U Hrvatskoj za fašističke znakove na internetu kazna do 10.000 kn

Policija priprema novi Zakon o prekršajima koji će obuhvaćati sve medije, uključujući internet, te kažnjavati prekršaje isticanja nacističkih simbola. Za kaznu će se i u zatvor!

Zakonom se žele obuhvatiti i svi mediji, uključujući internet, preko kojih se zabranjeni simboli mogu isticati.

Pod osnovno prekršajno djelo smatralo bi se samo isticanje simbola, dok bi kvalificirani oblik prekršaja bilo veličanje nacističkih ili drugih totalitarnih režima.

Kazne koje policija predlaže za te prekršaje kreću se u rasponu od tri do 10 tisuća kuna. Maksimalna zatvorska kazna je 60 dana.

Novi Zakon poboljšava i brojne druge odredbe, ali i osuvremenjuje i uvodi potpuno nove prekršaje.

Među njima je i nošenje i upotreba hladnog oružja, zatim neovlašteno nošenje odore, potom ispisivanje grafita na nedopuštenim mjestima. Prekršaj bi bio i skrivanje identiteta, pušenje na zabranjenim mjestima, posluživanje alkohola maloljetnicima, a definirala bi se i buka kao prekršaj protiv javnog reda i mira. U remećenje javnog reda i mira uvrstilo bi se i neovlašteno isticanje simbola stranih država koji bi mogli izazvati nemir građana u smislu da bi simboli nekih država mogli značiti svojevrsno provociranje javnosti.

Prema prijedlogu koji će tek doći pred Vladu, a potom i saborske zastupnike, za isticanje fašističkih simbola prekršajno bi se u budućnosti moglo kazniti onoga "tko na javnom mjestu govorom, pjevanjem, sviranjem, pisanjem, crtanjem, reproduciranjem govora, muzike, tekstova, slika i crteža odgovarajućim uređajima ili na drugi način ističe, ili na drugi način podržava fašističke, nacističke ili druge totalitarne države, organizacije, stranke, pokrete, udruge, ideologije, ideje koje potiču na nasilje, diskriminaciju i nesnošljivost". Teži prekršaj od ovoga bio bi kada se veliča nacizam