Osnovni HTML kodovi ...

Sve o internetu, smjesne stranice itd.
Odgovorite
Avatar
dinko
@ #bol-chat
Postovi: 648
Pridružen/a: 17 Sep 2006 02:00
Lokacija: C:\WINDOWS\system32\bol-chat.exe
Kontakt:

Osnovni HTML kodovi ...

Post Postao/la dinko » 18 Sep 2006 21:12

1.© T A S U T O "S M I L I E S" (I Z R A Z I)?

'Smilies' ili izrazisu male slièice koje mogu da opi¹u neko oseæanje ili izraz. Ako ste ranije koristili e-mail ili internet chatovanje, verovatno ste upoznati sa znaèenjem ovih grafièkih ali i tekstualnik izraza. U ovom sluèaju odreðene kombinacije slova i karaktera su automatski konvertovani u grafièki izraz, tj. smilie (izraz). Ukoliko Vam i dalje nije jasno ¹ta znaèe ovi izrazi, probajte da malo nakrivite glavu i uz malo ma¹te uvideæete da svaka kombinacija ovih karaktera i slova ima neki smisao i reflektuje odreðeni izraz.

2. © T A S U T O A G S P E C I J A L N I K O D O V I ?

AG specijalni kodovi su varijacija ubacivanja HTML tagova sa kojima su neki verovatno upoznati. Prosoto reèeno, dozvoljava Vam da daodate malo funkcionalnostu i stila u va¹im porukama a za koje bi vam inaèe trebalo malo "jaèe" poznavanje osnovnih tagova HTML-a. Mo¾ete koristiti AG specijalne kodove èak i onda kada je administrator ovog web site-a speèio upotrebu osnovnih HTML tagova. Ali i onda kada su ukljuceni osnovni HTML tagovi, mo¾ete uporedno da koristite AG specijalne kodove a kori¹æenjem tih spec. kodova je znatno lak¹e i bezbednije, samim tim ¹to su manje ¹anse da se pogre¹i u "kodovanju" (¹to mo¾e da dovede do nekih ne¾eljenih efekata).

3.URL Hiperlinkovanje (naznaèavanje odreðenih URL adresa)

Ukoliko su AG specijalni kodovi ukljuèeni, nije potrebno da koristite komadu [URL] da naznaèite da je u pitanju web adresa. Jednostavno napi¹ite kompletnu adresu i automatski æe biti naznaèeno da je u pitanju web adresa :

http://www.adresanekogwebsajta.com
www.adresanekogwebsajta.com

Uzmite u obzir da nije potrebno da adresu koja poèinje sa "www" oznaèavate i sa "http://" ali morate paziti da u sluèaju da va¹a adresa koju upisujete mora poèinjati ili sa "www" ili "http://" ili da budu zajedno. Ujedno, mo¾ete da koristite prefikse za https i FTP url adrese u auto-link modu (kada su AG specijalni kodovi ukljuèeni).


Mo¾ete da koristite web adrese sa nazivom. Potrebno je da koristite sledeæe formate:

[url=http://www.adresanekogsajta.com]ovojenazivmogwebsajta[/url]

Stari [URL] kod æe i dalje raditi kao ¹to je dole naznaèeno. ispod je prikazano oznaèavanje va¹eg web sajta bez dodatnog opisa (AG spec. kodovi su oznaèeni crvenom bojom).

[url]http://www.adresanekogwebsajta.com[/url]

U gore navedenim primerima , AG kodovi automatski generi¹u web adresu u izmeðu otvorenog i zatvorenog taga ([/url] i [/url]). Automatski æe takodje biti i nazaèeno da se kliktanjem na link koji ¾elite da izdvojite otvara u novom nezavisnom prozoru. U drugom gore prikazanom primeru sve ¹to je oznaèeno unutar AG spec. kodova se smatra da je naziv web adrese koje ¾elite da izdvojite . Nije dozvoljeno da koristite znakove za navoðenje unutar tagova.


4.Oznaèavanje e-mail adresa:

Da bi ste dodali funkciju da va¹ e-mail unutar va¹eg komentara ima hiperlink u sebi, jednostavno dodajte AG spec. kodove kao ¹to je naznaèeno u donjem primeru (AG spec. kodovi su oznaèeni crvenom bojom).

[email]webmaster@yufestcaffe.com[/email]

U gore navedenom primeru, AG spec. kodovi automatski generi¹u i postavljaju va¹u e-mail adresu kao hiperlink.

5.Zakrivljena i potamljena slova

Sledeæa funkcija AG specijalnih kodova je da mo¾ete da iskrivite va¹a slova (italic), potamnite ih (bold) a sve to se radi sa sledeæim kodovima [b] [/b] or [i] [/i] ¹to æete i videti u sledeæim primerima.

Æao, [b]Milo¹e[/b]

Æao, [i]Marija[i]

6.Dodavanje malih liènih slièica

Da bi ste dodali neku slièicu u va¹ kometar jednostavno dodajte izmedju AG spec. kodova ([img] i [/img]) taènu adresu odosno lokaciju na internetu slièice ili nekog grafièkog fajla kao ¹to mo¾ete da vidite na sledeæim primerima (AG spec. kodovi su oznaèeni crvenom bojom).

[img]http://www.adresanekogservera.com/slike/mojaslika.jpg[/img]

U gore navedenom primeru, AG spec. kodovi automatski postavljaju va¹u tra¾enu slièicu sa lokacije koju ste zadali. Va¾no: prefiks "http://" kao deo URL adrese slièice je OBAVEZAN za [img] kod.


Va¾no:
Nije dozvoljeno kori¹æenje HTML i AG spec. kodova da se uradi ista funkcija odnosno nije dozvoljeno dupliranje funkcija. Nije potrebno da pazite da velika-mala slova pri pisanju AG spec. kodova (odnosno, mo¾ete koristiti [URL] ili [url]).

Neispravno kori¹æenje AG spec. kodova:
[url] www.adresanekogwebsajta [/url] - nemojte da ostavljate prazno mesto izmeðu primenjenog koda odnosno izmedju kodova.

[email]webmaster@yufestcaffe.com[email] - zadnji kod u svakom sluèaju mora da ima unutar oznake jednu otvorenu kosu crtu ([/email])

Avatar
Eminem-mirc
Pocetnik
Postovi: 26
Pridružen/a: 10 Dec 2006 02:00
Lokacija: Bosnia
Kontakt:

:)

Post Postao/la Eminem-mirc » 10 Dec 2006 03:41

Sve linux napisao ...

Avatar
Kaskader
Clan u razvoju
Clan u razvoju
Postovi: 36
Pridružen/a: 27 Dec 2006 02:00
Lokacija: Bosna i Hercegovina

Post Postao/la Kaskader » 31 Jan 2007 00:41

nikad me to nije zanimalo, al valja malo citati :D

Odgovorite