Maj 2007 20:07

ISLAM

Na¹a vjera se zove Islam. Rijeè Islam znaèi pokoravanje, pokornost Allahovoj volji, uvijek i potpuno. Allah subhanehu ve te'ala zapovjeda kako da se pona¹amo, ¹ta da jedemo, kako da se oblaèimo...

Èovjek u svojoj obijesti i neznanju jede zabranjena jela, pije alkohol, uzima drogu, pa te¹ko i neizljeèivo oboli. Kocka se, pa izgubi sav imetak te mu porodica gladuje. Uzima kamatu pa upropasti svoga prijatelja i svoju du¹u. Ko mo¾e bolje od Stvoritelja znati kako smo stvoreni. Stvoritelj zapovijeda ¹ta moramo, a ¹ta ne smijemo da radimo, jer samo tako æemo saèuvati zdravo tijelo, èistu du¹u i sreænu porodicu. O Bo¾e, da li muslimani, gdje god da su, znaju koliko su sreæni. Sreæa nije novac i moæ. Novac je varljiva i prolazna sreæa. Sreæa koju nam je Allah subhanehu ve te'ala trenutno dao da isku¹a na¹u èast i po¹tenje, na¹u vjeru u Njega. Istinsku sreæu pru¾a nam du¹evno zadovoljstvo koje nalazimo samo u iskrenoj vjeri u Jednog Boga. Allah nas je stvorio i Njemu se vraæamo. Sve ¹to nas u ¾ivotu lijepo zadesi od Allaha je. Lo¹e kada nas zadesi, znajmo da je to posljedica na¹ih ru¾nih postupaka. Ako nas snaðe sreæa i nesreæa, jedino On zna za¹to nas je to zadesilo, jer je to isku¹enje. Allah subhanehu ve te'ala nam je putem Svog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem dao Knjigu - Èasni Kur'an, koji razdvaja Istinu od la¾i, pravdu od nepravde, znanje od zablude i gluposti. Pa za¹to je onda te¹ko biti dobar i po¹ten kada imamo takvu knjigu kao ¹to je Kur'an. Allah subhanehu ve te'ala nam je podario sve ¹to je oko nas, ¹to vidimo i ne vidimo. Svevi¹nji je stvorio i nas same, a od nas jedino tra¾i da Ga obo¾avamo, da budemo dobri i po¹teni, da ne la¾emo i ne varamo, da jedni o drugima ru¾no ne govorimo, da ¹titimo slabe i nemoæne, da po¹tujemo starije, da marljivo uèimo i po¹teno zaraðujemo. Kako je samo Allah subhanehu ve te'ala beskrajno Milostiv.

alma89
Pocetnik
Postovi: 6
Pridružen/a: 15 Apr 2013 02:00
Lokacija: Srebrenica/USA

Post Postao/la alma89 » 11 Maj 2007 20:11

Esselamu 'alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu Brate!

Da te Allah Dragi nagradi na otvaranju ovog vrlo korisnog topica i podari ti svako dobro ovog i onog svijeta. Amin.
Ne odgaðaj dobro djelo za sutra - mo¾da sutra doðe, a tebe nema...

Avatar
Abu_haqq
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 542
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

IMAN

Post Postao/la Abu_haqq » 11 Maj 2007 20:14

Da bismo bili ispravni sljedbenici Islama, moramo prakticno i svojim srcem prihvatiti islamsko vjerovanje (iman). Islamska ulema ovako je definirala iman:

"Iman je cvrsto vjerovanje srcem, ocitovanje jezikom i prakticna potvrda djelima."[1]

Dokaza o ovakvom definisanju imana u Kur'anu imamo veoma mnogo, a jedan od njih je i ovaj kur'anski ajet: "Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Poslanika Njegova vjeruju, i poslije vise ne sumnjaju, i bore se na Allahovom putu imecima svojim i zivotima svojim. Oni su iskreni." (Hudzurat 15)

U njemu se jasno vidi da je iman ubjedenje i uvjerenje koje u sebi nema nikakvih primjesa niti bilo kakvih sumnji, i djelo izrazeno kroz borbu imovinom i zivotom na Allahovom putu. Samo ubjedenje nije dovoljno da bi iman bio primljen. Potvrda imana koji je u srcu mora biti izrazena kroz vanjska djela. Reci: "Ja srcem vjerujem" i u isto vrijeme ciniti djela koja izvode iz vjere, kontradiktornost je koja pobija postojanje imana u srcu. Iman koji je u srcu reflektira se na djela, i shodno jacini imana jesu i brojnost i tezina djela.

Zato je islamska ulema i uvrstila djelo u definiciju kao sart za postojanje imana. A isto je tako kada se radi o ocitovanju imana jezikom. Nije dovoljno samo vjerovati nego to nas organ govora mora stalno potvrdivati. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaze: "Ko iskreno kaze la ilahe illellah, uci ce u Dzennet."

Pogledajmo sada sta kazu najeminentniji islamski ucenjaci o ovom pitanju.

Imam Ibnu Kajjim kaze: "I kazi im da se iman covjeka sastoji od govora, rada i potvrde srcem." Komentator veli: "Stav Ehli sunneta je da je iman potvrda srcem, praksa organima i izgovor jezikom.

Imam Safija, rahmetullahi alejhi, u svojoj poznatoj knjizi "El-Umm" veli: "Ashabi i tabi'ini, i ostali poslije njih koje smo mi zatekli, bili su saglasni u tome i svi su govorili: "Iman je izgovor, praktikovanje i nijjet, ni jedno od ovo troje ne koristi bez ostalo dvoje.

Ebu 'Umer Et-Talemenki prenosi svojim poznatim senedom od Musa ibnu Haruna El-Hammala da je rekao: "Ishak ibnu Rahevejh nam je izdiktirao da je iman govor i djelo, da se povecava i smanjuje, i nema sumnje da je tako kako nam je on opisao. Mi smo to shvatili iz pouzdanih predaja, opcih islamskih pravila i rijeci ashaba Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tabi'ina i generacija poslije njih. Svi su oni bili saglasni po ovom pitanju i uopce se nisu razilazili.

U doba Evzaije u Samu, Sufjana es-Sevrije u Iraku, Malika ibnu Enesa u Hidzazu i Mu'ammera u Jemenu tvrdilo se da je iman rijec i djelo, i da se povecava i smanjuje."

Hafiz ibnu Adul-Berr u svom "Temhidu" kaze: "Islamski pravnici i muhaddisi saglasni su da je iman rijec i djelo, a nema djela bez nijjeta. Iman se kod njih povecava pokornoscu, a smanjuje grijesenjem. Sva bogougodna djela su iman. Izuzev sto se kod Ebu Hanife i njegovih sljedbenika spominje da se bogougodna djela ne nazivaju imanom. Oni kazu da je iman potvrda (srcem) i izgovor (jezikom).”

- Iz ovoga se vidi da postoje tri osnovna temelja na kojima se zasniva iman a to su:

- srce: od koga se zahtijeva ubjedenje u Allahovu jednocu, strah od Njega, trazenje utocista i oslanjanje iskljucivo na Allaha;

- jezik: cija je funkcija izgovaranje dva sehadeta, slavljenje Allaha, trazenje oprosta i pozivanje Allahu;

- djelovanje organa: namaz, zekat, post, dzihad, nauka, trgovina, zemljoradnja, proizvodnja, ostvarujuci time Allahovo naredenje u pogledu ljudske uloge na Zemlji i radeci shodno islamskom ucenju.

