Mudre izreke, nastavi....

Diskusija po pitanju filozofije svijesti, logike, metafizike, kao i raznih teoloskih osnova i psiholoskih teorija.

Avatar
Numero1
Clan u razvoju
Clan u razvoju
Postovi: 34
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

Post Postao/la Numero1 » 27 Apr 2008 10:45

Radje na nogama ginem nego na koljenima da zivim!!!

Avatar
ra-ja
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 13216
Pridružen/a: 21 Maj 2007 02:00
Lokacija: pod suncem

Post Postao/la ra-ja » 27 Apr 2008 16:33

Covjek koji od rodjenja pa do smrti.........koracao ....ostavljajuci siroki cisti put iza sebe.....sigurnim cvrstim korakom bez kompleksa.....prolazeci kroz zivot ...veoma dobro zna ...TKO JE.....

Avatar
ra-ja
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 13216
Pridružen/a: 21 Maj 2007 02:00
Lokacija: pod suncem

Post Postao/la ra-ja » 27 Apr 2008 21:57

:-k :-k Zasto me je uvijek pitao ...zasto nisam ljubomorna,kako nemam kompleksa.....???Kada me je odlicno poznavao.... :-k :-k

Avatar
Numero1
Clan u razvoju
Clan u razvoju
Postovi: 34
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

Post Postao/la Numero1 » 27 Apr 2008 23:28

U braku ¾ena tra¾i sve ¹to joj se dopada i uzme sve ¹to mo¾e oteti.
®ena se ne slu¾i la¾ju da napadne, nego da se odbrani.
Lepa je svaka ¾ena osim one koja misli da to nije, i one koja misli da jeste.
®ene ne znaju da po¹tuju, nego da vole. Stoga one ne tra¾e ni da vi
njih po¹tujete, nego da ih volite.
Mu¹karci su hrabri pred smræu, a ¾ene pred ¾ivotom. Mu¹karci su hrabri
pred drugim mu¹karcem, a ¾ene pred celom sudbinom.
®ena iskreno veruje da je mu¹karac voli samo onda kad zbog nje pati i
kad u nju stalno sumnja.
®eni nije dovoljno da dobije najvi¹e od mu¹karèeve sreæe, nego da ¹to
vi¹e otme od njegove slobode.
Kao glad, ni ljubav nema oèiju, ali ljubomora nema pameti.
Ljubav je èak i herojstvo, jer tra¾i ¾rtve.
Mladost i ljubav, to je sve ¹to ¾ivot ima.
Postoji ludilo ljubavi, ali ne i mudrost ljubavi.
Samo se u ljubavi i u snrti ljudi mogu da izjednaèe, i da poslednji
stigne prvog.
Dve su prave i najveæe èovekove nesreæe, nemati zdravlja i nemati prijatelja.
Ljudi koji mrze, to su najpre glupaci, a zatim i kukavice, ali nikad heroji.
Svi ljudi imaju iste mane, ali nemaju iste vrline.
Prva osobina primitivnog èoveka ja da se boji svega ¹to ne razume, a
na prvom mestu se boji pameti.
Velika je nesreæa kad èovek ne zna ¹ta hoæe, a prava katastrofa kad ne
zna ¹ta mo¾e.
Veliki èovek sudi èoveka po njegovim vrlinama, mali sudi po manama.
Ko smisao ¾ivota nije tra¾io, taj nije ¾iveo, ali ako ga je tra¾io,
nikad nije bio dovoljno sreæan.
Treba se èuvati vi¹e sebe nego svojih zlotvora.
Glupak se naslanja na glupaka, kao slepac na slepca.
Neko ostari kao zlato i mermer, a neko kao cipele.
Pola sata govorite o nekom dobro, i vi postanete mirni i bla¾eni, èak
i ponosni na lepotu svojih oseæanja.
Za samoæu treba biti sposoban, èak i spreman.
Retko je èovekov cilj zao, a èesto su zla sredstva kojima ostvaruje cilj.
Ima ljudi koji su hrabriji pred smræu, nego pred ¾ivotom.
Ako mudrac izbegava glupaka, jo¹ vi¹e glupak izbegava mudraca.
©to pametan uspe, to èesto pokvari æud.
Ko veruje da je sreæan, on je zaista sreæan.
Nema ni jednog ostarelog kralja koji ne bi pristao da bude mlad poruènik.
Svet podnosi starca samo ako je duhovit ili bogat.
Nikad èovek prema èoveku nije pravedan, ni kad voli ni kada mrzi.
Zavist je uroðena u svakom èoveku, makar to neki krili a neki u sebi suzbijali.
Jedino onaj pisac koji ¾enu ne bi "napao" u ¹umi naæe je "napasti" ni u knjizi.
Zlo je ko ne ne zna, a uèiti se ne da.
Jedino ¹to mu¹karci ne opra¹taju drugom mu¹karcu, je kad ima lep¹u
¾enu nego ¹to je njihova.
Ono ¹to u ljudima postoji zversko ne mo¾e se ukrotiti nikakvim
poklonom, koliko se to mo¾e ukrotiti lepom reèju.
Kad bi mladost imala filozofiju starca, ne bi bilo na svetu ni ijednog
sunèanog dana.
Makar nesreæe bile stare koliko i sreæe, ipak se svetu èini kao da
neko zlo nije ni postojalo.
Za svaku na¹u nesreæu kriva je ili na¹a lakoumnost, ili na¹a gordost,
ili na¹a glupost, ili na¹ porok.
_________________

Avatar
Numero1
Clan u razvoju
Clan u razvoju
Postovi: 34
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

Post Postao/la Numero1 » 27 Apr 2008 23:35

zlatni_ljiljan je napisao/la:nisu misli copy-paste,namucite svoj mozak,za to sluzi.....
hm ,nisam tako shvatila ovu temu ,no dobro ..ja se slazem s ovim ,jel ti to mene pratis :-k

Avatar
ra-ja
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 13216
Pridružen/a: 21 Maj 2007 02:00
Lokacija: pod suncem

Post Postao/la ra-ja » 26 Maj 2008 00:06

sretan je covjek onaj koji ima nesto da pozeli...i da nauci...... :-k

Avatar
mickey
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 615
Pridružen/a: 26 Mar 2008 02:00
Lokacija: Afghanistan

Post Postao/la mickey » 27 Maj 2008 21:39

nikad be podcjenjuj moc p....

Odgovorite