U ime Boga milostivog, samilosnog.

Gospodaru moj , ne dopusti da me zavara uspjeh, niti poraz baci u ocaj.
Podsjecaj me stalno da je neuspjeh iskusenje koje predhodi uspjehu.

Gospodaru moj, nauci me da je tolerancija najvisi stupanj moci, a zelja za osvetom prvi znak slabosti.

Gospodaru moj , ako mi uzmes imetak , ostavi mi nadu. Ako mi podaris uspjeh , podari mi snagu volje da savladam poraz: Ako mi uzmes blagodat zdravlja , podari mi blagoslov vjere.

Gospodaru moj , kada se ogresim o ljude, podari mi snagu izvinjenja: Kada se ljudi ogrese o meni , podari mi snagu oprosta.

Gospodaru moj, kada ja zaboravim Tebe , nemoj Ti zaboraviti mene! AMIN!