Djordje Balashevic

Tekstovi pjesama,muzicke zelje, Ovde pisite i ako trazite jedan tekst od pjevaca
Avatar
Alma_sa
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 350
Pridružen/a: 01 Apr 2006 02:00
Lokacija: Sarajevo
Kontakt:

Post Postao/la Alma_sa » 11 Dec 2006 16:00

Ne volim januar

Ne volim januar, ni bele zimske vragove,
u svakom snegu, vidim iste tragove,
tragove malih stopa, broj trideset i ko zna,
kako polako odlaze.

Vi¹e ne prolazim, ulicom Dositejevom,
i nemam pojma, kad neko pita, gde je to.
Tih dvesta ¹est koraka, du¾inom tog sokaka,
nikad ja nisam brojao.

Nisam te nikad èuvao,
nisam te nikada mazio, pazio.
Tvoju sam ljubav gazio,
svemu smi¹ljao broj.

Nisam te nikad ¹tedeo,
i nisam umeo stati ni ostati.
©ta æe od mene postati,
mali anðele moj?

Ne gledam filmove, iz ranih sedamdesetih,
dosta je suza i rastanaka nesretnih.
Ko takve stvari snima? Ba¹ èudnog sveta ima,
tako se lako rasplaèu.

Nisam te nikad èuvao,
nisam te nikada mazio, pazio.
Tvoju sam ljubav gazio,
svemu smi¹ljao broj.

Nisam te nikad ¹tedeo
i nisam umeo stati ni ostati.
©ta æe od mene postati,
mali anðele moj?

...Bila je noæ, jedna mrkla, kao ova veèeras,
u ulici Dositejevoj, u Novom Sadu, na Dunavu...
Ja sam dolazio sa jednog mesta, gde su svi bili rumeni,
kao kuvano vino koje su pili, i gde su svi mirisali
na karanfiliæ i pevali "Ro¾destvo tvoje" i jo¹
neke druge pesme kojih se ne seæam ba¹...

...Bila je noæ i dugo sam stajao pod njenim prozorom,
ispred kuæe broj 7A. Ti¹ina je bila, samo koraci
nekih noænih ptica i lepet krila nekih pravih noænih ptica.
Ipak, ni na trenutak nisam uspeo pod njenim prozorom,
te noæi da je èujem kako di¹e,
kako di¹e u snu...

Avatar
Alma_sa
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 350
Pridružen/a: 01 Apr 2006 02:00
Lokacija: Sarajevo
Kontakt:

Post Postao/la Alma_sa » 13 Dec 2006 12:05

Ja luzer

Roðen pod sretnom zvezdom magiènom,
ali nad ovom zemljom generalno tragiènom,
èemu sam bli¾i - triput pogaðaj?
Neko nad nama vr¹i oglede,
hajde, usudi se i pogledaj u poglede,
ovde je osmeh - dogaðaj.

U ¹upak kosmosa smo upali,
mnogi su domobranci zauvek prolupali,
caruje virus, apatije.
Al' ti na mene stavi upitnik,
pa rekni: dal' ti bata deluje k'o gubitnik?
Ma nema ¹anse, ¹ta ti je?

Ja nisam luzer, o naprotiv, meni je osmeh lajt-motiv.
Ja nisam luzer, ja imam nas, a za svet - ko te pita?
Ja nisam èedo proseka, mene ne vuèe oseka.
S tobom je tretman poseban, svaki je dan dolce vita,
i svud je Hollywood.

Namlatim meseèno ¹est maraka,
bude za cipolku i frtalj, kile èvaraka,
olo¹ mi veze ometa.
Ali kad dodjem kuæi, tu si ti,
e, tu æe tvrðavicu malo te¾e sru¹iti,
to im je izvan dometa.

Ja nisam luzer...

Avatar
Alma_sa
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 350
Pridružen/a: 01 Apr 2006 02:00
Lokacija: Sarajevo
Kontakt:

Post Postao/la Alma_sa » 13 Dec 2006 19:18

Ringi¹pil

Curi od jutros od èetiri i pet,
re¹ilo nebo da potopi svet.
Nad gradom danima, vise iste kulise.

