SIMBOLI

Sta nam donosi buduænost?Da li je to nauka i obrazovanje ...
Avatar
andro
Specijalni status V.I.P
Specijalni status V.I.P
Postovi: 10034
Pridružen/a: 11 Apr 2007 02:00
Lokacija: BiH

Re: SIMBOLI

Post Postao/la andro » 08 Mar 2010 23:52

slika

Sadašnja zastava Bosne i Hercegovine je prvobitno nametnuta političkim putem 4. februara 1998. godine i nema nikakvo kulturno-historijsko utemeljenje, da bi je 2001.[1] usvojio Parlament BiH. Zamijenila je staru zastavu koja je bila korištena od nezavisnosti do tada.

Prvobitna svijetlo plava boja na zastavi bila je plava boja Ujedinjenih nacija. Međutim, izabrana je tamno plava, koja korespondira sa plavom bojom zastave Evropske unije. Žuti trougao predstavlja geografski izgled Bosne i Hercegovine. Zvijezde predstavljaju evropsko okruženje Bosne i Hercegovine.

Pitanje zastave Bosne i Hercegovine nije rješavano Pariškim mirovnim ugovorom 1995., kojim je konstituisana sadašnja Bosna i Hercegovina. Dugo vremena su politički predstavnici konstitutivnih naroda iznosili radikalno različite prijedoge zajedničke zastave, oko kojih se nisu mogli dogovoriti. Bilo je prijedloga za zastavu sa podjeljenim poljima za Federaciju i Republiku Srpsku ili za tri konstitutivna naroda, pa čak i jedan za zastavu sa dva različita lica.

Početkom 1998. godine, Visoki predstavnik za BiH Carlos Westendorp odbacio je sve autohtone i izašao sa nekoliko neutralnih prijedloga, oko kojih poslanici Parlamentarne skupštine ponovo nisu uspjeli sakupiti potrebnu većinu, uz uzdržavanje svih poslanika SDS i HDZ. 3. februara 1998. godine Vestendorp je onda sam donio Odluku o nametanju Zakona o zastavi BiH, kojim je proglasio sadašnju zastavu.
HIMNA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE
http://www.youtube.com/watch?v=1-yrwLjGDCE
slika
slika

Avatar
andro
Specijalni status V.I.P
Specijalni status V.I.P
Postovi: 10034
Pridružen/a: 11 Apr 2007 02:00
Lokacija: BiH

Re: SIMBOLI

Post Postao/la andro » 09 Mar 2010 00:35

Zastava Bosne i Hercegovine 1998. - 2001
slika
Prva zastava Bosne i Hercegovine nakon Pariškog mirovnog ugovora bila je oktroisana odlukom Carlosa Westendorpa 3. februara 1998. da bi Bosna i Hercegovina imala zajedničku zastavu za Zimsku olimpijadu 1998. u Naganu. Ovu zastavu zamijenila je sadašnja zastava Bosne i Hercegovine, Zakonom o zastavi Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Bosne i Hercegovine, a publikovan je u Službenom glasniku BiH od 3. augusta 2001

Zastava Bosne i Hercegovine 1992. - 1998
slika
Prva zastava nezavisne BiH, usvojena po proglašenju nezavisnosti 1992., je bijela zastava sa štitom sa ljiljanima koji je preuzet od prvog bosanskog kralja iz 14. vijeka Tvrtka Kotromanića. Zastava je zamjenjena jer se smatrala previše bosanski orjentisana. Republika Bosna i Hercegovina nastavila je sa korištenjem zastave sa ljiljanima i nakon Pariškog mirovnog ugovora sve do februara 1998, kada je Visoki predstavnik proglasio sadašnju zastavu.

Zastava Bosne i Hercegovine 1946. - 1992
slika
Za vrijeme bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije do 1992. godine zastava BiH je bila crvena što je predstavljalo socijalističke i komunističke ideale BiH i Jugoslavije u cjelini. U gornjem lijevom uglu zastave je bila umanjena zastava Jugoslavije sa crvenom petokrakom. Zastava je proglašena Ustavom Narodne Republike Bosne i Hercegovine od 31. decembra 1946.

Prvi prijedlog zastave za Narodnu republiku Bosnu i Hercegovinu tokom postojanja Federativne narodne republike Jugoslavije
slika

Zastave Bosne i Hercegovine 1908. - 1918
slika
Zastava Bosne poslije Austro-Ugarske aneksije

Zastava Hercegovine u Austro-Ugarskoj
slika
Poslije Austro-Ugarske aneksije Bosne i Hercegovine u 1908. godini korištena je zastava podjeljena horizontalno u dva jednaka dijela. Kod zastave Bosne gornji dio zastave je bio crvene boje a donji dio žute boje, a kod zastave Hercegovine obrnuto. Ako se izuzme odsustvo bosanskog grba sa zastave, ova zastava je identična sa zastavom iz 1878. godine.

Zastava Bosne i Hercegovine 1878. - 1908
slika
Poslije Austro-Ugarskog preuzimanja Bosne i Hercegovine u 1878. godini adaptirana je nova zastava za Bosnu i Hercegovinu. Zastave zemalja unutar Austro-Ugarske monarhije su imale standariziran izgled. Sve zastave su bile horizontalno podijeljene na dva dijela u različitim bojama. Boje izabrane za Bosnu i Hercegovinu su crvena i žuta (crveno-žuto Bosna a žuto-crveno Hercegovina) Za razliku od ostalih zastava bosanska zastava je imala i grb na njoj. Grb se sastojao od ruke sa sabljom. Ruka sa sabljom je klasični motiv iz evropske historije i korišten je u grbovima mnogih evropskih zemalja. Sam bosanski grb je modifikacija grba Hrvoja Vukčića Hrvatinića iz 14. vijeka.

Zastava Bosne 1878

slika

Nepotvrđena zastava u 1878. godini
slika
Ubrzo nakon pristanka sultana da Bosna pređe u Austro-Ugarske ruke osmanske trupe su povučene iz Bosne. U isto vrijeme u Bosni su izbile bune protiv Austro-Ugarskog okupatora. Pobunjenici su proglasili nezavisnost i Bosna je jedno vrijeme de facto bila nezavisna. Zastava korištena od pubunjenika u 1878. godini je zelena sa žutim polumjesecom i zvijezdom u sredini zastave. Također postoje indicije da je korištena i zastava horizontalno podijeljena na dva dijela, gornji bijeli i donji crveni. U gornjem dijelu zastave se nalazio crveni mjesec i šestokraka zvijezda.

Zastava Bosne 1831
slika
U 1831. godini umiječem i hrabrošću Husein-kapetana Gradašćevića Bosna je na na kratko bila oslobođena osmanske vladavine. Zastava korištena u 1831. godini je bila zelena sa žutim mjesecom i zvijezdom u sredini.
slika
slika

Avatar
ra-ja
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 13216
Pridružen/a: 21 Maj 2007 02:00
Lokacija: pod suncem

Re: SIMBOLI

Post Postao/la ra-ja » 09 Mar 2010 19:28

Svaka cast na detaljnim informacijama @Aandro... [icon_flower.gif]

Avatar
andro
Specijalni status V.I.P
Specijalni status V.I.P
Postovi: 10034
Pridružen/a: 11 Apr 2007 02:00
Lokacija: BiH

Re: SIMBOLI

Post Postao/la andro » 09 Mar 2010 20:45

Zastave entiteta Bosne i Hercegovine

Zastava Federacije Bosne i Hercegovine
slika

Zastava Federacije kompromisni je dizajn između Bošnjačkih i Hrvatskih simbola. Zelena i crvena pruga simboliziraju dva naroda, kao i dva štitića u grbu. Plavo polje grba s deset bijelih šestokrakih zvijezda predstavlja federaciju sastavljenu od deset kantona. Bijelo polje zastave trostruko je šire od crvenog i zelenog, tako da je zapravo kvadratno.

