Razvoj i ulaganja u Republici Srpskoj

Sve o Bosni i Hercegovini
Avatar
Baraba-it
Los Korisnik/ Banovan Korisnik
Postovi: 1228
Pridružen/a: 12 Mar 2008 02:00
Lokacija: Italy

Post Postao/la Baraba-it » 17 Apr 2008 21:38

Ja se sjecam, dok smo djeca bili, pa bi vako preko ljeta ishli u Srbiju da okopavamo kuruze...
Imo sam mozda 14. godina kad sam prvi puta isho u Srbiju radit...
Odemo ono preko ljetnog raspusta, zaradit za knjige i farmerke...
Bile u modi onda tene "albatros", "univerzalke Planika", sandale od "Jugoplastike"...
P one majice, Prle i Tihi...
Svega mi tamo nakupujemo, usput ponesemo sjemena za posijat na njivi...
Sjecam se da su imali krompir ko bundeve...
A naj bolje je bilo kad sam ja prvi puta dosho...
I sad sjeli mi da jedemo a ja bio malo postidan...
Pridje meni jedna baba, zagrli me i kaze mi...
Jedi sine moj, prazna vreca ne stoji uspravno :D
A hrane stave na stol da se moze cheta vojske nahranit.
slika

Avatar
sabinax
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 16414
Pridružen/a: 31 Jan 2008 02:00
Lokacija: Croatia

Post Postao/la sabinax » 17 Apr 2008 21:46

Hehhhehe...Baraba...i ja isla raditi u Srbiju i to dobrovoljno, radna akcija u Beogradu 1986....po¹umljavali smo Avalu i iskopavali neke ulice u gradu Beogradu (ponekad pomislim, mi ih gradili a oni nas rushili, ali sada to nije bitno), jedino sto stoji je to da su srbi jako dobri domacini, kada sam bila u Arandelovcu i Kragujevcu...nikada gladna nisam bila...prema meni su uvijek bili dragi
Kad ti zivot donese limune, uzmi tekilu i sol i nazovi me
slika Make my day!

Avatar
Baraba-it
Los Korisnik/ Banovan Korisnik
Postovi: 1228
Pridružen/a: 12 Mar 2008 02:00
Lokacija: Italy

Post Postao/la Baraba-it » 19 Apr 2008 20:13

Dodik-Istoèno Sarajevo mo¾e, treba i hoæe da saèuva autohtonost

ISTOÈNO SARAJEVO, 19. APRILA (SRNA) - Predsjednik Vlade Republike Srpske (RS) Milorad Dodik izjavio je danas da Istoèno Sarajevo u odnosu na federalno Sarajevo mo¾e, treba i hoæe da saèuva autohtonost i punu samostalnost u skladu sa ustavno-pravnim poretkom RS.

Dodik je, nakon sastanka sa gradonaèelnikom Istoènog Sarajeva Radomirom Kezunoviæem i naèelnicima gradskih op¹tina, izrazio zadovoljstvo nivoom realizacije projekata sadr¾anih u Protokolu o saradnji izmeðu Vlade RS i grada Istoèno Sarajev, koji je potpisan poèetkom godine.

"Odobrili smo danas svim op¹tinama u sastavu grada Istoèno Sarajevo kreditna zadu¾enja sa ciljem izgradnje infrastrukturnih objekata, a gradskoj upravi Istoènog Sarajeva predali smo na kori¹tenje zgradu, koja je bila u vlasni¹tvu `Telekoma RS`, u kojoj æe biti sjedi¹te gradske administracije", rekao je Dodik novinarima.

On je ukazao na dinamiku i visok stepen realizacije projekta izgradnje stambenih jedinica za 5 600 porodica poginulih i nestalih boraca i ratnih vojnih invalida i najavio novi program - izgradnju kuæa za smje¹taj porodica koje imaju petoro i vi¹e djece.

Gradonaèelnik Istoènog Sarajeva Radomir Kezunoviæ izrazio je zadovoljstvo dana¹njim sastankom sa premijerom RS i istakao da æe svi rokovi za realizaciju dogovorenih projekata na podruèju grada biti ispo¹tovani u ovoj godini.

Naèelnik op¹tine Pale Slobodan Saviæ pozdravio je podr¹ku Vlade RS planovima realizacije projekta tunela Stambolèiæ, poèetak izgradnje osnovne ¹kole "Srbija" i novog studentskog centra na Palama.

Saviæ smatra da se isplati ulo¾iti novac u zavr¹etak izgradnje vi¹enamjenske sportske hale na Palama, za ¹ta je potrebno 10 do 12 miliona KM, iako je Vlada RS mi¹ljenja da bi trebalo prihvatiti izgradnju manje sportske sale vrijednosti od oko tri miliona KM, koliko bi u ovom trenutku moglo da bude izdvojeno novca.

Naèelnik op¹tine Istoèno Novo Sarajevo Milan Kovaèeviæ potvrdio je da bi polovinom godine trebalo da poène izgradnja putne komunikacije Lukavica - Tvrdiniæi - Pale i zahvalio Vladi RS na finansijskoj podr¹ci za izgradnju sportske sale.

Naèelnik op¹tine Sokolac Dragan Cvijetiæ konstatovao je da je realizovan projekat pokretanja preduzeæa "Nova Romanija" i naglasio znaèaj sanacije vodovodnog sistema u Sokocu i nastavak izgradnje sportske sale.

Naèelnik op¹tine Istoèna Ilid¾a Predrag Kovaè izarazio je zadovoljstvo tempom izgradnje Osnovne ¹kole "Petar Petroviæ NJego¹", sportske dvorane u Vojkoviæima i objekta za hemodijalizu u Bolnici Kasindo.


slika
slika

Avatar
Baraba-it
Los Korisnik/ Banovan Korisnik
Postovi: 1228
Pridružen/a: 12 Mar 2008 02:00
Lokacija: Italy

Post Postao/la Baraba-it » 21 Apr 2008 12:06

Potpisivanje ugovora o otvaranju avio-linije Banjaluka- Salcburg

BANJALUKA, 21. APRILA (SRNA) - Ministar saobraæaja i veza Republike Srpske (RS) Nedeljko Èubriloviæ i predstavnici firme "Austrojet" potpisaæe danas Ugovor o otvaranju avio-linije Salcburg - Banjaluka - Salcburg.

Ova avio-linija uvodi se radi razvoja vazdu¹nog saobraæaja u RS, te istra¾ivanja moguænosti otvaranja avio-linija sa nekom od zemalja EU, kojim bi se podsticao razvoj i meðusobna saradnja, saop¹teno je iz Ministarstva saobraæaja i veza RS. Na aerodromu Mahovljani u Banjaluci danas æe medijima biti predstavljen novi avion Vlade Republike Srpske (RS) "cesna 525", saop¹teno je iz Biroa za odnose sa javno¹æu Vlade RS.

Avion tipa "cesna 525", sa dva pilotska i ¹est putnièkih mjesta, vrijedan je oko pet miliona amerièkih dolara i jedan je od najsavremenijih modela za vi-aj-pi letove.

Nabavku novog aviona odobrila je Vlada RS u maju pro¹le godine Odlukom o odreðivanju prioritetnih projekata iz programa javnih ulaganja RS, nakon ¹to je serviser ustanovio da popravka starog aviona nije isplativa.
slika

Avatar
Baraba-it
Los Korisnik/ Banovan Korisnik
Postovi: 1228
Pridružen/a: 12 Mar 2008 02:00
Lokacija: Italy

Post Postao/la Baraba-it » 21 Apr 2008 12:09

AMBASADA RUSIJE: RUSKI GAS STI®E U REPUBLIKU SRPSKU - ALI DETALJI JO© NISU ODLUÈENI

Monday, 21.04.2008.

Savjetnik u Ambasadi Ruske Federacije u BiH Aleksandar ©inkarev izjavio je danas u Petrovu da æe ruski gas stiæi u Republiku Srpsku (RS), ali da o detaljima jo¹ nije odluèeno. "Mo¾da æe to biti lokalni gasovod za RS, ali mo¾e da bude i tranzitni. U svakom sluèaju, u nekom obliku ruski gas æe doæi u RS", rekao je ©inkarev novinarima. On ...
... nije mogao da precizira tehnièke karakteristike gasovoda, kao ni vrijeme kada æe ovaj projekat biti realizovan.

