RS: Za zbrinjavanje boračkih kategorija obezbijeđeno 20 miliona KM

BANJALUKA - Narodna skupština Republike Srpske /RS/ usvojila je danas Program potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije RS za ovu godinu, za koji je iz Razvojnog programa Srpske obezbijeđeno 20 miliona KM. Predviđeno je da se u ovoj godini tim novcem završe započete investicije, da se saniraju montažni i tipski stambeni objekti i ...

... dodijele nepovratna novčana sredstva.

        Za realizaciju Programa nadležni su Vlada RS, lokalne zajednice, Direkcija za obnovu i razvoj i Boračka organizacija RS.

        Protokol između Vlade RS i Boračke organizacije RS o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije potpisan je 25. februara 2008. godine, a njime je predviđeno da u roku od tri godine sa 50 miliona KM iz Razvojnog programa RS bude stambeno zbrinuto svih pet hiljada porodica koje pripadaju ovim kategorijama.

        Narodna skupština RS usvojila je zaključak kluba poslanika SNSD-a, kojim parlament traži od Vlade RS da u Program za ovu godinu uvrsti opštinu Kalinovik za nepovratna novčana sredstva u svrhu stambenog zbrinjavanja dvije porodice.

        Tokom skupštinske rasprave, poslanik SNSD-a Boro Rudić izrazio je očekivanje da će ovaj program biti u najvećem dijelu realizovan do kraja godine.

        Rudić se založio za prenos vlasništva na porodice kojima su dodijeljeni stanovi radi adekvatnog održavanja tih stambenih jedinica, te davanje garancije izvođača radova da će stambeni objekti biti završeni u predviđenom roku na terenu.

        Poslanik PDP-a Đuro Stanojević smatra da je, uprkos utrošenih 32 miliona maraka u prošloj godini, realizacija ovog programa iz prethodne dvije godine nezadovoljavajuća.

        Stanojević je rekao da se u ovoj godini rješava pitanje 870 korisnika iz prethodne godine, ali da nije registrovan novi broj korisnika stambenog zbrinjavanja.

        On je zatražio da Vlada RS da kraja ove godine podnese kompletan izvještaj parlamentu RS o realizaciji Programa potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije za period 2008. do 2010. godine.

        Poslanik SDS-a Kostadin Vasić rekao je da su osnovni problemi u pogledu dodjele nepovratnih novčanih sredstava iz ovog programa vidljivi u činjenici da je više novoprijavljenih u odnosu na one kojima problem nikako nije riješen.

        Vasić se založio za pooštravanje kontrole izvođenja radova na terenu, te ubrzanje procedura za izgradnju stambenih jedinica kako ne bi ispaštale ove kategorije stanovništva.

        Božidar Vasić iz iste stranke smatra da je neprihvatljiv Program potpunog stambenog zbrinjavanja porodica zarobljenih, poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije za 2010. godinu, jer su u njemu "prepisane stavke koje nisu realizovane 2008. i 2009. godine".

        Vasić je predložio da se u Program za 2010. godinu uvrste porodice sa dva i više poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i svi borci prve kategorije.

        Poslanik SRS RS Novo Grujić zatražio je da svi borci, porodice poginulih i ratni vojni ivalidi, koji su najzaslužniji za stvaranje RS, budu uvršteni u rang liste potpunog stambenog zbrinjavanja i da stambeno budu zbrinuti kada se zato stvore neophodni uslovi.

 

(vijesti.ba / srna)