Ucenjaci su se slozili da se ne moze smatrati vjernikom covjek koji jezikom ocituje ulazak u vjeru, a srcem ga zanijece i ne prihvati. To su munafici, dvolicnjaci, a oni su u najdubljim dubinama Dzehennema.

Isto tako, ni sama spoznaja srcem bez jezika i djela nije dovoljna u realizaciji imana. Faraon je spoznao srcem da je Musa dosao sa istinom, ali nije vjerovao u tu istinu. "... da je (Musa) odgovorio: "Ti znas da ovo nije dao niko drugi nego Gospodar nebesa i Zemlje, kao ocigledna znamenja, i ja mislim da ces ti, o faraone, sigurno nastradati." (El-Isra' 102) "I oni ih, nepravedni i oholi, porekose, ali su u sebi vjerovali da su istinita, pa pogledaj kako su skoncali smutljivci." (En-Neml 14) "Oni kojima smo Knjigu dali poznaju Poslanika kao sto poznaju sinove svoje; oni koji su sebe upropastili, pa - oni nece vjerovati." (El-En'am 20)

Onaj koji srcem vjeruje i jezikom ocituje vjeru, a djelima je ne potvrduje, grijesnik je prema Allahu i Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i zasluzuje obecanu kaznu

Kada i kako covjek postaje vjernik?

Covjek postaje vjernik potpunim prihvatanjem u potpunosti dva sehadeta i njihovim javnim izgovaranjem. Rijecima: "eshedu en la ilahe illellah ve eshedu enne Muhammeden ’abduhu ve resuluhu" pristupa se u vjeru Islam i time covjek prakticno postaje musliman, odnosno vjernik. Doslovno znacenje rijeci "la ilahe illellah" jeste: "nema drugog istinskog boga pored Allaha”. A onaj ko izgovori ovaj prvi sehadet mora da porekne sva druga bozanstva osim Allaha. Uzviseni Allah kaze: "Znaj da nema boga osim Allaha." (Muhammed 19) Znaci, ustvrditi da je jedino Allah Bog i poreci sva druga lazna bozanstva jeste znacenje prvog dijela sehadeta. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaze: "Ko kaze da nema drugog boga osim Allaha, i u tome bude iskren, uci ce u Dzennet."

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, trinaest je godina u Mekki proveo pozivajuci Arape u prihvatanje rijeci "la ilahe illellah." Govorili su: "Jedan bog, ovo do sad nismo culi." To govore zato sto su oni dobro razumjeli znacenje ovih rijeci, te da onaj ko ih izgovori i prihvati mora napustiti sve dotadasnje bogove kojima su se klanjali, sto je bilo veoma tesko. Uzviseni Allah za njih kaze: "I oni ce toga Dana zajedno na muci biti, jer mi cemo tako sa mnogoboscima postupiti. Kad im se govorilo: "Samo je Allah Bog! - oni su se oholili i govorili: "Zar da napustimo bozanstva nasa zbog jednog ludog pjesnika?"

A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaze: "Ko ustvrdi da: “Nema bozanstva mimo Allaha, njegova su imovina i zivot zasticeni." Hadis je potpuno jasan u definisanju stava da srce mora poreci sva druga bozanstva i biti cisto od bilo kakve primjese. “La ilahe illellah” oslonac je covjekova Islama. To je metod ispravnog zivota, a on se moze ostvariti samo ako se sve vrste ibadeta posvete jedino Allahu, te prihvatanjem obreda i zakonodavstva koje je On objavio, a odbacivanjem svih drugih ljudskih zakona.

Drugi dio sehadeta "Muhammedun resulullah" znaci vjerovati da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, poslan od Uzvisenog Allaha i potvrdivati sve ono sa cim je poslan. Njemu se povinovati u naredbama i kloniti se onoga od cega nas on odvraca. Zatim obozavati Allaha na nacin na koji je to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, radio i vjerovati da je on bio covjek, Allahov rob i Poslanik. Zato je i rekao: "Ne uzdizite me na stepen na koji su krscani uzdigli Isa'a, sina Merjemina. Ja sam samo rob. Recite: "Allahov rob i poslanik." Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, sam sebi nijece bilo kakav stepen i tretman iznad obicnog covjeka, i to zahtijeva od nas, upravo zbog toga da ne bismo i mi kao i krscani pripisali Allahu druga.

To bi ukratko bilo znacenje dva sehadeta s kojima covjek ulazi u vjeru i postaje musliman.

Povecavanje i smanjivanje imana

Koliko je djelo vazno kao sastavni dio imana - vidjet cemo i u ovom dijelu poglavlja. Naime, iman u svim periodima covjekovog zivota nije uvijek isti. Nekada je slabiji, a nekada jaci. Stoga su islamski ucenjaci, na osnovu kur'anskih ajeta i hadisa, izvukli zakljucak da se iman smanjuje i povecava. On se povecava povecanjem dobrih djela, a smanjuje sa smanjenjem cinjenja dobrih djela. Dokaze da se iman povecava imamo u ovim kur'anskim ajetima: "A kada se rijeci Njegove kazuju, vjerovanje im se povecava." (El-Enfal, 2) "... sto se tice vjernika, njima se povecalo vjerovanje." (Et-Tevba, 4) "... i to im je samo povecalo vjerovanje i predanost." (El-Ahzab, 22) "One kojima je, kad su im ljudi rekli: "Neprijatelji se okupljaju zbog vas, treba da ih se pricuvate!" - to povecalo vjerovanje, pa su rekli: "Dovoljan nam je Allah i divan je On Gospodar!" (Ali ‘Imran, 173) "On uliva smirenost u srca vjernika da bi jos vise povecali vjerovanje koje vec imaju - a vojske nebesa i Zemlje su Allahove; Allah sve zna i mudar je." (Suretul-Feth, ajet 4)

A dokazi iz hadisa su slijedeci:

1. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Iman se sastoji iz sedamdeset i nekoliko stepena. Najveci stepen imana je la ilahe illellah, a najmanji uklanjanje smetnje s puta..."

Iz hadisa se jasno vidi da je iman poredan po stepenima, tj. nije uvijek iste jacine.

2. "Ko od vas vidi neko lose djelo, neka ga ukloni (izmijeni) rukom; ako ne moze rukom, onda neka ga ukloni jezikom; a ako ne moze ni jezikom, onda neka ga prezire srcem, a to je najslabiji vid imana..."

3. Rijeci Omera, radijallahu anhu, upucene ashabima: "Dodite da zajedno povecamo iman," a zatim su svi zajedno spominjali Allaha."

I druge brojne predaje koje jasno govore o povecanju i smanjenju imana.

Svaki covjek moze kod sebe osjetiti kako mu se iman povecava i smanjuje. Ako je veci iman, on je veseliji, bogobojazniji, sirokogrudniji, i ima osjecaj prostranosti u prsima. A ukoliko je manji, tmuran je, potisten, lahko zapada u grijeh, osjeca tjeskobu u prsima, itd.

Postoje faktori koji uticu na povecanje imana, i oni su dostupni svakome. Medu najvaznijima su:

1. Nauka: Izucavanjem nauke postize se ubjedenje i spoznaja. Kao sto kazu Dzundub ibnu Abdullah i Ibnu Omer: "Naucili smo vjerovati, naucili smo Kur'an uciti, pa smo povecali svoj iman."