©inkarev se danas sastao sa naèelnikom op¹tine Petrovo Zoranom Blagojeviæem i prisustvovao promociji knjige ruske istorièarke Jelene Guskove "Ruski mirotovrci na Balkanu".
slika

Avatar
mrki62
Specijalni status V.I.P
Specijalni status V.I.P
Postovi: 6413
Pridružen/a: 02 Apr 2006 02:00
Lokacija: sLOVEnija

Post Postao/la mrki62 » 21 Apr 2008 17:36

Dr¾avna agencija za istrage i za¹titu Bosne i Hercegovine (Sipa) upozorila je pre dvadesetak dana Ministarstvo unutra¹njih poslova da odbegli pripadnici "zemunskog klana" planiraju atentat na premijera Milorada Dodika, saznaje "Press" iz odlièno obave¹tenih izvora bliskih toj agenciji.

Isti list prenosi da je u slu¾benoj informaciji prosleðenoj vrhu MUP-a RS, Sipa navodi da su njihova saznanja o planiranom atentatu "utemeljena na konkretnim saznanjima dobijenim u saradnji sa drugim bezbednosnim agencijama".

Visokopozicionirani funkcioner MUP-a RS tvrdi za "Press" da bezbednost premijera nije ugro¾ena, istièuæi da policija preduzima sve potrebne mere i radnje kako bi se otkrilo da li najnovije informacije o moguæem atentatu na premijera RS imaju osnova.

"Premijer je u sigurnim rukama! Policija proverava Vasiljeviæeve navode, ali valjda razumete da ne mogu da vam ka¾em ni¹ta o saznanjima do kojih smo do¹li. U svakom sluèaju, sve je pod kontrolom", tvrdi sagovornik iz MUP-a RS.

"Press" pi¹e i da je granièna policija BiH uhvatila Ðorða Vasiljeviæa (26), zvanog Atila, iz Beograda, sa falsifikovanom liènom kartom na ime Aleksandar ©vediæ i o tome obavijestila Sipu!

"Vasiljeviæ je prilikom ispitivanja rekao da raspola¾e informacijom da se priprema atentat na premijera RS u kojem je, zajedno sa drugim osobama, trebalo i sam da uèestvuje. On nije hteo da ka¾e o kojim osobama je reè, ali je rekao da su glavni organizatori "biv¹i ¹efovi zemunskog klana!", tvrdi izvor "Pressa".

Prema njegovim reèima, Vasiljeviæ je tra¾io da razgovara sa "poverljivim osobama", kojima bi dao podatke o ostalim atentatorima, pa je predat u nadle¾nost Okru¾nom tu¾ila¹tvu Bijeljina.

Glavni tu¾ilac bijeljinskog Okru¾nog tu¾ila¹tva Novak Kovaèeviæ potvrdio je "Pressu" da je Ðorðe Vasiljeviæ Atila u iskazu datom Tu¾ila¹tvu govorio o tome da kriminalne grupe iz Zagreba i Sarajeva i pripadnici "zemunskog klana" pripremaju atentate na neke od uglednijih politièara u RS.

"Vasiljeviæ je priveden zbog posedovanja falsifikovane isprave! Na saslu¹anju je govorio o atentatu na pojedine visokopozicionirane politièare u RS, ali u interesu istrage ne mogu da vam ka¾em o kojim licima je reè. Vasiljeviæ je tvrdio da je i on trebalo da uèestvuje u tome, ali da je pobjegao u BiH kako bi tra¾io azil! Istina je, meðutim, da je on pobegao iz zatvora u Sremskoj Mitrovici, gde je izdr¾avao kaznu zbog razbojni¹tva i jo¹ nekoliko drugih kriviènih dela, ali je uhvaæen na granici sa la¾nim ispravama. Trenutno je u pritvoru i verovatno æe biti izruèen Srbiji", ka¾e Kovaèeviæ.

Prema informacijama "Pressa", Vasiljeviæ je bijeljinskim tu¾iocima isprièao i neke pojedinosti o planiranom atentatu, koji je trebalo da bude izvr¹en u roku od 20 dana od dana Vasiljeviæevog hap¹enja.

