Odgovori na Islamska pitanja

Diskusije oko religija u svijetu ...
Odgovorite
Avatar
Abu_haqq
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 542
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

Odgovori na Islamska pitanja

Post Postao/la Abu_haqq » 25 Apr 2007 09:03

Pripremio Muhamed Ikanoviæ prof.Odgovor na Kviz - Anketu

PITANJE: Da li je dozvoljeno mu¹karcima i ¾enama da se mje¹aju i sjede zajedno (na sijelima, fe¹tama i td.)?


ODGOVOR: Bismillahir-rahmanir-rahim


Hvala Allahu Uzvi¹enom, Gospodaru svih svjetova i neka je najbolji salavat i selam na posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu èasnu porodicu, ashabe i sve one koji ih slijede do Sudnjeg dana, a potom,


©to se tièe propisa mije¹anja mu¹karac i ¾ena tokom dru¾enja i sijela ono nije dozvoljeno. Ovdje se misli da se dru¾e i sjele zajedno ne razdvajajuæi se fizièki jedni od drugih. A zbog èega je to tako poja¹njavamo:...


1- Kao prva stvar, op¹te je poznato da se islam u svojim pogledima na ¾ivotne situacije i stanja u kojima se èovjek nalazi temelji na pravilu „bolje sprijeèiti nego lijeèiti“, tj. da on problem rje¹ava u samom korijenu ¹to je i najbolje rje¹enje svih problema, odnosno spreèava osobu da se èak pribli¾i samom problemu. Poznato je da je propisano obaranje pogleda i da je dozvoljen samo prvi sluèajan pogled. A ako se zajednièki sjeli i dru¾i onda se toga vrlo te¹ko ili nemoguæe pridr¾avati.


2- Takoðe od pogleda sve polazi pa se èesto puta lo¹e zavr¹i. Naroèito ako su u pitanju braèni parovi. De¹ava se da vanbraène veze nastaju meðu poznanicima i prijateljima od mu¾a ili supruge. Nije rijetkost da to zavr¹i razvodom braka. Zato je najbolje rje¹enje ne dovoditi se u takvu situaciju.


3- Tokom tih dru¾enja te¹ko se pridr¾avati islamskog morala pa se èesto de¹avaju „laskanja“, „nabacivanja“, „lijepe rijeèi“, ¹to sve mo¾e uzrokovati poremeæaj odnosa samih supru¾nika, ¹erijatom zabranjenih „zbli¾avanja“ itd.


4- I da zakljuèimo kur'anskim ajetima i hadisima, „..a ako od njih ne¹to tra¾ite, tra¾ite to od njih iza zastora…“ (el-Ahzab 53) „Klonite se ulaska kod ¾ena….“ (Buharija) „Kada god se èovjek osami sa ¾enom (koja mu nije rod) ¹ejtan je treæi meðu njima“.(Tirmizi-sahih)


A ALLAH UZVI©ENI NAJBOLJE ZNA


--------------------------------------------------------------------------------
Zadnja izmjena: Abu_haqq, dana/u 23 Jul 2007 04:57, ukupno mijenjano 1 put.

Avatar
Abu_haqq
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 542
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

Post Postao/la Abu_haqq » 25 Apr 2007 22:58

Da li je zeni dozvoljeno kad je necista uciti Kur'an ...?PITANJA:

Htjela sam pitati da li je haram zeni koja je u necistom stanju spominjanje Allaha dz.s. ili ucenje bilo kakvih dova ?

ODGOVOR:

Za vrijeme trajanja mjeseènice ili poslije poroðajnog èi¹æenja ¾eni je zabranjeno doticanje mushafa a i uèenje napamet bez gledanja u mushafa ne treba èesto praktikovati osim u potrebi, da ne zaboravi ne¹to ¹to zna, ili ako u sastavu nekih zikrova postoje kur'anske dove, mada o tome nema jasnog dokaza ali veæina uleme to zabranjeuje pa radi izlaska iz hilafa-razila¾enja bolje je tako. Dok je slu¹anja Kur'ana sa audio kasete i slièno dozvoljeno. Takoðer joj je zabranjeno posjeæivanje mesd¾ida, osim ako mora samo proæi kroz njega nema pote¹koæe. A ¹to se tièe ostalih vrsta zikrova i dova nema nikakve zapreke

A ALLAH NAJBOLJE ZNA !

------------------------------------------------------------------------
[ Back to Top ]

Avatar
Abu_haqq
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 542
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

Post Postao/la Abu_haqq » 25 Apr 2007 23:00

Da li je dozvoljeno uciti Kur'an na mezaru ...?PITANJA:

DA LI JE DOZVOLJENO DA SE UCI KUR’AN NA MEZARIMA I DA SE KLANJA DZENAZA GDJE IMA MEZARA ?