Zastava Republike Srpske
slika

Zastava Republike Srpske je tradicionalna crveno-plavo-bijela trobojka. Sadržava panslavenske boje crvenu, plavu i bijelu. Kao srpska zastava u upotrebi je od 1835. godine. Na tlu BiH se počela koristiti od 9. januara 1992. godine. Identična je kao zastava Republike Srbije. U Republici Srpskoj se često mogu vidjeti različite varijacije zastave, pa i u službenim prilikama, trobojnica na koju je dodan neki amblem, križ s četiri ocila, grb ili slični simboli. Zvanično je u upotrebi od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, kada je Republika Srpska priznata kao bosanskohercegovački entitet.


Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 31. marta 2006 donio odluku da se ova zastava mora promjeniti u roku od šest mjeseci. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je objavio rješenje koje je stupilo na snagu 15. juna 2007 godine objavljivanjem u "Službenom glasniku BiH 45/07". Ovakva odluka je uslijedila, jer je zaključeno da grb i zastava Federacije BiH, kao i zastava, grb i himna Republike Srpske, nisu u skladu sa Međunarodnom konvencijom o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije iz Aneksa I na Ustav Bosne i Hercegovine.
slika
slika

Avatar
andro
Specijalni status V.I.P
Specijalni status V.I.P
Postovi: 10034
Pridružen/a: 11 Apr 2007 02:00
Lokacija: BiH

Re: SIMBOLI

Post Postao/la andro » 09 Mar 2010 21:04

Kantonalne zastave u BiH

Zastava Unsko-sanskog kantona
slika

Zastava Posavskog kantona
slika

Zastava Tuzlanskog kantona
slika

Zastava Zeničko-dobojskog kantona
slika

Zastava Bosansko-podrinjskog kantona
slika

Zastava Srednjobosanskog kantona
slika

Zastava Hercegovačko-neretvanskog kantona
slika

Zastava Zapadnohercegovačkog kantona
slika

Zastava Sarajevskog kantona
slika

Zastava Kantona 10
slika

Napomena: Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je svojom odlukom od 20. novembra 1997. i 19. februara 1998., Službene novine F BiH br. 24/98, 17. juna 1998, str. 712-714 , grb i zastavu Kantona 10 proglasio neustavnim.Također je i zastava Zapadnohercegovačkog kantona proglašena neustavnom.

"Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine". nema drugu zastavu i grb osim zastave i grba Bosne i Hercegovine
slika
slika

Avatar
andro
Specijalni status V.I.P
Specijalni status V.I.P
Postovi: 10034
Pridružen/a: 11 Apr 2007 02:00
Lokacija: BiH

Re: SIMBOLI

Post Postao/la andro » 09 Mar 2010 21:20

Prijedlozi za zastavu BiH

Prijedlozi iz 1997. godine

slika
Trobojnica u češkom stilu, zeleno i crveno horizontalno postavljeno polje, sa plavim trouglom uz koplje.

slika
Maslinova grančica na svijetloplavoj podlozi.

slika
Bijele konture geografske karte BiH na svijetloplavoj podlozi.


Prijedlozi Jaquesa Kleina
slika
Dijagonalna crveno-bijelo-plava trobojnica sa plavom mapom zemlje koja je okružena sa 10 zvijezda.

slika
Dijagonalna trobojnica sa plavom mapom zemlje koja je okružena zvijezdama. Na ovom prijedlogu karta je plave boje obrubljena žutim i okružena s dvanaest žutih zvijezda. (Dvije zvijezde predstavljaju 2 entiteta i deset zvijezda 10 kantona u Federaciji BiH.)