Alim se vise boji Boga zato sto Ga je vise spoznao: "A Allaha se najvise boje njegovi uceni robovi." (Fatir, 28)

2. Djelo: Povecanjem cinjenja dobrih djela povecava se uvjerenje i jaca iman, a smanjivanjem dobrih i povecanjem losih djela i slijedenjem strasti smanjuje se iman.

3. Zikr-spominjanje Allaha i razmisljanje:

Spominjanjem Allaha, Njegovih lijepih imena, citanjem njegovih ajeta covjek se veze imanskom vezom za Allaha i od sebe odbacuje nemarnost i ljenost. Prenosi se od Ebu Dzafera, od njegova djeda Umejr ibnu Hubejba koji je bio ashab Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Iman se povecava i smanjuje." Upitali su ga: "Kako se povecava, a kako smanjuje?" Rekao je: "Kada spominjemo Allaha, pa kazemo: elhamdulillah i subhanallah, time se povecava nas iman, a kada to zanemarimo i zaboravimo, tada se smanjuje nas iman."

Spominjati Allaha dozvoljeno je i sjedeci i stojeci i lezeci: "Za one koji stojeci i sjedeci i lezeci Allaha spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmisljaju." (Ali ‘Imran:191)

Razmisljanjem o Allahovom stvaranju, o Njegovim stvorenjima i ajetima, covjek dolazi do cvrste spoznaje da je sve sto postoji djelo Uzvisenog, i tako mu se iman povecava. Na sve strane gdje god se okrene osjeca moc Jedinog, osjeca velicinu i snagu sto ga navodi na jos vecu prisebnost i pokornost. S druge strane, kada vidi one koji su slijepi kod ociju i gluhi kod usiju i ne razumiju pored razuma, zahvali se Allahu na tome sto mu je omogucio da razmislja i dode do zakljucka da je samo Allah Bog. Kaze Uzviseni: "Oni koji spominju Allaha stojeci, sjedeci i lezeci, i o stvaranju nebesa i Zemlje razmisljaju." (Ali ‘Imran 191)

Iman i Islam

U poznatom hadisu kojeg prenosi Omer ibnul-Hattab, Dzibril, alejhisselam, upitao je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Muhammede, reci mi sta je islam." On rece:

- "Da svjedocis da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov rob i poslanik, da klanjas namaz, da dajes zekat, da postis Ramazan i da obavis hadzdz ako budes u mogucnosti."

- "Reci mi sta je iman?"

- "Iman je da vjerujes Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan, i da vjerujes u Bozije odredenje dobra i zla (kada' i kader).

Kada se govori o imanu i islamu, cesto se mijesaju ova dva termina. Neko ce reci da su to razliciti termini sa posebnim znacenjima, te da je iman uvjerenje, a islam djelo. Drugi ce reci da je to jedno te isto i da nema razlike medu njima. Odnosno iman i islam su sinonimi, jer je nekada Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo iman u znacenju islama i islam u znacenju imana, kao u ovim hadisima: "Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao je ashabe: "Da li znate sta je iman?" A potom je odgovorio: "Iman je svjedocenje da nema drugog boga mimo Allaha, obavljanje namaza, davanje zekata, post ramazana..."

U ovom hadisu iman je prikazan definicijom islama. U drugom hadisu spominje se da je iman dio islama kao sto je hadis: "... pa koji je vid islama najbolji? Rekao je: "Iman.".. Ovdje je iman upotrijebljen u doslovnom znacenju, a islam u terminoloskom. Tako cemo doci do zakljucka da su iman i islam s terminoloskog stanovista jednog znacenja i da oboje sadrze ubjedenje, ocitovanje jezikom, i potvrdu djelima. Ponekad se pravi razlika kada hoce da se razluci jezicko od terminoloskog znacenja. U sustini, svejedno je da li rekao za osobu musliman ili mu'min, jer kada kazemo musliman, onda ne nijecemo njegovo cvrsto ubjedenje, a kada kazemo mu'min, onda ne nijecemo njegova djela.

Potvrdu da su ta dva termina isti pojam imamo i u ovom kur'anskom ajetu: "Pravi vjernici samo su oni cija se srca strahom ispune kada se Allah spomene, a kada im se rijeci Njegove kazuju, vjerovanje im ucvrscuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju, oni koji molitvu obavljaju i dio onoga sto im Mi dajemo udjeljuju. Oni su zbilja pravi vjernici, njih pocasti i oprost i obilje plemenito kod Gospodara njihova cekaju." (El-Enfal 2-4)

U ajetu je Allah spomenuo rad srca i rad organa.

Avatar
Abu_haqq
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 542
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

Post Postao/la Abu_haqq » 11 Maj 2007 20:19

Alma89 je napisao/la:Esselamu 'alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu Brate!

Da te Allah Dragi nagradi na otvaranju ovog vrlo korisnog topica i podari ti svako dobro ovog i onog svijeta. Amin.
we ijjake, Amin.

Avatar
Abu_haqq
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 542
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

Slijedjenje Pravog puta...

Post Postao/la Abu_haqq » 12 Maj 2007 22:49

Slijedjenje Pravog puta u suprostavljanju stanovnicima Vatre

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Zahvala pripada samo Allahu, Njega hvalimo, od Njega pomoc i oprost trazimo. Allahu se utjecemo od zla nas samih i nasih zlih djela. Koga Allah uputi - njega niko u zabludu ne moze zavesti, a koga u zabludi ostavi - njega niko uputiti ne moze. Svjedocim da nema drugog boga osim Allaha, Koji ortaka nema i svjedocim da je Muhammed Njegov rob i poslanik.

"O vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznoscu i niposto ne umirite osim kao muslimani!" ( Sura Al Imran, 102 )

"O ljudi, bojte se Gospodara svga, Koji vas je stvorio od jedne osob, od koje je njen par stvorio, a od njih dvoje mnoge muskarce i zene rasijao! Bojte se Allaha, Cijim imenom jedni druge molite, i cuvajte rodbinske veze! Allah doista nad vama bdije!" ( Sura En-Nisa, 1 )

"O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo Istinu, On ce vas za vasa dobra djela nagraditi i grijehe vam vase oprostiti... A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao postici ce ono sto bude zelio." ( Sura El-Ahzab, 70-71 )Najbolji govor je Allahov govor, a najbolja uputa je Muhammedova, sallallahu 'alejhi we sellem, uputa, neka je na njega i njegovu porodicu selam i salavat. A najgora stvar je inovacija, svaka inovacija je novotarija, svaka novotarija je zabluda a svaka zabluda vodi u Vatru.

Koliko je naroda koji su uniseni zbog toga sto su se poistovjetili sa zabludjelim narodima. Ovaj ummet nije daleko od njemu slicnih osim onih kojima se Allah smilovao. Ovo iz tog razloga jer se veliki broj muskaraca i zena ovog ummeta poistovjetio sa stanovnicima Vatre.