ODGOVOR:

Dozvoljeno je klanjanje d¾enaze na mezarju, i na tome se zadr¾ati i ne èiniti kaburove mjestima ibadeta i uèenja Kur'ana a ukoliko neko ¾eli da svome umrlom prouèi ne¹to neka to èini u kuæi.

A ALLAH NAJBOLJE ZNA !

Avatar
Abu_haqq
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 542
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

Post Postao/la Abu_haqq » 25 Apr 2007 23:02

Moja zena zeli da nosi Nikab ali imam jedan problem ...?PITANJA:

Esselamu alejkum. Moja zena je izrazila zelju da stavi nikab, pa pitam da li bi trebala, s'obzirom da zivimo u Novom Pazaru i da su nam mnogi rekli da ce izazvati vecu fitnu, a s'druge strane imamo jake dokaze za nikab?

ODGOVOR:

Ko uèini neko djelo kojim ¾eli zadovoljiti Allaha On æe biti njime zadovoljan i uèinit æe da i ljudi budu njime zadovoljni......

A ALLAH NAJBOLJE ZNA !

Avatar
Abu_haqq
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 542
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

Post Postao/la Abu_haqq » 25 Apr 2007 23:06

Da li je zikr na tespih novotarija i da li je ispravan zikr onome ko zikri na tespih?

ODGOVOR:

Prenosi Ebu Davud, sa dobrim lancem prenosilaca, da je Poslanik, s.a.v.s., preporuèio zikr na prste i rekao: "Oni æe biti pitani i svjedoèit æe (na Sudnjem danu)." Citirani hadis jasno ukazuje da je sunnet zikriti na prste, a ne na tespih. Najbolja uputa je uputa Poslanika, s.a.v.s.,

A Allah najbolje zna

Odgovorio; mr. Safet Kuduzoviæ

ADMIN_BOL-CHAT.DE

Post Postao/la ADMIN_BOL-CHAT.DE » 25 Apr 2007 23:09

Ah vidim da samo kopirate pitanja s one stranice i postavljate kopirane odgovore s istog sajta a kad vam ja postavim pitanje onda prebacujete meni da ja nisam vjernik a vi toboze jeste
Zar to nije grijeh haram tako nesto za nekog tvrditi?

Avatar
Abu_haqq
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 542
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

Post Postao/la Abu_haqq » 25 Apr 2007 23:32

vidovita_dzemila je napisao/la:ja nikad ne koristim tespih veæ prste. eto nisam znala da tako i treba. a to za menstruaciju znam. a i mu¹karci trebaju prvo oprati ruke ili uzeti kuran u èist pe¹kir.
Pri ucenju Kur'ana je potrebno uzeti abdest i biti pristojno obucen/a. Nema nikakve smetnje uzeti Kur'an u ruke nakon toga.

A Allah naj bolje zna

ADMIN_BOL-CHAT.DE

Post Postao/la ADMIN_BOL-CHAT.DE » 25 Apr 2007 23:40

Hmm...
To opet procedura...
A citati odnosno uciti Kur`an iz Interneta???Dzmka kako ga onda umotati

Avatar
Abu_haqq
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 542
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

Post Postao/la Abu_haqq » 25 Apr 2007 23:40

Bismillahir Rahmanir Rahim

PITANJE:
Kako se ispravno pokriti i kad se treba zena pokriti?

ODGOVOR:
Muslimanke su du¾ne nositi hid¾ab(pokriti glavu i tijelo) zato ¹to im je Allah tako naredio.
" O vjerovjesnice, reci ¾enama svojim i kcerima svojim i ¾enama vjernika neka spuste haljine svoje niza se.Tako ce se najlak¹e prepoznati i nece napastvovane biti. A Allah pra¹ta i samilostan je" (AL-Ahzab,59)

Drugi, sporedni razlozi ukljucuju i zahtjev za skromno¹cu za oboje-mu¹karca i ¾enu. Tako se oboje vrednuju po sposobnosti i inteligenciji umjesto izgleda i seksualnosti. Jedna ucenica muslimanka je rekla: «Mi ¾elimo sprijeciti mu¹karce da nas tretiraju kao seksualne objekte, koje uvijek mogu dobiti. ®elimo da oni ignori¹u na¹ spolja¹nji izgled i da se usmjere na na¹e licnosti i na¹ um. ®elimo da nas ozbiljno shvate i tretiraju kao jednake, a ne da nas jure okolo zbog na¹ih tijela i fizickog izgleda.»

Islam ima dva izvora po kojima se upravlja. Prvi, Kur'an-autenticna Allahova rijec i drugi, Hadis- tradicija Poslanika Muhammeda a.s. koji je odabran od Allaha d¾.¹. da bude uzor covjecanstavu.
«Ai¹a r.a.. prenosi da je Esma, kci Ebu Bekra do¹la Allahovom poslaniku obucena u prozirnu odjecu. On se okrenuo od nje i rekao: «O Esma, kad djevojka dobije prvu menstruaciju nije joj dozvoljeno pokazivati ni¹ta osim ovo i ovo. Pokazao je na lice i ruke. (Ebu Davud) Sljedeci zahtjev je ¹irina odjece. Odjeca mora biti dovoljno ¹iroka da ne pokazuje obline ¾enskog tijela. Dobar nacin da se pokriju obline je obuci ogrtac preko druge odjece. Ako je odjeca dovoljno ¹iroka vanjski ogrtac nije potreban. Gustoca tkanine je treci zahtjev. Odjeca mora biti dovoljno gusta da se kroz nju ne vidi boja ko¾e ili oblici tijela. Naredni zahtjev je iznad svih navedenih->b>izgledati dostojanstveno. Odjecom ne treba privlaciti pa¾nju mu¹karaca. Ona ne treba biti sjajna i blistava tako da svako gleda u haljinu i ¾enu koja je nosi.
Evo jo¹ nekoliko korisnih preporuka:
1. ®ene ne trebaju oblaciti odjecu koja izgleda kao mu¹ka. Ibn Abbas je rekao: «Poslanik s.a.v.s. je prokleo covjeka koji izgleda kao ¾ena i ¾enu koja izgleda kao mu¹karac.»(Buhari)
2. ®ena u oblacenju ne treba opona¹ati nemuslimane
3. Odjeca treba biti skromna, ne prekomjerno ma¹tovita, ali ni pohabana da izaziva cudenje ili sa¾aljenje drugih
Cesto se zaboravlja cinjenica da je moderna odjeca zapadnog svijeta novi pronalazak. Gledajuci oblacenje ¾ene otprilike prije 70 godina vidjet cemo odjecu jednaku hid¾abu. Ove ¾ene su bile aktivne i te¹ko su radile, a u tome ih nije sprijecavala njihova odjeca koja se sastojala od dugih, ¹irokih haljina i razlicitih vrsta pokrivaca za glavu.

Za oboje, mu¹karca i ¾enu, zahtjevi za posebnim oblacenjem ne znace ogranicavanje vec nacin na koji dru¹tvo mo¾e funkcionirati na ispravan,islamski nacin, bez diskriminacije.

A ALLAH NAJBOLJE ZNA !

Avatar
Abu_haqq
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 542
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

Post Postao/la Abu_haqq » 25 Apr 2007 23:46

Da li je dozvoljeno naplacivati Hatmu i praviti mevlud ...?PITANJA:

Da li je ispravno da se hatma placa hodzi da uci za umrlog i isto tako da se placaju mevludi koji se pravi u dazmijama i kucama povodom raznih prilika sunecenja djeteta, useljenja u novi stan itd.Da li je uopste dozvoljeno serijatskim propisima.

ODGOVOR:

Oko uèenja Kur'ana umrloj osobi tj. poklanjanja sevapa njemu BEZ NAKNADE-PARA, postoji razila¾enje izmeðu islamske uleme da li je to ispravno i da li taj sevap sti¾e do umrlog. Kod nas je poznato mi¹ljenje da se mo¾e uèiti i pokloniti taj sevap umrlom. A po pitanju uzimanja naknade za uèenje Kur'ana umrlom u tome su suglasni da nije dozvoljeno i da je to jasan haram. Takoðe i mevludi su stvari koje nemaju utemeljenja u vjeri i oni se ne mogu temeljiti tradicijom jer je to ibadet a za ibadet treba jasan dokaz iz Kur'ana i sunneta Allahova Poslanika alejhis-selam. Zato ti savjetujem da ako ¾eli¹ da uèini¹ neko dobro za svog umrlog mo¾e¹ udjeljivanjem sadake ili da uvakufi¹ za njega ne¹to od èega æe muslimani imati koristi.

A ALLAH NAJBOLJE ZNA !