Prijedlozi OHR-a

slika
Prijedlog zastave se sastoji se od svijetloplavog polja sa žutim jednakostraničnim pravougaonim trouglom čija jedna kateta se poklapa sa gornjim rubom zastave, a duž hipotenuze je u plavom polju red bijelih petokrakih zvijezda. Na osnovu ovog prijedloga usvojena je nova zastava BiH.

slika
Zastava se sastoji od svjetloplavog polja s pet pruga, tri žute koje izlaze iz kopljanog ruba i ne dosežu slobodni kraj, i dvije bijele koje izlaze iz slobodnog kraja i ne dosežu do jarbola.

slika
Zastava na plavoj podlozi sa ukupno deset pruga, pet žutih i pet bijelih, prve koje izlaze iz kopljenog ruba, a druge iz slobodnog kraja, a zajedno u sredini tvore oblik trougla.
slika
slika

Avatar
becanka
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 8666
Pridružen/a: 25 Apr 2007 02:00
Lokacija: VieNNa

Re: SIMBOLI

Post Postao/la becanka » 09 Mar 2010 21:23

Zastava duginih boja
slika

Originalnu Zastavu duginih boja dizajnirao je Gilbert Baker za gej paradu u San Franciscou 1978. godine. Zastava danas predstavlja najvažniji, najrasprostranjeniji i najprepoznatljiviji simbol LGBT pokreta.

Boje na zastavi simbolizuju:

život - crvena
zdravlje - narandžasta
zrake Sunca - žuta
prirodu - zelena
harmoniju - plava
duh - ljubičasta

Osnovni dizajn zastave se često mijenja kako bi se naglasila pripadnost nekoj od subkultura u okviru LGBT zajednice.

Avatar
andro
Specijalni status V.I.P
Specijalni status V.I.P
Postovi: 10034
Pridružen/a: 11 Apr 2007 02:00
Lokacija: BiH

Re: SIMBOLI

Post Postao/la andro » 09 Mar 2010 21:46

Međunarodna federacija veksiloloških udruženja

slika
Zvanična zastava federacijeMeđunarodna federacija veksiloloških udruženja (fr. Fédération internationale des associations vexillologiques - FIAV) je međunarodna federacija 52 regionalne, nacionalne i multinacionalne asocijacije i institucije širom svijeta koje se bave veksilologijom. Federacija se bavi kreiranjem i razvojem znanja o zastavama svih vrsta, njihovim oblicima i funkcijama, kao i naučnim teorijama i principima baziranim na tom znanju. Pored zvaničnog naziva federacije na francuskom jeziku, kao zvanični koriste se i nazivi na engleskom, njemačkom i španskom jeziku.

Federacija ja organizovana 3. septembra 1967. na kongresu veksilologa u Rüschlikonu, Švicarska, a zvanično registrovana 7. septembra 1969. na kongresu u Bostonu, SAD.
slika
slika

Avatar
andro
Specijalni status V.I.P
Specijalni status V.I.P
Postovi: 10034
Pridružen/a: 11 Apr 2007 02:00
Lokacija: BiH

Re: SIMBOLI

Post Postao/la andro » 09 Mar 2010 22:21

slika slika

Lijevi simbol označava ženu i planet Veneru (nazvanu po rimskoj božici ljubavi i ljepote). Znak je, po nekim teorijama, potekao od ručnoga zrcala božice Venere. Desni, muški, simbol te simbol planeta Marsa, navodno predstavlja štit i strijelu, tj. ratnika.

slika
Simbol transrodnih osoba, sastavljen od muškog, ženskog i muško-ženskog rodnog simbola.

Transrodnost je kulturni i politički obrazac i oznaka ličnog doživljaja prevazilaženja tradicionalnih binarnih polno-rodnih podela na relaciji muško-žensko.

Transrodnost je oznaka za rodne identitete osoba (muški, ženski, oba, nijedan), koje se ne uklapaju u tradicionalne binarne modele polno/rodnih podela, odnosno osoba čiji rodni identitet nije jednak njihovom polu.

