Mi vjerujemo da smo povrijeđeni ako nam nije uzvraćena ljubav. Ali to nije ono što nas boli.

****************************** Bol počinje kada ne dajemo ljubav. ***********************************