REZULTATI POPISA STANOVNIŠTA DOBILI NOVI ROK

Nije samo Mostar primjer da bh. zvaničnici ne poštuju zadate rokove. Dokaz je i popis stanovništva. Iako je jasno da konačnu odluku o metodologiji za obradu popisnih podataka utvrđuje direktor Državne agencije za statistiku, do sada nema ni naznaka kada će ovaj problem biti riješen. Iako je Johanes Han dao rok da se ovo pitanje završi do početka maja, Velimir Jukić, do danas nije sazvao ni sjednicu Centralnog popisnog biroa. 100 miliona eura iz evropskih fonoda ovisi o popisu i strategijama koje bi se na osnovu njega trebale kreirati.