Sve u životu treba naučiti!

U prvoj sekundi naučimo disati, hodati i govoriti naučimo nešto kasnije.Život pred nas stavlja sve nove i nove veštine i znanja koja moramo naučiti.Ponekad nam se čini da je nemoguće, da nećemo moći, da nećemo znati, da hrabrosti nećemo imati, a kad ipak uspemo i ogledamo se iza sebe vidimo da i nije bilo tako teško i da nam je najveći protivnik ipak bio strah u nama samima.
Voleti, ali istinski, dakle dati sebe za drugog i to treba naučiti. Svi to mogu naučiti, istina, neko to nauči lakše drugi teže, a poneki nikad. Nije to uvek lako, nekad boli, nekad peče, nekad nam se svet ruši, nekad nas nema...
Ali nagrada!!! kad naučimo voleti puno je veća od svih patnji koje možda prođemo. Nagrada je čarobna, nagrada je ista takva ljubav, koju primamo...