Dokaz da postoji Bog

Diskusije oko religija u svijetu ...
Avatar
Abu_haqq
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 542
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

Post Postao/la Abu_haqq » 23 Jul 2007 21:16

Allahova lijepa imena

O Allahovim, dzelle sanuhu, lijepim imenima saznali smo iz Kur´ana i Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, sunneta. Svako od imena oznacava jedno od Allahovih, dzelle sanuhu, svojstava, a svako je ime izvedenice iz svog izvora. Zajednicko ime za sve lijepa imena i svojstva jeste Allah, za koje vecina ucenjaka kazu da nije izvedeno ni iz kakvog korijena.


Broj lijepih imena

U autenticnom tekstu hadisa navedeno je 99 imena. Hadis prenose El-Buhar i Muslim od Ebu Hurejre da je Muhammed, alejhi-s-selatu ve selam, rekao: "Allah ima 99 imena, sto manje jedan, ko ih postigne - uci ce u Dzennet, Allah je u znaku neparnosti i On voli nepar. "

Ovaj hadis ne govori da je brojem 99 zaokruzen broj imena. On nam jasno implicira da je u Kur´anu i hadisu spomenuto 99 imena, ali ne i to da ih nema vise. Da postoje i druga imena o kojima nas Milostivi nije obavijestio nego ih je ostavio za Sebe u nevidljivom i za nas nepojmljivom gajbu, kazuje nam ovaj hadis: " Molim Te svakim Tvojim imenom kojim si Sebe nazvao ili koje si u Svojoj Knjizi objavio ili oje si nekog od Svojih stvorenja naucio ili koje si uSvom tajnom znanju za Sebe zadrzao, da ucinis Kur´an proljecem srca moga, svjetlom srca moga, da njime odstranis moju zalost i odbijes brige moje! " ( Ahmed ).

Znacenje rijeci " ko ih postigne uci ce u Dzennet "

Hadis Poslanika Muhammeda, alejhis-selam, u kome stoje citirane rijeci, znaci: ko ih upozna, nauci napamet, razumije, vjeruje u njih i lijepo postupa po njihovom znacenju bude se drzao Allahovih granica preko Njegovih imena, i njima bude dovio Allahu, uci ce u Dzennet.
Zadnja izmjena: Abu_haqq, dana/u 23 Jul 2007 21:18, ukupno mijenjano 1 put.

Avatar
Abu_haqq
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 542
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

Post Postao/la Abu_haqq » 23 Jul 2007 21:17

Dokazi vjerovanja u tevhidu-l-esmai ves-sifat

Brojni su dokazi o duznosti vjerovanja i o utemeljenosti Allahovih atributa i imena. Postoji citava kur´anska sura koja govori o Allahovim lijepim imenima, a to je suretul-ihlas. "Kul huvallahu Ehad. Allahus-Samed, lem jelid ve lem júled ve lem jekun lehú kufuven ehad " - " Reci: " On je Allah - Jedan! Allah je utociste svakom! Nije rodio niti je rodjen i niko Mu ravan nije! "

Zatim, Ajetu-l-Kursijj: " Alláhu lá iláhe illá huvel-Hajjul Kajjúm. Lá te´huzuhú sinetun ve lá nevm, lehú má fissemáváti ve má fil-erdi, men zellezi jesfe´u i´ndehú illá bi iznih. Ja´alemu má bejne ejdíhim ve má halfehum, ve lá jehítune bi sej´in min ´ilmihí illá bimá sáe. Vesi´a kursijjuhus-selamáváti vel erda ve lá je´úduhu hifzuhumá ve Huvel-Alijjul-Azím " - Allah je - nema boga osim Njega - Zivi i Vjecni! Ne obuzima Ga ni drijemez, ni san! Njegovo je ono sto je na nebesima i ono sto je na Zemlji! Ko se moze pred njim zauzimati za nekoga bez dopustenja Njegova ?! On zna sta je bilo prije njih i sta ce biti poslije njih, a od onoga sto On zna - drugi znaju samo onoliko koliko On zeli. Moc Njegova obuhvata nebesa i zemlju i Njemu ne dojadi odrzavanje njihovo; On je Svevisnji, Velicanstveni! " ( El-Bekare, 255 - Casni Kur´an ).

" Allah ima najljepsa imena i vi Ga zovite njima, a klonite se onih koji iskrecu Njegova imena - kako budu radili, onako ce biti kaznjeni! " ( El- Earaf, 180. ).