Mislim da to nije ni radi cega osim zbog njihovog udaljavanja od vjere i zbog nepoznavanja blagog Serijata njihovog Gospodara. Ovo je hadis od Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem, koji jasno poput Sunca u sred bijela dana predocava stanje ovog ummeta, majku i oca bih za njega zrtvovao, pa kaze:

"Vi cete slijediti one koji su bili prije vas pedalj po pedalj, lakat po lakat, pa kad bi oni usli u gusterovu rupu i vi bi ih slijedili. "Rekose: "Allahov Poslanice, jel jevreji i krscani ? " Kaze: "A ko bi drugi. " ( Mutefequn alejhi ) 1

1 - Mutefequn alejhi je hadis oko cije su se vjerodostojnosti slozili Buharija i Muslim.

Ovo je pocetak i uvod u objavljivanje dijelova knjige "Slijedjenje Pravog Puta u suprostavljanju stanovnicima Vatre" od sejhul-islama Ibn Tejmijje, rahimehullah, koje ce te moci da citate u buduce na nasoj i vasoj stranici Studio-Din.

U slijedecem objavljivanju teksta na ovu temu, moci ce te procitati nesto od biografije uvazenog islamskog ucenjaka Ibn Tejmijje, rahimehullah.

Neka je hvala Uzvisenom Allahu i neka je selam i salavat na Allahova Poslanika Muhammeda, sallallahu 'alejhi we sellem, i na njegovu porodicu i uzorite ashabe, radijallahu te'ala anhum.

Avatar
Abu_haqq
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 542
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

PRINCIPI IZVORNOG ISLAMSKOG RADA

Post Postao/la Abu_haqq » 13 Maj 2007 19:40

Pi¹e: hfz. mr. Muhammed Fadil Porèa

PRINCIPI IZVORNOG ISLAMSKOG RADA

Velika je potreba posebno u vremenu neznanja koje vlada meðu ljudima i mnogobrojnih isku¹enja da se pojasne principi izvornog rada i djelovanja Ehlus-sunneta i d¾emata, i to ne samo deklarativno, veæ da bi se po njima radilo u svakodnevnom ¾ivotu. Prvo da sebe podsjetimo na temeljna pitanja vjerovanja, rada i zalaganja i druge u njih da pozovemo, a drugo da drugi znaju da ovaj poziv nije neutemeljen, privremen i povr¹an, a samim tim da ima sa Allahovom pomoæi perspektivu.

* Poziv svih Allahovih poslanika i vjerovjesnika u èisti tewhid, tj. Jednoæu Uzvi¹enog Allaha, subhanehu ve te'ala i ibadet samo Njemu Uzvi¹enom i sprijeèavanje ¹irka kao najveæeg grijeha koji se ne opra¹ta onome ko se od njega ne pokaje.
* Islam crpiti iz njegovih izvora Kur'ana i Sunneta shvatanjem ashaba koji su najbolje poznavali ovu vjeru i najbolje po njoj radili i za nju se zalagali, jer imaju garanciju Objave svoje ispravnosti.
* Slijediti poznatu i od ummeta priznatu islamsku ulemu koja izvorno tumaèi Islam. Oni nisu sveti niti nepogrije¹ivi, ali nisu ni prokleti zbog gre¹ki koje uèine svojim id¾tihadom, tako da im se priznaje njihovo pravo po¹tivanja, za¹tite i slijeðenja koliko su dokazima potkrijepljeni.
* Zalagati se za sticanje i ¹irenje ¹erijatskog znanja kojim se prepoznaje istina od zablude i upoznaje naèin ibadeta Uzvi¹enom Allahu kao i ostali propisi vjere i svakodnevnog ¾ivota....

* Sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, poja¹njava i tumaèi Kur'an i po njemu se prepoznaju sljedbenici istine kod razila¾enja meðu ljudima.
* Zastupati srednji, umjereni, pravedni pravac koji je legalizovan Objavom i od njega ne odstupati bez obzira na pote¹koæe, prepreke i spletke koje se na Pravom putu postavljaju. Srednji put nije ni jedna krajnost, bilo da se radi o popu¹tanju u vjeri ili pretjerivanju i dodavanju na propise onoga ¹to nije od njih. Srednji umjereni put nije put obièaja niti ljudskih nahoðenja i pretpostavki, kao ni sredina izmeðu istine i neistine.
* Suprotstavljanje svakoj novotariji u vjeri i njeno ukidanje, jer je to falsifikat vjere i vid njenog ru¹enja.
* Suprotstavljanje kori¹tenju vjere u svrhu liènog koristoljublja. Treba ¾ivjeti za Islam, a ne od Islama.
* Suprotstavljanje monopolu nad vjerom i manipulisanju narodom preko nje.
* Nareðivati dobro i odvraæati od zla nu¾nost je ispravnosti i opstanka dru¹tva.
* Djela i rijeèi su od imana, koji se opet poveæava i smanjuje prema djelima, suprotno shvatanju murd¾ija.
* Veliki grije¹nici, mimo onih koji uèine ¹irk i kufr i ostave vjeru nisu u kategoriji nevjernika, veæ grije¹nika, suprotno shvatanju harid¾ija.
* Pridr¾avanje datih obeæanja i sklopljenih ugovora i dogovora makar se radilo o nevjernicima.
* Ne slijediti vjeru orjentalista niti njihovih uèenika kao ni ¹kole nevjernika koje obrazuju kadrove za tumaèenje Islama.
* Poziv u Islam mudro i lijepim savjetom i raspravljati kako je najljep¹e.
* Islam je savr¹en u cijelosti i njegova primjena je garant uspjeha u svakom mjestu i vremenu.
* Uzvi¹eni Allah je zadovoljan jedino Islamom kao vjerom i to samo onakvim kakav je objavljen.
* Islam i uputa su najveæe Allahove blagodati kojima vjernik treba da se raduje i bude ponosan.
* Emanet vjere Islama je najveæi emanet i odgovornost koju je èovjek preuzeo na sebe i za koju æe biti pitan.
* Cilj ne opravdava sredstvo i ne mo¾e se nedozvoljenim haram stvarima iæi ka cilju. Sam nijjet i namjera nisu dovoljni, nu¾no je potrebno da su djela u skladu sa propisima.
* Nikome nepravdu ne èiniti, radilo se o muslimanima, nemuslimanima, ¾ivotinjama, prirodi i ostalom, a isto tako ne dozvoliti da se nama nepravda èini.
* Ne slijediti obièaje i tradiciju koja nije u skladu sa propisima Islama.
* Ustrajnost na Pravom putu i postojanost u pridr¾avanju propisa i stalno nastojati biti ispravan.
* Vjerovati i slijediti muhkem – jasne ajete koji su temelj Knjige, a mute¹abih – manje jasne ili nejasne ajete vjerovati i vraæati njihovo znaèenje na jasne. Oznaka i svojstvo zabludjelih je da ostavljaju jasne ajete i otvoreno im se suprostavljaju, a dr¾e se nejasnih.
* Kloniti se neutemeljenih i beskorisnih rasprava zasnovanih na pretpostavkama i razlièitim filozofijama.
* Jedan je pravi put, a ostali su putevi zablude.
* Islam svojim propisima obuhvata cjelokupni ljudski ¾ivot i sve èovjekove radnje i stanja kao i dogaðaje, radilo se o pojedincima ili zajednicama, i nije ogranièen samo na ibadete (vjerske obrede), niti samo na d¾amije. Vjera Islam se ne smije i ne mo¾e odvojiti od svakodnevnog praktiènog ¾ivota.
* Sve ¹to imamo je od Allaha i Njegov je posjed, a nama je dato na raspolaganje samo u okvirima Allahovog zadovoljstva koje se ogleda kroz izvr¹avanje propisa vjere.
* Strpljivost na putu isku¹enja koja su neminovna i u kojima vjernici bivaju jo¹ jaèi.
* Suprotstavljanje korupciji u svim vidovima.
* Voliti i pomagati u ime Allaha i prezirati i odricati se u ime Allaha.
* Vjerovati u sve objavljeno i raditi po Posljednjoj Objavi.
* Biti ponosan Islamom i ne posustajati.
* Rad i zalaganje za Islam i iskrenost i revnosnost u tome.
* Vjerovanje u kader i da nas nije moglo ma¹iti ono ¹to nas je pogodilo i ono ¹to nas je ma¹ilo nije nas moglo pogoditi.
* Islamsko bratstvo je obaveza i put ka prosperitetu muslimana, kako bi svoju ulogu meðu narodima svijeta vr¹ili donoseæi i uspostavljajuæi im istinu i pravdu. Meðusobna saradnja sa muslimanima mo¾e biti na osnovu dobroèinstva i bogobojaznosti u mjeri njihovog pridr¾avanja Izvornog Islama, a nikako grijeha i neprijateljstva. Muslimani se ne smiju dijeliti na grupe, partije i frakcije, veæ je du¾nost svima èvrsto se prihvatiti za Allahovo u¾e.
* Pomagati muslimane i braniti ih, i ¹tititi od napada i nasrtaja, i zalagati se i boriti za interese Islama i muslimana gdje god oni bili. Pru¾iti za¹titu slabima i obespravljenima i sprjeèavati silnike i nepravednike od zla.

Vallahu velijjut tewfik Izvor: Islamski Èasopis El-Asr - www.el-asr.com

Avatar
Abu_haqq
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 542
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

Islamsko vjerovanje

Post Postao/la Abu_haqq » 14 Maj 2007 20:15

Od èega se sastoji iman - islamsko vjerovanje ?


Iman - islamsko vjerovanje se sastoji od ¹est temeljnih istina vjere ili ¹arta, koji glase;
1. AMENTU BILLAHI
2. VE MELAIKETIHI
3. VE KUTUBIHI
4. VE RUSULIHI
5. VEL JEVMIL AHIRI
6. VE BIL KADERI HAJRIHI VE ©ERIHI MINALLAHI TE'ALA


-Ja vjerujem u Boga
-i u Bo¾ije meleke
-i u Bo¾ije kitabe - objave
-i u Bo¾ije poslanike - pejgambere
-i u Sudnji dan - kijametski dan
-i vjerujem da sve ¹to se dogaða biva s Bo¾ijom voljomi Bo¾ijim odreðenjem

Avatar
Abu_haqq
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 542
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

©ta znaèi ISLAM ?

Post Postao/la Abu_haqq » 17 Maj 2007 06:00

©ta znaèi ISLAM ?

Islam znaèi pokornost Allahu

U èemu se sastoji ta pokornost ?

Ta pokornost se sastoji u ;
-vjerovanju u Allaha
-izvr¹avanju svih islamskih propisa i du¾nosti
-lijepom islamskom vladanju i pona¹anju


©ta je islam

Islam je vjera koju je Allah objavio preko svojih poslanika cijelom èovjeèanstvu.

Avatar
Abu_haqq
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 542
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

Èime oèitujemo pripadnost islamu?

Post Postao/la Abu_haqq » 17 Maj 2007 19:08

Èime oèitujemo pripadnost islamu?

Pripadnost islamu oèitujemo KELIME-i-©EHADETOM


Kako glasi KELIME-i-©EHADET ?

Kelime-i-¹ehadet glasi ;
E©HEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE E©HEDU
ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU


©to znaèi;
Vjerujem i oèitujem da nema drugog boga osim Allaha
I vjerujem i oèitujem da je Muhamed Bo¾iji rob i poslanik

Avatar
Abu_haqq
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 542
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

Post Postao/la Abu_haqq » 18 Maj 2007 06:49

Ispunjavanje emaneta i povjerenih stvari

Znanje je emanet i njegovo ispunjavanje sastoji se u radu po tom znanju, pozivanju ljudi njemu i strpljenje na svemu tome. Onaj koji bude èinio tako, ispunio je emanet svoga znanja i biæe od onih koji æe profitirati i uspjeti. Onaj ko ne bude radio po svome znanju, ne bude pozivao njemu, niti saburao na svemu tome, pronevjerio je emanet znanja i biæe od sigurnih stradalnika. Od osobina vjernika koji æe, in¹aAllah, naslijediti D¾ennet, jeste i ispunjavanje emaneta, voðenje brige o povjerenim im stvarima.

Uzvi¹eni Allah ka¾e, kao ¹to stoji u prijevodu znaèenja: "i koji o povjerenim im emanetima i obavezama svojim brigu brinu" (El-Mu'minun, 8), da bi zatim rekao: "oni su dostojni nasljednici, koji æe D¾ennet naslijediti, oni æe u njemu vjeèno boraviti." (Prijevod znaèenja El-Mu'minun, 9-10)

Takoðe, u suri El-Me'arid¾, kao ¹to stoji u prijevodu znaèenja, Uzvi¹eni ka¾e: "i oni koji povjerene im emanete budu èuvali i ugovore svoje ispunjavali" (El-Me'arid¾, 32), da bi zatim rekao: "oni æe u d¾ennetskim ba¹èama biti poèa¹æeni." (Prijevod znaèenja El-Me'arid¾, 35) I mnoge druge rijeèi Uzvi¹enog Allaha koje govore o ispunjavanju emaneta, povjerenih stvari i preuzetih ugovora, obaveza.

slamski uèenjaci govoreæi o emanetu spominju vi¹e vrsta, podjela i definicija, pa izmeðu ostalog, ka¾u: ·
"Tri su emaneta: namaz, post i kupanje od d¾enabeta." ·

"Emanet su sve propisane stvari." ·

"Emanet su: vjera, propisi i kaznene odredbe." ·

"Emanet je: obavljanje namaza, izdvajanje zekata, post mjeseca ramazana, hodoèa¹æenje Ka'be, istiniti govor, vraæanje duga, pravednost i po¹tenost pri vaganju, a te¾e od svega spomenutog jeste ono ¹to je Uzvi¹eni Allah ostavio èovjeku na èuvanje." (Ibn-Mes'ud) ·

"Emanet su propisi i granice vjere." (Mud¾ahid) ·

"Emanet je sve ono èime su vjernci zadu¾eni i ono ¹to im je zabranjeno." (Ebul-'Alije) ·

"Emanet je post, kupanje od d¾enabeta i sve ¹to je od ©erijata manje poznato." (Zejd b. Eslem) ·

"Emanet je sve ono ¹to ti povjere ljudi i ispunjavanje ugovora koje si sklopio s njima." Izmeðu spomenutih znaèenja i vrsta emaneta nema nikakvih suprotnosti. Emanet obuhvata sve stvari vjere: namaz, zekat i ostale 'ibadete; preuzimanje uprave nad narodom, pravedna podjela imetka, pomoæ i ispunjavanje prava onog kome je uèinjeno nasilje, pravednost pri suðenju i sl. Èuvanje tijela od svega zabranjenog je emanet. Tako je tvoj sluh emanet. Obaveza ti je da slu¹a¹ samo ono ¹to æe ti koristiti, poput Kur'ana, hadisa i onoga u èemu je korist za islam i muslimane. Dok ti nije dozvoljeno da dopusti¹ svojim u¹ima da slu¹aju ono ¹to æe ¹tetiti tvome tijelu od psovke, ogovaranja, svaðanja i zavaðanja, la¾nog svjedoèenja i sl. Takoðe, tvoje oko je emanet. Dozvoljeno ti je da njime gleda¹ samo ono ¹to ti je Uzvi¹eni Allah dozvolio, a to je ono u èemu je korist za tebe.

