Kroz bojkot podižemo svijest o stanju u Palestini – u sebi i oko sebe!

Bojkot izraelskih proizvoda i kompanija koje podržavaju cionizam je pravo ljudi širom svijeta da biraju šta će kupiti, kako bi se kroz međunarodni pritisak na državu Izrael, okončala polustoljetna patnja i nasilje nad palestinskim narodom.

Bojkot obuhvata kako izraelske proizvode i usluge, tako i izraelske akademske, kulturne, sportske i ekonomske institucije. Osim izraelskih proizvoda, bojkot se odnosi i na proizvode i usluge ostalih proizvođača koji podržavaju i ulažu u Izrael.

Šta mogu učiniti?

- Ne kupujte niti jedan proizvod proizveden u Izraelu (obratite pažnju na zemlju porijekla, posebno za maslinovo ulje, naranče i odjeću).
- Bojkotujte sve sportske manifestacije u kojima sudjeluju izraelski timovi i pokušajte pridobiti organizatore da isključe Izrael iz sportskih takmičenja.
- Ne sudjelujte i ne posjećujte izraelska kulturna događanja – filmove, drame, koncerte, umjetničke izložbe.
- Ne sarađujte s izraelskim profesionalnim kolegama, osim u projektima antirasističkog aktivizma.
- Ne pozivajte izraelske akademske djelatnike ili pisce da sudjeluju na konferencijama ili u istraživanjima, ne posjećujte njihova predavanja i ne kupujte njihove knjige osim u slučaju da je njihov rad izravno uključen u antirasistički aktivizam.
- Ne posjećujte Izrael osim radi antirasističkog aktivizma.