Avatar
Abu_haqq
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 542
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

Post Postao/la Abu_haqq » 23 Jul 2007 21:18

Allahova lijepa imena i i atributi

1) Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2) Er-Rahman - Blagi
3) Er-Rahim - Milostivi
4) EI-Meliku - Vladar
5) EI-Kuddusu - Sveti
6) Es-Selamu - Èist od mana
7) EI-Mu'minu - Koji potvrðuje obeæanja
8 ) EI-Muhejminu - Koji daje sigurnost
9) EI-Azizu - Koji sve pazi i prati
10) EI-D¾ebbaru - Sna¾ni
11) EI-Mutekebbiru - Silni
12) EI-Haliku - Stvaralac
13) EI-Bari'u - Koji divno stvara
14) EI-Musavviru - Koji likove daje
15) EI-Gaffaru - Koji mnogo pra¹ta
16) EI-Kahharu - Koji nadvladava
17) EI-Vehhabu - Koji mnogo poklanja
18 ) Er-Rezzaku - Koji obilnu opskrbu daje
19) EI-Fettahu - Koji sve rje¹ava i otvara
20) EI-Alimu - Koji sve zna
21) EI-Kabidu - Koji ste¾e
22) EI-Basitu - Koji pru¾a
23) EI-Hafidu - Koji spu¹ta
24) Er-Rafiu - Koji di¾e
25) EI-Muizzu - Koji uzvisuje
26) EI-Muzillu - Koji ponizuje
27) Es-Semiu - Koji sve èuje
28 ) EI-Besiru - Koji sve vidi
29) EI-Hakemu - Sudac
30) EI-Adlu - Pravedni
31) EI-Latifu - Dobri
32) EI-Habiru - O svemu obavije¹teni
33) EI-Halimu - Blagi
34) EI-Azimu - Veliki
35) EI-Gaffuru - Koji pra¹ta
36) E¹-©ekuru - Koji je zahvalan
37) EI-Alijju - Visoki
38 ) EI-Kebiru - Veliki
39) EI-Hafizu - Koji èuva
40) EI-Mukitu - Koji pazi i uzdr¾ava
41) EI-Hasibu - Koji obraèun svodi
42) EI-D¾elilu - Velièanstveni
43) EI-Kerimu - Plemeniti
44) Er-Rekibu - Koji motri na svaki pokret
45) EI-Mud¾ibu - Koji molbe prima
46) EI-Vasiu - Koji milo¹æu i znanjem sve obuhvata
47) EI-Hakimu - Mudri
48 ) EI-Vedudu - Koji voli
49) EI-Med¾idu - Slavljeni
50) EI-Baisu - Koji pro¾ivljuje
51) E¹-©ahidu - Koji je o svemu svjedok
52) EI-Hakku - Vrhovna Istina
53) EI-Vekilu - Sveopæi Staratelj
54) EI-Kavijju - Moæni
55) EI-Metinu - Èvrsti
56) EI-Velijju - Za¹titnik
57) EI-Hamidu - Hvaljeni
58 ) EI-Muhsi - Koji i sitnice obuhvata i broj im zna
59) EI-Mubdiu - Koji je poèetni Stvaralac
60) EI-Muidu - Konaèni pro¾ivitelj
61) EI-Muhji - Koji ¾ivot daje
62) EI-Mumitu - Koji smrt daje
63) EI-Hajju - ®ivi
64) EI-Kajjiimu - Koji sve obdr¾ava
65) EI-Vad¾idu - Imuæni
66) EI-Mad¾idu - Slavni
67) EI-Vahidu - Jedini
68 ) Es-Samedu - Kome se svako obraæa
69) EI-Kadiru - Svemoæni
70) EI-Muktediru - Koji sve mo¾e
71) EI-Mukaddimu - Koji unapreðuje
72) EI-Mu'ehhiru - Koji zapostavlja
73) EI-Evvelu - Prvi
74) EI-Ahiru - Posljednji
75) Ez-Zahiru - Jasni
76) EI-Batinu - Skriveni
77) EI-Valiju - Koji upravlja
78 ) EI-Mutealiju - Svevi¹nji
79) EI-Berru - Dobroèinitelj
80) Et- Tevvabu - Koji kajanje usli¹ava
81) EI-Muntekimu - Koji ne ostaje du¾an
82) EI-Afuvvu - Koji opra¹ta
83) Er-Reufu - Samilosni
84) Maliku-I-mulki - Gospodar svih svjetova
85) Zul-D¾elali ve-I-Ikrami -Najvelièanstveniji i Najèasniji
86) EI-Muksitu - Sveopæi djelitelj pravde
87) EI-D¾ami'u - Koji sve okuplja
88 ) EI-Ganijju - Koji je bogat
89) EI-Mugni - Koji daje bogatstvo
90) EI-Mani'u - Koji oduzima bogatstvo
91) Ed-Darru - Koji stvara ¹tetu
92) En-Nafi'u - Koji stvara korist
93) En-Nuru - Sveopæe svjetlo
94) EI-Hadi - Koji upuæuje
95) EI-Bedi'u - Stvoritelj (Prapoèetak svega)
96) El-Baki - Vjeèiti
97) EI-Varisu - Konaèni nasljednik svega
98 ) Er-Re¹idu - Upuæivaè na dobro
99) Es-Saburu - Strpljivi, Koji ne hiti sa obraèunom

