Razvoj i ulaganja u Republici Srpskoj

Sve o Bosni i Hercegovini
Avatar
Baraba-it
Los Korisnik/ Banovan Korisnik
Postovi: 1228
Pridružen/a: 12 Mar 2008 02:00
Lokacija: Italy

Razvoj i ulaganja u Republici Srpskoj

Post Postao/la Baraba-it » 17 Apr 2008 20:26

RS: ODOBRENO 62 MILIONA KM ZA 31 PROJEKAT

Savjet za razvoj Republike Srpske /RS/ odobrio je juèer vi¹e od 62 miliona KM za 31 projekat iz Razvojnog programa RS - rekao je predsjednik ...
... Savjeta za razvoj i premijer Srpske Milorad Dodik."Oko 20 op¹tina do sada nije obuhvaæeno Razvojnim programom RS, a mi ¾elimo da svaka op¹tina ima va¾an projekat iz tog programa. Zato smo danas zadu¾ili Ministarstvo finansija RS da zajedno sa drugim ministarstvima u roku od 60 dana kreira projekte koji æe obuhvatiti sve op¹tine u RS" - rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je naveo da je od svih do sada odobrenih sredstava iz Razvojnog programa RS 63 odsto namijenjeno istoènom dijelu RS i da zato nije taèno da taj dio RS nije dovoljno obuhvaæen.

"Grad Banjaluka i op¹tina Lakta¹i u Bud¾et i fondove RS uplaæuju vi¹e od 50 odsto prihoda, dok se Banjaluci vraæa samo oko 10 odsto od onoga ¹to se uplati, a Lakta¹ima samo osam odsto. Sve ostalo ide za solidarno podmirivanje javnih usluga i poslova ¹irom RS" - rekao je Dodik.

On je naveo 31 projekat koji je danas iz Razvojnog programa RS odobrio Savjet za razvoj RS.

Meðu njima je 390.000 KM za gradsku deponiju u Novom Gradu, 1.453.000 KM za asfaltiranje puteva i za obnovu Doma kulture u Èajnièu, 1.520.000 KM za vodovod i za sportsko-poslovni objekat u Lukavici, 21.500.000 KM za izgradnju saobraæajnica i za rekonstrukciju Klinièkog centra u Banjaluci i 2.500.000 KM za regulaciju vodotoka i za izgradnju fiskulturne sale u Mrkonjiæ Gradu.

Odobreno je i 1.856.000 KM za èetiri projekta u Modrièi /vodovod i kanalizacija, sportska infrastruktura, izgradnja petorazredne ¹kole i obnova i opremanje Centra za kulturu/, 2.290.000 KM za vodosnabdijevanje i asfaltiranje u op¹tini Rudo, te 3.732.000 KM za tri projekta u Derventi /regulacija potoka, povezivanje mjesnih zajednica sa centrom grada i ureðenje Centra za kulturu/.

Op¹tini Sokolac odobreno je 1.500.000 KM za sportsku dvoranu, Zvorniku 1.030.000 KM za vodovod, Palama 10.000.000 KM za tunel Stambolèiæ, Prnjavoru 5.700.000 KM za vodosnabdijevanje, kao i za fiskulturne sale Kasindolu 1.896.000 KM i Trebinju 497.290 KM.

Odobreno je 496.927 KM za dogradnju ¹kole u Gradi¹ci, te po 107.600 KM, 359.400 KM i 900.000 KM za fiskulturne salu u Tesliæu, Srpcu i Miliæima, 79.000 KM za arheolo¹ko istra¾ivanje u Srebrenici, kao i 99.560 KM za sanaciju ¹kolskih objekata u Foèi.

Na èetiri sjednice Savjeta za razvoj RS, odr¾ane u septembru i novembru pro¹le, u februaru ove godine i danas Vlada RS odobrila je ukupno 267.627.137 KM iz Razvojnog programa RS, od èega 170.751.210 KM ili 63,8 odsto za istoèni dio RS.

Od ukupnih sredstava izrazito nerazvijenim op¹tinama odobreno je 4,96 odsto, nerazvijenim 22,9 odsto, srednje razvijenim 43,98 odsto i razvijenim 28,16 odsto.

Za infrastrukturu je od ukupnog iznosa odobreno 85,65 odsto, za razvoj zaposlenosti i ljudskih resursa 6,88 odsto i za reformu zdravstvenog sistema 7,47 odsto.
Srna
slika

Avatar
Baraba-it
Los Korisnik/ Banovan Korisnik
Postovi: 1228
Pridružen/a: 12 Mar 2008 02:00
Lokacija: Italy

Post Postao/la Baraba-it » 17 Apr 2008 20:28

Srbija poma¾e razvoj Jahorine

17:59 | Izvor: Beta

Srbija i Republika Srpska æe zajednièki finansirati modernizaciju ski centra Jahorina, a u prvoj fazi biæe ulo¾eno oko pet miliona evra.

