Koliko je donacija potrošila BiH?

SARAJEVO - Međunarodni donatori od završetka rata do 2007. godine za rekonstrukciju uništene infrastrukture i demokratizaciju BiH poklonili su oko 14 milijardi američkih dolara. Većina novca utrošena je za obnovu ali vlasti u BiH i dalje nemaju zbirne i precizne podatke koliko je tačno donacija došlo u BiH i kako je taj novac utrošen. Podatak o 14 milijardi američkih dolara donacija prezentirala je nevladina organizacija FRIDE iz Madrida.

 Ni ova organizacija kao ni vlasti u BiH nemaju precizne podatke o strukturi i konkretnim izvorima donacija, a niti preciznu specifikaciju potrošnje doniranih sredstava. Jedino što su uspjeli utvrditi, kako kažu, jeste da su uložena sredstva mogla biti bolje iskorištena s obzirom da proces demokratizacije BiH nije donio očekivane rezultate.

Centar za sigurnosne studije iz Sarajeva sarađivao je u izradi ovog izvještaja. Predstavnici ove organizacije posebno naglašavaju da donirana sredstva nisu pomogla u demokratizaciji medija. Ni u ovom slučaju NGO nemaju konkretne brojke niti precizno znaju ko je i koliko novca uložio u ovu oblast.

EU je, bez sumnje, svih postratnih godina u razvoj demokratije i ljudskih prava u našoj zemlji uložila desetine miliona eura. I u narednim godinama EU će kroz pretpristupnu pomoć nastaviti pomagati BiH ali je trenutno kontrola načina potrošenje donacija mnogo efikasnija. U proteklih nekoliko godina razne parlamentarne komisije koje su istraživale način trošenja donacija, pokušavale su, ali nisu uspjele utvrditi koliko je donacija došlo u BiH i kako su one trošene. Istražna parlamentarna komisija, tzv. Gligorićeva komisija, špekulirala je cifrom od cijelih 17 milijardi dolara, ali su, prema njihovim tvrdnjama, uspjeli dokumentirati potrošnju tek 7 milijardi dolara. I još altuelni saziv Parlamenta BiH pokušavao je doći do tačnijih informacija o donacijama, međutim ni rad Komisije na čijem je čelu Sefer Halilović nije dao značajniji rezultat.