Transrodne osobe mogu imati karatkeristike koje su povezane sa jednim rodom (koji je drugačiji u odnosu na njihov pol), zatim karakteristike oba roda, mogu se definisati negde između u rodnom kontinuumu ili mogu biti van rodnih definicija.
slika
slika

Avatar
andro
Specijalni status V.I.P
Specijalni status V.I.P
Postovi: 10034
Pridružen/a: 11 Apr 2007 02:00
Lokacija: BiH

Re: SIMBOLI

Post Postao/la andro » 12 Mar 2010 02:03

Hrvatska

slika

Zastava Republike Hrvatske jedan je od državnih simbola Republike Hrvatske, službeno usvojena 21. prosinca 1990. godine. Sastoji se od triju jednako širokih vodoravnih pruga crvene, bijele i plave boje s grbom Republike Hrvatske u sredini.

slika

Grb Republike Hrvatske povijesni je hrvatski grb, koji se nalazi na hrvatskoj zastavi. Ima oblik Å¡tita te je dvostruko podijeljen vodoravno i okomito u dvadeset pet crvenih i bijelih (srebrnih) polja, tako da je prvo polje u gornjem lijevom kutu Å¡tita crvene boje. Iznad Å¡tita nalazi se kruna s pet Å¡iljaka, koja se u blagom luku spaja s lijevim i desnim gornjim dijelom Å¡tita.

U krunu je smješteno pet manjih štitova s povijesnim hrvatskim grbovima, koji su poredani od lijeve na desnu stranu štita ovim redom: najstariji poznati grb Hrvatske, grbovi Dubrovačke Republike, Dalmacije, Istre i Slavonije. Omjer visine polja na glavnom štitu i visine manjih štitova u kruni je 1 : 2,5, a omjer širine polja na glavnom štitu i širine manjih štitova u kruni 1 : 1.

Grb je u službenoj uporabi od donošenja Zakona o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske, te zastavi i lenti Predsjednika Republike Hrvatske, 21. prosinca 1990.
slika
slika

Avatar
ra-ja
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 13216
Pridružen/a: 21 Maj 2007 02:00
Lokacija: pod suncem

Re: SIMBOLI

Post Postao/la ra-ja » 12 Mar 2010 05:53

prelazis @andro sada na tebi jos jednu dobro poznatu teritoriju.... [icon_flower.gif]


Super veoma je dobro nesto nauciti s tih podnevlja... :!:

Avatar
andro
Specijalni status V.I.P
Specijalni status V.I.P
Postovi: 10034
Pridružen/a: 11 Apr 2007 02:00
Lokacija: BiH

Re: SIMBOLI

Post Postao/la andro » 12 Mar 2010 12:04

slika

Državna zastava Slovenije sastoji se od tri jednako široke vodoravne pruge bijele, plave, i crvene boje. Slovenski grb na zastavi se nalazi pri vrhu na lijevoj strani. Na grbu je bijeli Triglav, najviša planina u Sloveniji, na plavoj pozadini; pod njim su dvije valovite plave linije koje označavaju Jadransko more i lokalne rijeke. Iznad planine su tri šestokrake zvijezde.
Boje zastave su pan-slavenske, ali su se upotrebljavale i ranije na bivšim zastavama i podrazumjevaju se kao narodne boje Slovenije. Prvi put su korištene na zastavi iz 1848. godine za vrijeme rasta slavenskog nacionalizma.
Za vrijeme Jugoslavije, slovenska zastava je nastavila simbolizirati Sloveniju. 1945. godine, u sredinu zastave stavljena je crvena zvijezda, koja je onda bila simbol Socijalističke Republike Slovenije. Nakon osamostaljenja Slovenije od Jugoslavije, zvijezda je zamjenjena novim grbom. Nova zastava je prihvaćena 27. lipnja 1991.

slika

Grb Slovenije sastoji se od plavog štita s crvenim obrubom na kojem se nalazi stilizirani prikaz bijele planine - Triglava. Ispod te planine su dvije vijugave linije koje simboliziraju rijeke i more, a iznad Triglava su tri zlatne, šestokrake zvijezde koje čine trokut. Zvijezde potječu s grba celjskih grofova.
Grb se nalazi i na slovenskoj zastavi.
Motiv mora i planine Triglav nalazio se i na grbu Socijalističke Republike Slovenije u doba SFRJ. Oko starog grba nalazila se i pšenica s listovima lipe i crvena petokraka zvijezda na vrhu.
slika
slika

Avatar
andro
Specijalni status V.I.P
Specijalni status V.I.P
Postovi: 10034
Pridružen/a: 11 Apr 2007 02:00
Lokacija: BiH