Kupljeni ski pas æe va¾iti i za Jahorinu i Kopaonik, ka¾e DinkiæMinistar ekonomije i regionalog razvoja Srbije Mlaðan Dinkiæ je, nakon sastanka sa ministrom trgovine i turizma Republike Srpske Predragom Gluhakoviæem, rekao da je dogovoreno osnivanje zajednièkog preduzeæa Skijali¹ta Srbije i ski centar Jahorina.

Prvi potez biæe zamena stare ¾ièare i izgradnja nove moderne ¾ièare. "Skijali¹ta Srbije æe finansirati izgradnju ¾ièare, a Jahorina æe obezbediti neophodnu infrastrukturu i platiti tro¹kove demonta¾e stare i izgradnje nove ¾ièare", rekao je Dinkiæ i naveo i da æe biti uveden integrisan sistem ski paseva, tako da æe kupljeni ski pas va¾iti i za Jahorinu i Kopaonik.

Prema njegovim reèima, dogovoren je i zavr¹etak uskotraène ¾eleznice i produ¾etak ©arganske osmice, koji bi povezao Mokru goru sa Vi¹egradom. "Pola projekta bi finansirala bi Srbija, a pola Republika Srpska. Ukupna vrednost je 1,5 miliona evra", rekao je Dinkiæ.

Treæi dogovoreni projekat je izgradnja Master plana za Sutjesku i Tjenti¹te, rekao je Dinkiæ, navodeæi da æe biti osnovano zajednièko razvojno preduzeæe koje æe reklamirati taj projekat u inostranstvu i obezbediti strane investicije.

"U Srbiji je turizam shvaæen kao jedna od najveæih razvojnih ¹ansi, u poslednje èetiri godine prihod od turizma je rastao godi¹nje preko 30 odsto, pro¹le godine prihod je bio 530 miliona dolara, a oèekuje se za dve godine preko milijardu dolara", naveo je Dinkiæ.

Gluhakoviæ je izjavio je da je znaèajno ¹to je postigunut dogovor u oblastima zimskog i letnjeg turizma, kao i ¹to æe ©arganska osmica biti dovedena do Vi¹egrada. "Zajednièki cilj je da ¹to vi¹e turista dovedemo na ove prostore", rekao je Gluhakoviæ.
slika

Avatar
sabinax
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 16414
Pridružen/a: 31 Jan 2008 02:00
Lokacija: Croatia

Post Postao/la sabinax » 17 Apr 2008 20:42

Ajde neka uloze u Jahorinu...moj sef je ove zime tamo bio na skijanju i veli... ljudi prvoklasni, klopa odlicna i jeftina, prirodni resursi za 10...ali infrastruktura 0...pa tko god ulozio, dobro ulozio...bitno da turisti imaju gdje doci i da se para vrti
Kad ti zivot donese limune, uzmi tekilu i sol i nazovi me
slika Make my day!

Avatar
Baraba-it
Los Korisnik/ Banovan Korisnik
Postovi: 1228
Pridružen/a: 12 Mar 2008 02:00
Lokacija: Italy

Post Postao/la Baraba-it » 17 Apr 2008 20:47

BANJALUKA - Austrijski koncern "Alpine Mayreder" juèe se iznenada pridru¾io "Strabagu" u tri milijarde evra vrijednom projektu izgradnje mre¾e autoputeva kroz Republiku Srpsku, mjesec dana uoèi najavljenog potpisivanja ugovora s Vladom.

Èelnici dva konkurenta juèe su u Banjaluci sa Miloradom Dodikom, premijerom RS, objavili da æe, suprotno najavama, zajedno uæi u projekat izgradnje oko 430 kilometara autoputeva i brzih puteva, za ¹ta je "Strabagu" pro¹log mjeseca veæ dodijeljena koncesija.

Kako je najavljeno, posao, oko kojeg se vode te¹ki pregovori veæ godinu i po dana, finale æe do¾ivjeti 26. maja, kad bi trebalo da bude potpisan ugovor sa "Strabagom" i "Alpineom".

"Zajedno s na¹im partnerom lak¹e æemo zavr¹iti veliki zadatak koji preuzimamo na sebe. Zadovoljni smo ¹to smo do¹li do ove faze, u kojoj veæ mo¾emo poèeti s realizacijom svih priprema kako bismo ¹to prije iza¹li na trasu", izjavio je Ditmar Aluta Oltijan, predsjednik Uprave "Alpinea".

Hans Peter Hazel¹tajner, predsjednik Uprave "Strabaga", istakao je da æe se truditi da na "najbolji moguæi naèin izvr¹e sve prihvaæene obaveze".