Poliva ki¹a al' to joj je zanat,
ma sve mi je ravno, k'o severni Banat,
manje vi¹e, i sa ki¹om i bez ki¹e.

Vreme se vuèe k'o teretni voz,
gde li veèeras, da pomolim nos?
Klasika: "Konobar, un cafe' macchiatto". Pa da.

Prolazi vreme, al' to mu je manir,
i sve je to plitko, k'o plehani tanjir.
Ize¹ sliku, nigde jedra na vidiku.

O, daj okreni, taj ringi¹pil u mojoj glavi,
to ne zna niko, samo ti,
bez tebe, drveni konjiæi, tu¾no stoje.

Dodji, iz plave boce se pojavi,
bar jednu ¾elju ispuni,
i dodaj ovom svetu malo boje, èudo moje.

Veèe se klati k'o prezreli klip,
te¹ka vremena, a ja te¾ak tip
- gravitacija, zaèas uzima svoje.

Slab sam ja igraè za subotnje gu¾ve,
al' shvatam pomalo, te pokretne spu¾ve:
neko pijan lak¹e ¾ivot odrobija.

O, daj okreni, taj ringi¹pil u mojoj glavi.
To ne zna niko, samo ti.
Bez tebe drveni konjiæi, tu¾no stoje.

Dodji, iz plave boce se pojavi,
bar jednu ¾elju ispuni
i dodaj svetu malo boje, o, èudo moje.

Sustajem, odustajem, pritiska me kao pegla.
Javi se, pojavi se, dodaj svetu malo vergla.
Nekad si me èudila, o, danas bi mi tako legla.
Dodaj malo ludila, dodaj svetu malo vergla.

O, daj okreni...
sustajem, odustajem...
taj ringi¹pil u mojoj glavi...

Avatar
Alma_sa
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 350
Pridružen/a: 01 Apr 2006 02:00
Lokacija: Sarajevo
Kontakt:

Post Postao/la Alma_sa » 14 Dec 2006 11:33

Odlazi cirkus

Odlazi cirkus iz na¹eg malog grada.
©irokim drumom, ¹to izlazi na most.
Odlazi cirkus i ja se pitam sada:
Ko je domaæin, a ko je bio gost?

Nestaje cirkus u ¹irokoj ravnici.
U ki¹noj noæi za njim se srebri trag.
Odlazi fakir i artisti na ¾ici,
i tu¾ni pajac ¹to bio mi je drag.

Dal' je sve bilo samo fol?
Dal' je sve samo jeftin trik?
Il' sve te maske kriju bol,
i neki sasvim drugi lik?

Prièaæe deca o svetlima arene,
ve¾baæe kri¹om, kod kuæe neki ¹tos.
Ali veæ sutra, èim proðe neko vreme,
samo æe retko pomi¹ljati na to.

Ostaæe okrugli trag na mestu ¹atre,
tu gde se hrvao sa tigrom, hrabri grk.
I par plakata, na njima gutaè vatre,
kome æe klinci veæ nacrtati brk.

Dal' je sve bilo samo fol?
Dal' je sve samo jeftin trik?
Il' sve te maske kriju bol,
i neki sasvim drugi lik?

Laku noæ dame i gospodo.
Eto, i ova predstava je zavr¹ena.
Nadam se da ste u¾ivali u njoj.
Bilo je zadovoljstvo glupirati se za vas sve ove godine.
Nadam se da æemo se jo¹ videti u nekom drugom gradu,
na nekoj drugoj predstavi,
u nekom drugom cirkusu.

Odlazi cirkus iz na¹eg malog grada.
©irokim drumom, ¹to izlazi na most.
Odlazi cirkus i ja se pitam sada:
Ko je domaæin, a ko je bio gost?

Odlazi cirkus, za sve je bolje tako.
Mnogi su predstavu shvatili do sad.
Nove pajace æe masa naæi lako,
jer drugi cirkus æe doæi u na¹ grad.

Ma sve je bilo samo fol.
Sve je to samo jeftin trik.
I sve te maske kriju bol,
i neki sasvim drugi lik...

Odgovorite