Dok, nije ti dozvoljeno da svoj pogled spusta¹ na tuðe ¾ene, tebi strane, prezrene fotografije s razgoliæenim ¾enama i sve ono ¹to ti je Uzvi¹eni Allah uèinio strogo zabranjenim. Tvoj jezik, takoðe, je emanet. Obaveza ti je da ga koristi¹ u uèenju Kur'ana, èitanju hadisa, korisnih knjiga i svega onog èime te obavezao Uzvi¹eni Allah od uèenja raznih zikrova, slavljenja i velièanja Allaha, subhanehu ve te'ala, zahvaljivanja Njemu Uzvi¹enom, popravljanja stanja meðu ljudima, nareðivanja na dobro i odvraæanja od zla, kao i kori¹tenja u dozvoljenim stvarima poput kupoprodaje i sliènih ugovora.

Dok, nije dozvoljeno èovjeku da svoj jezik koristi u ogovaranju, potvaranju, psovci, ismijavanju muslimana, naru¹avanju tuðe èasti, poni¾avanju drugih. Ko to bude èinio pronevjerio je emanet jezika, a Allah, subhanehu ve te'ala, je zabranio pronevjeru rekav¹i kao ¹to stoji u prijevodu znaèenja: "O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte i svjesno meðusobno povjerenje ne poigravajte!" (El-Enfal, 27)...

Pi¹e: Hajruddin Tahir Ahmetoviæ, prof.

Avatar
Abu_haqq
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 542
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

Post Postao/la Abu_haqq » 26 Maj 2007 17:59

sabrina_ika je napisao/la:Citala sam ovo od prve do zadnje rijeci..
Hvala..malo jos toga dosta ne razumijem..
Ali mislim da koliko pises da necu imat
problema sa nerazumijevanjem==))

Reci sta ti jos nije jasno pa cu ti ako Bog da objasniti.

Avatar
Abu_haqq
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 542
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

Meleki

Post Postao/la Abu_haqq » 26 Maj 2007 18:05

Bismillahi, Neka je hvaljen Allah s.w.a. Njemu se zahvaljujemo i samo od Njega pomoc trazimo. Molimo Ga da nam oprosti i da nas uputi na pravi put, put dobrih i iskrenih. Molim Ga s.w.a. da nagradi sve one koji se trude i bore na Njegovom putu, jedinom putu, putu istine. AMIN!

Svi smo upoznati sa tim da je vjerovanje u meleke jedan od temelja islamske akide. Nego... Koliko znamo mi o njima?!

Meleki spadaju u svijet gajba (nevidljivi svijet), poznato nam je da ne ulaze u kuce u kojima su slike i poznato nam je da su jako davno smatrani Bozijim kcerkama. Estagfirullah. Isto nam je poznato da postoji melek po imenu Dzibril a.s. Ali sta su meleki? Koje su njihove osobine? Da li je moguce vidjeti meleka? Da li meleki umiru? Da li imaju stid i da li mogu promjeniti lik? Da li obavljaju hadzdz i sta ih uznemirava?

Uz Allahovu s.v.t pomoc cemo na ova i jos mnoga pitanja odgovoriti u vise djelova insaAllah, pocevsi insaAllah sa uvodom i definicijom njihovog posebnog svijeta... Svijeta casnih meleka... Uzviseni kaze:....

Poslanik, vjeruje u ono sto mu se objavljuje od Gospodara Njegova, a i vjernici. - svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove: - 'Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih'" (El-Bekare 285)

Svijet meleka je poseban svijet. To je plemenit svijet. Oni su cisti, plemeniti i bogobojazni, istinski vjeruju u Allaha s.w.a. izvrsavaju Njegova naredzenja i nikada mu se ne suprotstavljaju.

Nego kako vjerovati u meleke?!

Prenosi Sujuti od Bejhekija u knjizi Su'abul-iman da je rekao: "Iman u meleke se sastoji od slijedeceg:

1. Vjerovanje u njihovo postojanje

2. Da im damo ono mjesto koje im pripada, a to je da vjerujemo da su oni Allahovi robovi i stvorenja kao sto su ljudi i dzini. Oni postupaju po naredzenjima i imaju odgovornost. Nemaju moc osim onoliko koliko im je Allah s.w.a. dao. Takoder su podlozni smrti, ali im je Allah s.w.a. dao dug zivot i ne usmrcaje ih sve dok ne istekne vrijeme njihovog zivota. Ne opisuju se sa necim sto bi moglo predstavljati sirk Uzvisenom Allahu, dzelle sanuhu. Ne prizivaju druga bozanstva, kao sto su to u davna vremena tvrdili.

3. Priznavanje da medzu njima ima izaslanika koje Allah s.w.a. salje onome kome On hoce od ljudi. Moze se reci da je dozvoljeno reci da jedne salje kao izaslanike drugima. Takoder smo obavezni priznati da medzu njima postoje nosioci Arsa. Medzu njima postoje oni koji se redaju u safove. Neki od njih su cuvari Dzenneta a drugi su cuvari Dzehennema. Medzu njima se nalaze i pisari djela. Neki od njih prebacuju oblake i td.

(nastavlja se...insaAllah)

Avatar
Abu_haqq
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 542
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

EKSKLUZIVNO; PROBLEM PRETJERIVANJA U VJERI

Post Postao/la Abu_haqq » 16 Jun 2007 12:09

Pripremio Elvedin Peziæ prof.

EKSKLUZIVNO; PROBLEM PRETJERIVANJA U VJERI

(simptomi - razlozi – posljedice – lijek)

Mnogo je faktora koji su me ponukali da pi¹em o ovoj temi. Sigurno najveæi od njih je ¾alosno stanje muslimana. Muslimanska krv je postala daleko najjeftinija, muslimani se ubijaju na svakom koraku. Muslimani su postali ¾rtve najbjednijih naroda na zemlji. To jadno stanje nije dovoljan razlog muslimanima da poènu razmi¹ljati o ujedinjavanju saffa, veæ na svakom koraku razjedinjenost, vrijeðanja i potvore. Pogledamo li stanje muslimana vidjet æemo da su muslimani podjeljeni u tri skupine, gledano sa aspekta pridr¾avanja za vjeru. Ljudi koji skoro da od vjere nemaju ni¹ta osim da imaju muslimansko ime, oni koji su svoja srca vezali za dunjaluk i na tom putu su spremni da trpe sve moguæe vrste poni¾enja, ovakvih je u umetu mnogo. To je jedna krajnost.