Re: SIMBOLI

Post Postao/la andro » 12 Mar 2010 22:36

Zastava Srbije

slika

Zastava Republike Srbije je trobojnica s pan-slavenskim bojama. Sastoji se od tri jednaka vodoravna polja crvene (na vrhu), plave (u sredini) i bijele boje (na dnu).
Državna inačica zastave ima u središtu, pomaknut k jarbolu za jednu sedminu ukupne duljine zastave, mali grb Srbije.

slika
Grb Srbije je dvoglavi bijeli orao na crvenom Å¡titu poluokruglog oblika sa krunom iznad Å¡tita.
Postoje Veliki grb i Mali grb Srbije. Iako su simboli grba Srbije od davnina, ovi su grbovi kraljevske kuće Obrenović. Na taj način osigurala se podrška onih koji su smatrali da je uvođenjem monarhističkih grbova predviđen povratak obitelji Karađorđević.
slika
slika

Avatar
andro
Specijalni status V.I.P
Specijalni status V.I.P
Postovi: 10034
Pridružen/a: 11 Apr 2007 02:00
Lokacija: BiH

Re: SIMBOLI

Post Postao/la andro » 13 Mar 2010 13:40

Crna Gora
slika
Zastava Crne Gore sastoji se od crvenog polja sa grbom Crne Gore u sredini. Ova zastava je proglašena državnom zastavom 12. jula 2004. godine, odlukom Skupštine tadašnje Republike Crne Gore.
Prije ove, crnogorska zastava je bila trobojka sa vodoravnim poljima crvene, plave i bijele boje. Za vrijeme vladavine knjaza i kralja Nikole I Petrovića Njegoša, na crnogorskoj trobojci nalazio se i grb države, koji je bio identičan grbu dinastije Petrović Njegoš, kao i slova N. I., koja su značila Nikola Prvi.
Crvena, plava i bijela boja na crnogorskoj zastavi vode tradiciju srpskih nacionalnih boja.
Prva crnogorska državna zastava je bila trobojka, sa dvoglavim orlom dinastije Petrovića. A te zastave se mogu vidjeti i na slikama na kojima je prikazano proglašenje Crne Gore za kraljevinu.
slika
Grb Crne Gore čini narogušeni ovenčani zlatni dvoglavi orao na crvenom polju, naoružan žezlom u levoj i šarom u desnoj kandži, dok mu je na grudima štit. U štitu se nalazi lav koji hoda po zelenoj površini na plavoj pozadini.
slika
slika

Avatar
andro
Specijalni status V.I.P
Specijalni status V.I.P
Postovi: 10034
Pridružen/a: 11 Apr 2007 02:00
Lokacija: BiH

Re: SIMBOLI

Post Postao/la andro » 14 Mar 2010 22:36

Republika Makedonija

slika

Zastava Makedonije predstavlja uzdižuće žuto sunce sa osam zraka na crvenoj pozadini. To simbolizira „novo sunce slobode - novo sonce na slobodata“, opjevanom i u makedonskoj himni „Denes nad Makedonija“:

Danas nad Makedonijom se rađa (Денес над Македонија се раѓа)
novo sunce slobode! (ново сонце на слободата!)
Makedonci se bore (Македонците се борат)
za svoja prava! (за своите правдини!)
slika

Grb Republike Makedonije je stari grb Socijalističke Republike Makedonije koji je neznatno promijenjen krajem 2009. godine, uklanjanjem crvene petokrake zvijezde.

Unutar grba se nalazi voda, koja predstavlja Ohridsko jezero, planina, koja predstavlja planine Makedonije, te sunce, kao nacionalni simbol Makedonije sa svojim zrakama. Na vrhu grba se nalazi crvena zvijezda, kao simbol socijalizma. Okružen je vijencem koji se sastoji od zlatnih plodova maka, listova duhana i pšeničnog klasja, u dnu kojega je crvena vrpca s bijelim vezom.

Grb je 16. studenog 2009. izmjenjen na način da je uklonjena crvena zvijezda.
slika
slika

Odgovorite