Kralj zaba

Žena je igrala golf, ali je izgubila loptu negdje u šumi. Pošla je u šumu da nađe loptu, ali je tamo vidjela žabu uhvaćenu u klopku.
Žaba reče: «Ako me oslobodiš, ispunit ću ti tri želje.»
I žena oslobodi žabu.
Žaba reče: «Hvala. Ali moram ti reći nešto o željama: što god zaželiš za sebe, isto će se dogoditi i tvome mužu, samo deset puta više. »
Žena odgovori: «Nema problema.»
Njena prva želja je bila da postane najljepša žena na svijetu.
Žaba je upozorila: «Tvoj muž će biti najzgodniji muškarac na svijetu, Adonis. I sve žene će ga željeti.
Žena odgovori: «TO je OK, jer ću ja biti najzgodnija žena na svijetu i samo će mene gledati!» I tako je ona postala najljepša žena na svijetu ...
Njena druga želja je bila da postane najbogatija žena na svijetu. Žaba reče: «Tvoj muž će biti 10 puta bogatiji od tebe.»
Ona odgovori: «Nema problema, što je moje je i njegovo i što je njegovo je i moje.» I tako je ona postala NAJBOGATIJA žena na svijetu !!!!
Žaba je upita za njenu treću želju. Ona reče: «Želim jedan mali blagi ... SRČANI UDAR!!!»

Pouka ove priče ???
Žene su vrlo pametne!!! Nikad im ne vjeruj!!!