Samo Uporni...

Kad bih mogla napisati stih bez kraja..Ostaviti nedorečeno sve..Dohvatiti vrhove litica po kojima se u snovima penjem ja..Znam da jednom hoću..Snovi su najjači noću..A,ja ću i sutra baš kao i svakog jutra,zagrliti jutro i krenuti u dan da liticu po liticu osvajam..
Samo uporni pobjeđuju..Samo uporni sanjati zavrjeđuju..Snovima spajaju morske valove i visoke gore..Žive stvarnost umotanu u snove..
Samo uporni,a ja jesam..