PSBiH: Na novoj ličnoj karti i podaci o "entitetskom državljanstvu"

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu podržao Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti državljana BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.Predloženim zakonom predviđeno je da se u novu ličnu kartu ugrađuju biometrijski podaci, isti oni koji su ugrađeni u putne isprave.

 [24 sata info] 

U skladu s amandmanima koje je predložilo Vijeće ministara BiH, a prihvatila Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma, na zahtjev podnosioca zahtjeva za izdavanje lične karte ili kada je to neophodno za provođenje Izbornog zakona BiH, na ličnu kartu se unosi podatak o entitetskom državljanstvu, a predviđeno je i da se podaci upisuju latiničnim i ćiriličnim pismom.

Očekuje se da najkasnije početkom 2013. nove lične karte budu u opticaju u BiH.

Predstavnički dom nije podržao Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine.