što ćemo

I što ćemo sad kad tišina je
među nama već blijedi trag
tvoga poljupca na mojim usnama!

I što ćemo sad kad stao je svijet
i ljubav umire
kao rijeka noćas bol izvire.

I što ćemo sad kada dali smo što se moglo
ne traži riječ, ne traži glas
ništa nam ne bi pomoglo

I što ćemo sad kada posljednji tren
tek dahom još lovimo
gasne sjaj i u kraj mi sigurni plovimo
pogledaj me, pogledaj me
pogledaj kapi koje s lica silaze
pogledajme, pogledaj me
kad putem tuge krenem
daleko gdje nema te!!!