Nek me rane..

Želela bih da me zbog ljubavi prema tebi rane, i da me stave na najteže muke, da mi telo od užarenih okova plane, samo da me leče tvoje nežne ruke. Jer one su mi melem kada drugog nema, da ublaže patnju i odagnaju boli, kad se srce bolno da iskoči sprema, da pokeže telu da još ume da voli.....