Kutija za pisanje

“Ljubavni sat” je staklena naprava punjena tečnošću, vrsta klepsidre.
Iz gornjeg zvona tečnost u kapima pada u donje zvono i mjeri koliko traje jedan ljubavni čin. Zatim se staklo obrće i sve počinje iz početka.
Treba napomenuti da je ova klepsidra veoma drevni izum, ali radi i danas, samo što se jedno njeno oticanje ne može bez ostatka izmjeriti našim današnjim računanjem vremena. Pri tome ona je i neka vrsta priče bez reči o tome šta je ljubav.

Jer, u tom satu ne teku trenuci života i strasti samo jedan za drugim.
Ponekad jedna i više kapi vremena padaju naporedo, ponekad je jedna kap ljubavnog vremena veća, a sledeća manja, neke padaju brže, a neke sporije, ili se u tom satu kapi naših strasti pretiču.
Ponekad one su tako sitne da se pretvaraju u neprekinutu nit vremena.

Najzad, ima brzih ljubavnih kiša koje probijaju one sporije kapi ako im se nađu na putu.
Ali, u vječnost one ne mogu da se uključe onom brzinom kojom padaju kroz vrijeme.
Na ishodištu svom i hitre i trome kapi, i duge i kratke strasti bivaju zaustavljene za trenutak i izjednačene.

Sve se to komešanje zaglavi na svom ishodištu, na uviru u vječnost i tu se postiče ravnoteža između brzih i sporih tokova, sve se kapljice nadju na istom ušću, a strast se tu na svom dnu gasi!!!