Druga skupina, skupina ljudi kojih je brojem mnogo manje od prve, ali je ova skupina mnogo buènija, ljudi koji su oti¹li u drugu krajnost, oni koji bi da preko noæi uspostave ¹erijatsku dr¾avu, zaboravljajuæi da su ljudima na na¹im prostorima komunisti ispirali mozak pedeset godina, zaboravljajuæi da je Allahov Poslnik proveo dvadeset i tri godine pozivajuæi ljude u islam, trinaest godina je bio u Meki i svakim danom gledao harem Kabe prepun kipova, strpljivo pozivajuæi u Allahovu vjeru, on, koji je dobivao objavu od Uzvi¹enog Allaha....


Sigurno sa lijepim namjerama, iako to nije dovoljno, ljudi iz ove skupine nerijetko nanose velike ¹tete Islamu i ljudima koji se deklari¹u kao muslimani. Ljubomorni na kr¹enje Allahovih granica na svakom koraku, u ¾elji da poprave stanje ljudi koji ih okru¾uju nerijeto takvi ljudi izaðu iz okvira ©eriata, pa æemo naæi da se nareðuje na dobro a odvraæa od zla na naèin koji je dalek od onoga ¹to je pojasnio Allahov Poslanik, alejhi selam, daleko od onoga kako to poja¹njavaju nasljednici vjerovijesnika, uèenjaci.

Nerijetko se de¹ava da se ljudi uzdi¾u iznad nivoa na kojem se nalaze, pa æemo naæi ljude da govore o onome o èemu nikada nisu harfa proèitali, ili su proèitali pa pogre¹no shvatili, muftijom se smatra svako, samo ne onaj ko to zaslu¾uje. Ljudi se izvode iz vjere zbog poèinjenog grijeha, drugi se progla¹avaju novotarima, a treæi grije¹nicima bez imalo opreza i sustezanja.

Treæa skupina ljudi su oni koji su odabrali sredi¹nji put izmeðu ove dvije skupine, oni koji poku¹avaju da slijede Allahovog Poslanika, alejhi selam, u svim segmentima njegovog ¾ivota. Neodbacujuæi jedan dio a prihvatajuæi drugi. Ljudi koji, kako god, slijede Poslanika u pozivanju ljudi ispravnom vjerovanju, tako isto slijede Poslanika u njegovom ahlaku u ophoðenju sa onima koji ga okru¾uju. Ljudi koji za sva novonastala pitanja koja se tièu ummeta konsultuju najeminentnije uèenjake dana¹njice, one kojima je cijeli ummet posvjedoèio da su kompetentni da govore o problemima ummeta. Vraæaju se na fetwe onih koji su svoj ¾ivot proveli u radu za Alahovu vjere, onih koji se na tom putu nisu bojali nièijeg prigovora. To i jeste odlika Ehlis-s-sunneta da su odabrali sredi¹nji put u mnogim pitanjima u kojima su novotari oti¹li u jednu od dvije krajnosti.

Ehlis-s-sunnet je odabrao srednji put u poglavlju Allahovih svojstava, izmeðu muattila i mu¹ebbiha, sredi¹nji put u poglavlju prijetnje i obeæanja, izmeðu murd¾ija i harid¾ija, sredi¹nji put u poglavlju ljudskih djela, izmeðu d¾ebrija kaderija, sredi¹nji put u poglavlju ashaba, izmeðu harid¾ija koji su Aliju r.a. proglasili nevjernikom i rafidija koji su uzdigli Aliju r.a. na nivo bo¾anstva. U ovom tekstu æemo govoriti o drugoj skupini koja je u odreðenim segmentima zasigurno izi¹la iz okvira ©eriata, uzela odreðen dio ajeta i hadisa, a zapostavila drugi. Zbog velikih ¹teta koje na svojoj ko¾i trpe oni koji nisu ni krivi ni du¾ni, veoma je bitno da znamo prepoznati simptome te bolesti, koji su to faktori koji vode da èovjek poène sa pretjerivanjem u vjeri, i na kraju kako se saèuvati od toga i ¹ta savjetovati onima koje je virus te bolesti dobro uzdrmao. Historija ove bolesti ima duboke korijene, sve do Nuha, alejhi selam, kada je njegov narod podigao kipove ljudima iz njegovog naroda koji su bili poznati po pobo¾nosti i pridr¾avanju za vjeru, pa ih je to odvelo da su poèinili ¹irk. Ta bolest je veoma ra¹irena u drugim vjerama dana¹njeg vremena, to je ono ¹to ih je odvelo u zabludu.

Kr¹èani su pretjerala u pravima Isaa, alejhi selam, pa su ga uzdigli na nivo bo¾anstva. ®idovi su pretjerali u pravima Uzeira, alejhi selam, pa su neki za njega kazali da je Allahov sin. Pretjerivanje je to koje je uèinilo neke od njih da ka¾u da su oni Allahov odabrani narod i da su ostali stvoreni da njma robuju. Ovaj ummet takoðer nije po¹teðen ove bolesti, od vremena Allahovog Poslanika, alejhi selam, pa sve do sada. Allahov Poslanik, najbolji uèitelj, sasijecao je bolest pretjerivanja u vjeri u korijenu, nije dozvolio da se takav vid razmi¹ljanja ukorijeni kod ashaba, najbolje generacije. Koliko je samo hadisa iz kojih vidimo da je Allahov Poslanik, alejhi selam, sasijecao pretjerivanje u korjenu.

Hadis u Buhariji i Muslimu od Enesa r.a. da su trojica ljudi do¹li suprugama Allahovog Poslanika, alejhi selam, pa su ga upitali o ibadetu Allahovog Poslanika, alejhi selam, pa kada su ih obavijestili, kazali su: „Gdje smo mi od ibadeta Allahovog Poslanika ? Njemu je Allah oprostio prija¹nje i buduæe pogre¹ke», pa je kazao jedan, «Ã‚¹to se tièe mene, ja æu neprestano klanjati cijelu noæ».Drugi je kazao: «Ã‚©to se tièe mene, ja æu neprestano postiti, neæu mrsiti.» Treæi je kazao: «Ã‚©to se mene tièe, ja æu ostaviti ¾ene, neæu se nikada ¾eniti.» Pa je do¹ao Allahov Poslanik, alejhi selam, i kazao: «Ja se najvi¹e bojim Allaha od svih vas, a ja postim i mrsim, klanjam i spavam, i ja se ¾enim, ko odustane od mog sunneta nije od mene.“ Kada bi neko u dana¹njem vremenu odluèio da povuèe ovakav potez, kako bi to mi svi pohvalili i smatrali tu osobu dobrim muslimanom! U tome se ogleda razlika izmeðu na¹eg skuèenog razmi¹ljanja i dalekovidnih pogleda Allahovog Poslanika, alejhi selam.

