Zivot

Život je vreća puna radosti i tuge,
Život je kolaž našeg uma i duše,
Život je pečat našeg postojanja,
Život je žirant našeg dugovanja,

Život se živi bez kajanja i dvouma,
Život se dijeli sa ljudima dobrima,
Život se mora cijeniti i poštovati,
U životu se nikada netreba predati,

Živi život kao da ti je zadnji dan,
Živi ga bolan kao čovjek dostojan,
Živi ga haveru bez svađa i drame,
Živi ga poput onog Dali Lame,

U životu nemožeš imati sve,
Život ima svoje prepreke,
Nemoj nikada optuživati druge,
Za svoj život i svoje probleme,
Uvijek se prisjeti da postoje oni,
Kojima bi tvoj život bio idealno riješenje.

~Zee~