Avatar
Abu_haqq
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 542
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

Post Postao/la Abu_haqq » 02 Avg 2007 21:31

OSJECAJ

Ne sumnjam u postojanje onoga sto osjecam svojim culima. To je prihvacena, opcepoznata razumska istina.

Postoje stvari koje nismo vidjeli niti osjetili, ali cvrsto vjerujemo u njihovo postojanje, kao sto cvrsto vjerujemo u postojanje onoga sto vidimo i osjecamo.

Cvrsto smo uvjereni u postojanje Afganistana i Maroka, a nismo ih posjetili niti vidjeli.

Kako se moze biti uvjeren u postojanje necega, a nije se osjetilo svojim culima ?

Cvrsto uvjerenje postize se putem cula i promatranjem i putem svjedocenja prenosilaca u ciju iskrenost vjerujemo, tj. putem vjerodostojnih vijesti.

Koliki je domet spoznaje koju dosezu cula ? Jesu li ona u stanju dokuciti sve sto postoji ?

ne vidim mrava kad se krene na udaljenosti od tri kilometra iako mrav postoji, niti vidim bakterije i mikroorganizme u casi ciste vode iako se u casi nalaze na milione tih bakterija.
Isto tako, ne vidim elektrone koji kruze u sredini atoma, kao sto kruze zvijezde na nebeskom svodu.

Cula dakle, od svjetova nad kojima im je vlast dana, otkrivaju samo jedan njihov dio.

Zar ne postoji mogucnost da izmedju svijeta boja nad kojim bdije oko i svijet glasova nad kojim bdije uho, postoji i jedan drugi svijet koji u osnovi ne poznajem, jer ne posjedujem culo za njegovu spoznaju ?

Ima li iko pravo da za ono sto ne vidi porekne njeno postojanje ?!

Covjek koji je slijep od rodjenja u mogucnosti je da sluhom da spozna da je more plavo a livada zelena, ali nije u mogucnosti dokuciti sta je to plaventilo ili zelenilo.

Gluh covjek putem obrazovanja sazna da se melodije sastoje od stihova, taktova, skala i nota. Medjutim, nije u stanju osjetiti pravi smisao melodije.

Da li onaj ko je slijep ia pravo negirati postojanje zelenila, a onaj koji je gluh negirati stvarnost melodije, zato sto je ne osjeca ?

kada oko ugleda stapic u casi vode, razum se ne zavarava onim sto je oko vidjelo, jer zna da je stap prav.
Kad oko vidi pjesam u pustinji kao vodu, razum zna da je to fatamorgana ( varka ) i da nije voda nego pjesak.
Razum je dakle postao sudija i taj njegov sud je dalekosezan.

Medjutim, da li on sudi o svemu i je li domet njegovog rasudjivanje beskonacan ?

Poznato je da razum nije u stanju dokucit nista dok se ne ogranici s dvije stvari: vremenom i prostorom, tako da ono sto nije ograniceno vremenom i prostorom razum po sebi nije u stanju dokuciti.

Kada biti profesor historije rekao: "Poceo je rat izmedju Arapa i Prezijanaca. Medjuzim, nije poceo prije islama, niti poslije, niti u bilo kojem vremenu, ali je, uistinu, poceo!" - ne bi to shvatio niti mu povjerovao, niti ces to prihvatiti.

Kada bi ti profesor geografije rekao: "Postoji grad koji nije u ravnici, niti na brdu, niti na kopnu, niti na moru; nije na Zemlji, niti na nebesima, niti u bilo kojem prostoru, medjutim - on postoji!" - ne bi to shvatio, prihvatio, niti mu povjerovao.

