Govor nemi..

Ima žena – što jezika zbore

sve nam kažu i kad ne govore

grudi, tjelo – oči, lice bjelo,

osmjeh koji ko ruža bokori

Sve je govor makar govor nemi,

pred njom čovjek ume da zanemi

sve nam kaže – vidi se po svemu...