Takoðer, Poslanik, alejhi selam, je zatvorio ummetu vrata koja bi ih odvela do onoga do èega su do¹li kr¹æani pretjerujuæi u pravima Isaa, alejhi selam, u hadisu kojeg je zabilje¾io imam Buhari od Omera r.a da je Allahov Poslanik kazao: «Ne hvalite me pretjerano, kao ¹to kr¹èani pretjerano hvale Isaa, alehji selam, ja sam rob, pa recite: Allahov rob i Njegov Poslanik.» Koliko je pa¾nje posveæivao Poslanik ovom segmentu ljudskog ¾ivota i poku¹avao da zatvori sva vrata koja vode pretjerivanju u vjeri govori nam i hadis kojeg je zabilje¾io imam Ahmed od Ibn Abbasa r.a. da je Poslanik zatra¾io od Ibn Abbasa da mu dohvati kamenèiæe kojima æe bacati d¾emreta, pa mu je dodao sitnih kamenèiæa-kao zrno gra¹ka, otprilike- pa je kazao Allahov Poslnik, alejhi selma: «Da, sa sliènim ovima, èuvajte se pretjerivanja u vjeri, zaista je pretjerivanje u vjeri uni¹tilo one prije vas.“

Pogledajmo o kako malim djelima je razmi¹ljao Allahov Poslanik, ako je pretjerivanje zabranjeno u ovako sitnim djelima, onda je mnogo preèe da bude zabranjeno pretjerivanje u veæim stvarima od ove. Vidimo da Allahov Poslanik, alejhi selam, poja¹njava da je razlog uni¹tenja prija¹njih naroda pretjerivanje u vjeri. Sada bi nam trebalo biti jasno koliko je bitan govor o ovoj tematici. Opasnost pretjerivanja je tolika da je Allah d¾.¹. zabranio prija¹njim narodima pretjerivanje i to spomenuo u Kur'anu kako bi nama u tome bila pouka.

Ka¾e Allah d¾.¹.:“ O sljedbenici Knjige, ne pretjerujte u va¹oj vjeri i o Allahu samo istinu govorite.....“( En-Nisa 171 ajet). Takoðer, ka¾e Uzvi¹eni: „ Reci: O sljedbenici Knjige, ne pretjerujte u va¹oj vjeri, suprotno istini, i nepovodite se za prohtjevima ljudi koji su jo¹ davno zalutali, i mnoge u zabludu odveli, i sami s pravog puta skrenuli.“(Al-Maida 77 ajet)

Nakon ¹to smo poku¹ali doèarati opasnost pretjerivanja u vjeri, napokon da poènemo sa spominjanjem faktora koji uzrokuju pretjerivanje,vode insana putem pretjerivanja. Da bi se na¹a srca smirila i da bi vidjeli da postoje u dana¹njem vremenu oni koji pretjeruju u prakticiranju vjere, i na taj naèin nanose velike ¹tete Islamu i muslimanima, spomenut æemo neke od simptoma koji ukazuju na prisustvo ove opake bolesti na na¹im podnebljima.

Zbog skuèenosti sa vremenom i prostorom spomenut æemo neke od njih, bez komentara i detaljnijeg poja¹njavanja. Pretjerivanje u pogledu shvatanja pobjedonosne skupine, pretjerivanje u vezivanju samo za neku skupinu, pretjerivanje u shvatanju da je samo odreðena skupina izvor istine, pretjerivanje u progla¹avanju ljudi nevjernicima zbog velikih grijeha koje èine, pretjerivanje u progla¹avanju pojedinaca nevjernicima, pretjerivanje u progla¹avanju nevjernikom onog ko ne progla¹ava druge nevjernicima, pretjerivanje u dono¹enju suda o sredinama gdje ¾ive muslimani; da je osnova kod ljudi nevjerstvo, pretjerivanje u ispitivanju ljudi kada je u pitanju njihovo vjerovanje, pretjerivanje u zabranjivanju slijeðenja nekog od imama èetiri pravne ¹kole ili nekog drugog mud¾tehida, pretjerivanje u zabranjivanju dozvoljenih stvari, pretjerivanje u strogom ophoðenju sa ljudima bez milosti i rahmeta, pretjerivanje u odbijanju klanjanja namaza za imamima mesd¾ida, i jo¹ mnogo drugih simptoma od kojih, kada bi bio samo jedan prisutan, bio bi dovovoljan razlog da se govori o ovoj temi, a kako tek ako je skoro sve spomenuto prisutno.

Takoðer, veoma je bitno spomenuti kada govorimo o pretjerivanju da pod tim pojmom podrazumijevamo pretjerivanje u stvarima koje imaju osnovu u vjeri ali njihov poèinitelj ih je zbog pretjeranosti u njihovom èinjenju izveo iz granica ¹erijata. Nikako ne mislimo pod pojmom pretjerivanja u vjeri na ono ¹to pod tim pojmom podrazumijevaju zapadnjaci; svako pridr¾avanje za naèela izvorne vjere se smatra pretjerivanje, no¹enje mahrame, brade se smatra pretjerivanjem u vjeri, obavljanje namaza na poslu se smatra pretjerivanjem u vjeri, vi¹e¾enstvo i islamski naèin podjele miraza se smatra oduzimanjem prava ¾ene, i mnogo drugih stvari.

Pretjerivanje u vjeri je veoma slo¾en problem, naroèito u dana¹njem vremenu. Za¹to?

Prvo, zato ¹to je svijet postao jedno selo, i kada neko pretjerujuæi u vjeri napravi neki eksces od kojeg je islam èist, to se u nekoliko sekundi prenese na drugi dio zemaljske kugle, i ne samo da trpe ljudi gdje se desio dogaðaj, veæ i trpe svi u svijetu.

Drugo, pretjerivanje u vjeri je stvar koja se ve¾e za vjeru i lijek za to bi se trebao tra¾iti kod ljudi èija je struka poznavanje vjere, a danas æemo naæi da svi govore o rje¹avanju problema koji su nastali kao plod pretjerivanja u vjeri, samo se ne slu¹aju oni koji bi o tome trebali da govore.

Treæe, ¹to se u velikom broju sluèajeva poistovjeæuje borba protiv pretjerivanja u vjeri i borba protiv islama, koliko je ljudi koji nisu mogli da ispolje svoju mr¾nju naspram islama sve dok muslimani, pretjerujuæi u vjeri nisu povukli prvi potez, time dajuæi povoda da govore protiv islama i da ispolje javno njihovu mr¾nju.

Èetvrto, ¹to se na taj naèin daje prilika da se problem muslimana u svijetu prika¾e velikim, otvaraju se vrata osnivanju udru¾enja, skupina koje æe se pod paravanom borbe protiv pretjerivanja boriti protiv islam.

Peto, kada pretjerujuæi u vjeru pojedinac napravi gre¹ku ta gre¹ka se, na¾alost, pripisuje svima koji vanj¹tinom izgledaju kao on, i zbog toga svi, kolegijalno, trpe gre¹ke pojedinaca.

Prvi faktor koji vodi pretjerivanju u vjeri: NEZNANJE

Neznanje je vemo ¹irok pojam obuhvata mnogo stvari. Spomenut æemo neke od njih .....

Nastavit æe se......(In¹Allahi)

Avatar
Abu_haqq
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 542
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

Post Postao/la Abu_haqq » 27 Jul 2007 05:55

Hazreti Alija je pitao Bo¾ijeg Poslanika koji su njegovi etièki principi, a on mu je odgovorio:

“Spoznaja je moje bogatstvo, razum mi je osnov vjere a ljubav oslonac. Èe¾nja me uzdi¾e, sjeæanje na Allaha je moj razgovor, a pouzdanje u Njega je moje blago. Tuga je moj drug, znanje mi je oru¾je, a strpljenje je moj ¹tit. Zadovoljstvo je moj kapital, skromnost je moj ponos, a odricanje od u¾ivanja je moj zanat. Èvrsto vjerovanje je moja snaga, a poslu¹nost (osobina) vrlina. Borba mi je navika, istina je moja odbrana, a u namazu osjeæam najveæu radost”!

Odgovorite