Dosada

Onaj ko se nasamo dosađuje, taj ni u društvu nije zanimljiv.
Čovjekova mržnja prema dosadi jedan je od najvažnijih pokretača napretka.
Bolje je biti nekulturan nego dosadan.
Meni nikad nije dosadno. Dosada je uvreda za čovjeka.
Tamo gdje nedostaje dobrih ideja uvijek ćete naći dosadu.
Samo je dosadnom čovjeku dosadno.
Kad je ljudima dosadno, dosadno im je ponajprije stoga što su dosadni sebi samima.