Tajna sponzavanja

Bila je na plaži sa ocem i on ju je zamolio da provjeri da li je voda dobra za kupanje.

Imala je pet godina i bila je srećna što može da pomogne, otišla je do obale i skvasila noge.

“Pokvasila sam noge, hladna je”, rekla mu je.

Otac ju je uzeo u naručje, prišao obali i bez ikakvog upozorenja bacio je u vodu.
Ona se uplašila, ali se zatim i obradovala igri.

“Kakva je voda?”, upitao je ponovo otac.

“Odlična”, odgovori ona.

“Zato, od sada, kada želiš da nešto saznaš, uroni u tu stvar.”