Stari hrast..

Sjedim sama na staroj klupi dok stari hrast grane njiše i nosi reči srca mog NEMOGU SAMA NE MOGU VIŠE.

Utiša se korak i poslednjeg prolaznika i ceo park obavi tama a stari hrast tiho prošaputa SAMA SI SADA SAMA.
...
Ustajem lagano sa stare klupe htela bi kući poć a stari hrast opet prošaputa OSTANI OSTANI MOŽDA ĆE DOĆ.....