Prebrojavanje krvnih zrnaca: U FBiH "samo" 50.000 Srba, a u RS-u "čak" 300.000 Bošnjaka!?

24SI - Republika Srpska (RS) stimuliše povratak, dok ga FBiH onemogućava, a u prilog tome ide činjenica da je RS za povratak Bošnjaka i Hrvata izdvojila oko 50 miliona KM, a FBiH za povratak Srba svega tri miliona KM, iako je broj zahtjeva za obnovu nešto veći kada je riječ o srpskoj imovini.

Rekao je ovo za "Glas Srpske" član Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH Dragomir Kovač, koji je dodao da je RS realizovala svih 50 miliona, dok to nije slučaj sa sredstvima koja je FBiH namijenila obnovi.

"Kada je riječ o povratku Srba i sporoj obnovi, najkritičnije su opštine Centar Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo i uglavnom se radi o klasičnoj opstrukciji i sistemskom negiranju prava Srbima na rješavanju njihovih povratničkih prava. Pod tim se, osim obnove kuća, podrazumijevaju i penzijsko i zdravstveno osiguranje, zapošljavanje...", istakao je Kovač.

Dodao je da opstrukcije lokalnih vlasti u FBiH idu toliko daleko da se minimizira svaka procjena stepena oštećenja.

"Osim ovih razloga, postoje i normativno-pravne barijere koje koče obnovu i povratak. Nadam se da ćemo to vrlo brzo prevazići izmjenama zakona i podzakonskih akata", istakao je Kovač.

Prema njegovim riječima, proces obnove i povratka "malo je uljuljkao pojedince" koji su po zakonu obavezni i nadležni za proces povratka, obnove i rekonstrukcije.

"Biće neophodno drugačije postaviti proces obezbjeđivanja sredstava, kada je riječ o obavezama. Ne mogu se od obaveza amnestirati lokalne zajednice, opštine, kantoni", naglasio je Kovač i dodao da, ako se teži završavanju procesa obnove i povratka do 2014. godine, biće potrebno tražiti pomoć od međunarodnih faktora i podizati kredite.

Predsjednik Saveza izbjeglih, raseljenih lica i povratnika RS Veljko Stevanović naglasio je da je tvrdnja federalnih zvaničnika da su prezadovoljni povratkom, a da su međunarodne organizacije ohrabrene obnovom porušene imovine na prostorima BiH, obična farsa i čista laž.

"Od toga nema ništa, ljudima se samo baca prašina u oči. Novac namijenjen za obnovu ide nekim drugim tokovima, a ne namjenski gdje se rasporedi", naglasio je Stevanović.

U toj cijeloj priči, prema njegovim riječima, sredstva dobija bošnjačka povratnička populacija, dok Srba nema nigdje.

"U FBiH u kojoj je prema popisu iz 1991. godine živjelo oko 500.000 Srba, danas nema više od 50.000 stanovnika srpske nacionalnosti, dok u RS u kojoj je 1991. živjelo oko 600.000 Bošnjaka, danas ih ima između 250.000 i 300.000", rekao je Kovač i istakao da će posljedica ovakvog odnosa prema povratku izbjeglica biti etnički čista FBiH i multietnička RS.