<3

Da bi se istinski voljelo, treba odrasti do djeteta.