Datum poèetka radova nije saop¹ten, a poznato je da svi pravci treba da budu zavr¹eni do 2014. godine. Prema Dodikovim rijeèima, sa Austrijancima se, uz pomoæ Vladinog konsultanta, jo¹ dogovaraju detalji koncesionog ugovora.

"Okupili smo dvije najmoænije kompanije u oblasti izgradanje autoputeva, zbog èega vjerujemo da æe posao biti uspje¹no zavr¹en. To je dovoljna garancija da æe ovo biti jedan od najuspje¹nijih projekata ove vrste u regiji", rekao je Dodik.

Ipak, on je istakao da tek predstoji veliki i te¾ak posao oko izrade projekata i rje¹avanja imovinsko-pravnih pitanja, ¹to æe, kako je ranije dogovoreno, platiti Vlada.
slika

Avatar
Baraba-it
Los Korisnik/ Banovan Korisnik
Postovi: 1228
Pridružen/a: 12 Mar 2008 02:00
Lokacija: Italy

Post Postao/la Baraba-it » 17 Apr 2008 20:54

Srbija æe obezbijediti p¹enicu i bra¹no za Srpsku

BEOGRAD, 17. APRILA (SRNA) - Srbija æe u narednom periodu obezbjediti znaèajne kolièine p¹enice i bra¹na, tako da bi se moglo intervenisati na tr¾i¹tu u Republici Srpskoj (RS) ukoliko bude neta¹ice, dogovorili su danas u Beogradu ministar trgovine i usluga Srbije Predrag Bubalo i ministar trgovine i turizma RS Predrag Gluhakoviæ.

Gluhakoviæ je na sastanku sa Bubalom rekao da izvoznici iz Srpske imaju odreðenih problema na granici sa Srbijom, te izrazio nadu da æe to uskoro biti rije¹eno.

Ministar trgovine i turizma RS oèekuje da æe Sporazum CEFTA poèeti da funkcioni¹e na ovim prostorima.

Na sastanku je dogovoren i naèin ponovnog otvaranja Robne kuæu u Miliæima, koja je zatvorena zbog èega su 54 porodice ostale bez posla.

Gluhakoviæ æe se danas sastati i sa predsjednikom kompanije "Delta holding" Miroslavom Mi¹koviæem, sa kojim æe razgovarati o naèinu snabdijevanja sjemenskiim robama poljoprivrednih proizvoðaèa u Srpskoj.
slika

ADMIN_BOL-CHAT.DE

Post Postao/la ADMIN_BOL-CHAT.DE » 17 Apr 2008 20:59

:lol: Psenicu i brasno :lol:

Avatar
sabinax
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 16414
Pridružen/a: 31 Jan 2008 02:00
Lokacija: Croatia

Post Postao/la sabinax » 17 Apr 2008 20:59

Hajde nesto svojm rijecima :D
Kad ti zivot donese limune, uzmi tekilu i sol i nazovi me
slika Make my day!

Avatar
Baraba-it
Los Korisnik/ Banovan Korisnik
Postovi: 1228
Pridružen/a: 12 Mar 2008 02:00
Lokacija: Italy

Post Postao/la Baraba-it » 17 Apr 2008 21:03

LAFF je napisao/la::lol: Psenicu i brasno :lol:
Pa brashno je za jest' a psenica za sijanje :)
slika

ADMIN_BOL-CHAT.DE

Post Postao/la ADMIN_BOL-CHAT.DE » 17 Apr 2008 21:08

dogovrili se gluhalo i bubalo :lol:

Avatar
Baraba-it
Los Korisnik/ Banovan Korisnik
Postovi: 1228
Pridružen/a: 12 Mar 2008 02:00
Lokacija: Italy

Post Postao/la Baraba-it » 17 Apr 2008 21:10

papaya je napisao/la:[-(

Bolje da nahrani svoje ljude u Srbiji!
Neznam jesil' kad bila u Srbiji...
Ja idem chesto tamo...
Vishe gladi ima u EU nego u Srbiji...
Istina, nemaju skupih auta kupljenih na kredit, koshto mi kupujemo ovde...
Ali Pshenice i brashna im ne fali :)
slika

Avatar
sabinax
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 16414
Pridružen/a: 31 Jan 2008 02:00
Lokacija: Croatia

Post Postao/la sabinax » 17 Apr 2008 21:20

Evo i kod nas...samo jedan primjer...jucer gledala na TV, kao glad je sve veca u svijetu (kao da do sada nije bila) i resursi sve slabiji, neki medunarodni fond ce da potice samostalnu proizvodnju hrane...meni je to super, ja znam da mi necemo biti gladni, cim imas komadic vrta..uzgojis malo salate malo paradajza malo mahuna....
zato je super...bilo kakvo poticanje u poljoprivredu
Kad ti zivot donese limune, uzmi tekilu i sol i nazovi me
slika Make my day!

Odgovorite