Dakle, razum ne donosi sud, osim u granicama vremena i prostora, tako da ono sto je van tih granica kao pitanje duse i Allahovog, tebareke ve te?ala, odredjenja, Njegove Uzvisenosti i atributa, razum o njima ne donosi sud.

Razum je ogranicen i ne donosi sud u neogranicenom, niti je u stanju da ga shvati.

Predstavi sebi vjecnost vjernika u Dzennetu! Vjernicki razum je uvjeren da je to istina i taj jekin ( ubjedjenje ) mu je dosao putem vijesti iskrenog-poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve selem. Medjutim, pogledaj da li tvoj razum shvaca vjecnost ?

Razmisli o njoj, pa ces vidjeti kako zamisljas njihov boravak u Dzennetu, stoljece ili dva stoljeca, stotinu, milion ili hiljadu miliona stoljeca, a zatim ces ustanoviti da tvoj razum postaje nemocan da pita se: "Sta poslije toga ?" On time zeli odrediti granicu. Nije u stanju shvatiti beskonacnost.

Njemacki filozof Kant napisao je knjigu u kojoj potvrdjuje da razum nije u stanju donositi sud, osim u svijetu materije.

Avatar
Emmi
Zvijezda foruma
Zvijezda foruma
Postovi: 2108
Pridružen/a: 23 Dec 2009 21:54

Re: Vijesti iz svijeta

Post Postao/la Emmi » 26 Okt 2010 18:03

slika


Doktor koji je rentgen sliku pluća okrenuo za 90 stepeni, uočio je da
piše na njima "la illahe illallah". Svako kada se rodi ima takav oblik
plućnih kanala, što se kasnije deformiše, kao i sam čovjek. ALLAHU EKBER
slika

Avatar
Emmi
Zvijezda foruma
Zvijezda foruma
Postovi: 2108
Pridružen/a: 23 Dec 2009 21:54

Re: Vijesti iz svijeta

Post Postao/la Emmi » 26 Okt 2010 18:05

slikau Njemačkoj su nazalost posjekli ovu šumu u pokrajini
Baden Württenberg, jer je prevelika bila navala da se ljudi uvjere u to
i zato Å¡to ih je veliki broj primilo islam samo radi ove Å¡ume koja je
izrasla u formi la illahe illalah (u prevodu: nema Boga osim Allaha).
slika

Avatar
carobnjak_iz_voza
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 316
Pridružen/a: 19 Maj 2010 22:01

Re: Vijesti iz svijeta

Post Postao/la carobnjak_iz_voza » 08 Nov 2010 21:54

Emmi je napisao/la:slika


Doktor koji je rentgen sliku pluća okrenuo za 90 stepeni, uočio je da
piše na njima "la illahe illallah". Svako kada se rodi ima takav oblik
plućnih kanala, što se kasnije deformiše, kao i sam čovjek. ALLAHU EKBER
Subhanallah ,to su dokazi Njegovih rijeci "svi se radjate kao muslimani".
Ja se sjecam jos kao dijete da sam citao u zagrebackom "Vecernjaku" mali clanak na temu zanimljivosti ,da je covijek uhvatio ribu i primjetio cudan oblik zuba kod nje ,licila su na arapska slova. Kad su je odnijeli nekom hodzi on je potvrdio da tu pise sehadet,bila je i slika tih zuba u clanku.

Avatar
Emmi
Zvijezda foruma
Zvijezda foruma
Postovi: 2108
Pridružen/a: 23 Dec 2009 21:54

Re: Dokaz da postoji Bog

Post Postao/la Emmi » 17 Dec 2010 21:13

slika


mislim da je vecini nas poznata ova slika
slika

Avatar
PIRAT_SA_KARIBA
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 4009
Pridružen/a: 03 Dec 2008 23:37
Lokacija: Na moru

Re: Dokaz da postoji Bog

Post Postao/la PIRAT_SA_KARIBA » 12 Jan 2011 14:28

slikaslikaslika

Kazimir
Ucesnik diskusija
Ucesnik diskusija
Postovi: 112
Pridružen/a: 02 Nov 2014 09:33
Lokacija: USA

Re: Dokaz da postoji Bog

Post Postao/la Kazimir » 04 Nov 2014 08:58

Da postoji bog postoji toliko koliko tvoj um ne moze da zamislipogledaj oko sebe i reci sto vidis nebo zemlju planine rijeke ptice ljude i da sve ne nabrajam koje to sve stvorio znase i znas samo jedno. VELIKO. IME. BOG. TO ZAPAMTI. ZAUVIJEK POSTUJ GA [eusa_think.gif]
Trebam prijatelje

Odgovorite