Avatar
Abu_haqq
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 542
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

Post Postao/la Abu_haqq » 25 Apr 2007 23:57

Ko su " Vehabije "...?PITANJA:

Zelijo bih da znam nesto o braci ehli sunnet(vehabije), jer ih ima puno kod nas ja mislim da su super braca da li je ispravno to sto rade? I da li valja da se klanj u dzamijama gdje ima kabur ispred.Puno Sellama iz Sandzaka

ODGOVOR:

Bitno je znati da ti nazivi «vehabije» i slièno su do¹le s ciljem razdvajanja i grupisanja muslimana ¹to je veliko zlo bez sumnje. Muslimani su du¾ni slijediti Kur'an i sunnet i ukoliko se u neèemu raziðu da se vrate na ta dva izvora i naðu rje¹enje. A ¹to se tièe onih koje nazivaju «vehabije» a koji se najèe¹æe raspoznaju po dugim bradama i kratkim nogavicama ono ¹to ja znam je da oni nadstoje da slijede Kur'an i sunnet onako kako su to radile prve generacije i da je u osnovi u njima veliki hajr. Ali ne treba zaboraviti da i oni, kao i svi, ljudi grije¹e pa njihove gre¹ke nisu gre¹ke vjere nego njih pojedinaca a islam je èist od gre¹aka. A ¹to se tièe klanjanja u d¾amijama ispred kojih se nalaze kaburovi a izmeðu njih o d¾amije nema ni¹ta ¹to ih fizièki razdvaja poput ograde nije dozvoljeno.

A ALLAH NAJBOLJE ZNA !

Avatar
Bebuskaa
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 382
Pridružen/a: 29 Feb 2000 02:00
Lokacija: Usa & Krajina...

Post Postao/la Bebuskaa » 26 Apr 2007 01:03

Abu_Haqq je napisao/la:Da li je zeni dozvoljeno kad je necista uciti Kur'an ...?PITANJA:

Htjela sam pitati da li je haram zeni koja je u necistom stanju spominjanje Allaha dz.s. ili ucenje bilo kakvih dova ?

ODGOVOR:

Za vrijeme trajanja mjeseènice ili poslije poroðajnog èi¹æenja ¾eni je zabranjeno doticanje mushafa a i uèenje napamet bez gledanja u mushafa ne treba èesto praktikovati osim u potrebi, da ne zaboravi ne¹to ¹to zna, ili ako u sastavu nekih zikrova postoje kur'anske dove, mada o tome nema jasnog dokaza ali veæina uleme to zabranjeuje pa radi izlaska iz hilafa-razila¾enja bolje je tako. Dok je slu¹anja Kur'ana sa audio kasete i slièno dozvoljeno. Takoðer joj je zabranjeno posjeæivanje mesd¾ida, osim ako mora samo proæi kroz njega nema pote¹koæe. A ¹to se tièe ostalih vrsta zikrova i dova nema nikakve zapreke

A ALLAH NAJBOLJE ZNA !

------------------------------------------------------------------------
[ Back to Top ]


Nebih bila muslimanka kad nebih znala osnove o svojoj vjeri kad je spremna i cista za ulazak u Bozije molitve ,klanjanja..ucenja Musafa...Normalno kad je zena necista ne moze ici u dzamiju kako bi onda mogla uzeti Musaf u ruke i uciti.... :satisfied: :P ..To se cui od malih nogu pa na gore...

Avatar
Abu_haqq
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 542
Pridružen/a: 31 Mar 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

Post Postao/la Abu_haqq » 26 Apr 2007 01:24

Bebuskaa je napisao/la:
Abu_Haqq je napisao/la:Da li je zeni dozvoljeno kad je necista uciti Kur'an ...?PITANJA:

Htjela sam pitati da li je haram zeni koja je u necistom stanju spominjanje Allaha dz.s. ili ucenje bilo kakvih dova ?

ODGOVOR:

Za vrijeme trajanja mjeseènice ili poslije poroðajnog èi¹æenja ¾eni je zabranjeno doticanje mushafa a i uèenje napamet bez gledanja u mushafa ne treba èesto praktikovati osim u potrebi, da ne zaboravi ne¹to ¹to zna, ili ako u sastavu nekih zikrova postoje kur'anske dove, mada o tome nema jasnog dokaza ali veæina uleme to zabranjeuje pa radi izlaska iz hilafa-razila¾enja bolje je tako. Dok je slu¹anja Kur'ana sa audio kasete i slièno dozvoljeno. Takoðer joj je zabranjeno posjeæivanje mesd¾ida, osim ako mora samo proæi kroz njega nema pote¹koæe. A ¹to se tièe ostalih vrsta zikrova i dova nema nikakve zapreke

A ALLAH NAJBOLJE ZNA !

------------------------------------------------------------------------
[ Back to Top ]


Nebih bila muslimanka kad nebih znala osnove o svojoj vjeri kad je spremna i cista za ulazak u Bozije molitve ,klanjanja..ucenja Musafa...Normalno kad je zena necista ne moze ici u dzamiju kako bi onda mogla uzeti Musaf u ruke i uciti.... :satisfied: :P ..To se cui od malih nogu pa na gore...
vidim kako pojedini znaju misle da je dovoljno oprati ruke. smijes drugom a imas isto nedostatka znanja. :sleepy:

Odgovorite