Naèelnik Uprave Kriminalistièke policije RS Gojko Vasiæ ka¾e da nema saznanja o moguæem atentatu na premijera, jer obezbeðenje najvi¹ih republièkih funkcionera, meðu kojima je i premijer RS, nije u nadle¾nosti Kriminalistièke policije.

Vasiæ je, meðutim, ubeðen da je premijer RS "u sigurnim rukama" i da slu¾be koje ga obezbeðuju svoj posao rade na najvi¹em nivou.


Preuzeo OVDJE
Ti si kao najudaljenija zvijezda do koje je najteže doći, ali baš zbog toga je najudaljenija zvijezda najljepša i najsjajnija!

slika

slika

Avatar
Baraba-it
Los Korisnik/ Banovan Korisnik
Postovi: 1228
Pridružen/a: 12 Mar 2008 02:00
Lokacija: Italy

Post Postao/la Baraba-it » 25 Apr 2008 00:27

Otvoreno sjedi¹te institucije predsjednika RS

U Banjaluci je danas sveèano otvoreno novo sjedi¹te institucije predsjednika Republike Srpske /RS/.

Predsjednik RS Rajko Kuzmanoviæ istakao je na sveèanom otvaranju da æe biti uèinjeno sve da iz predsjednièke palate stalno izlaze dobra i pravilna rje¹enja, osmisleni i vizionarski prijedlozi, miroljubive, iskrene i demokratske poruke upuæene graðanima i svijetu.

"Time æemo pokazati da smo demokratski i civilizovan svijet koji se sna¾no zala¾e za pravo i slobodu svih, po¹tujuæi druge, kao i oni nas", rekao je predsjednik RS.

On je istakao da je institucija predsjednika Republike danas dobila odgovarajuæe uslove za rad i da æe moæi da efikasnije funkcioni¹e i autoritativnije predstavlja RS.

Kuzmanoviæ je naglasio da je "istorija pokazala da se svaka vlast cijeni prema tome ¹ta iza sebe trajno ostavlja", podsjeti¹i da je novo sjedi¹te predsjednika RS, 1936. godine izgradila Vlada Vrbaske banovine sa banom Milosavljeviæem na èelu, a obnovila i restauraciju obezbijedila Vlada RS sa Miloradom Dodikom na èelu, iz programa javnih ulaganja za 2007. godinu.

"NJena graditeljska velièina i vrijednost simbolizuje istinu - da buduænost pripada onim ljudima i liderima koji uoèavaju moguænost prije nego ¹to to èine mnogi drugi i koji imaju moæ predviðanja i vladanja vremenom", rekao je Kuzmanoviæ.

On je dodao da æe od 5. maja, kada poèinje sa radom novi kabinet, u zgradi u Ulici bana Milosavljeviæa èetiri raditi Kancelarija za graðane, kao i kabineti potpredsjednika RS Davora Èorda¹a i Adila Osmanoviæa, te èlana Predsjedni¹tva BiH iz RS.

Dana¹njem sveèanom otvaranju novog sjedi¹ta institucije predsjednika RS u Banjaluci prisustvovali su predsjednik Narodne skup¹tine RS Igor Radojièiæ, potpredsjednik Narodne skup¹tine Nada Te¹anoviæ, srpski èlan Predsjedni¹tva BiH Neboj¹a Radmanoviæ, predsjednik Vlade RS Milorad Dodik, te ministri u Vladi RS.

Sveèanosti su prisustvovali i poslanici u Narodnoj skup¹tini RS i Parlamentarnoj skup¹tini BiH, predsjedavajuæi Predstavnièkog doma parlamenta BiH Milorad ®ivkoviæ, rektor i profesori Banjaluèkog univerziteta, konzul Srbije u Banjaluci Jadranka Derajiæ, biskup banjaluèki Franjo Komarica, predstavnici MUP-a RS, boraèkih organizacija, Eufora, nevladinih organizacija, kulturne i javne liènosti iz RS.

DODIK: JO© JEDNA POLITIÈKA POBJEDA SRPSKE

Predsjednik Vlade Republike Srpske (RS) Milorad Dodik rekao je da je otvaranje novog sjedi¹ta institucije predsjednika Srpske u Banjaluci va¾na èinjenica, te da je to jo¹ jedna institucionalna, politièka i radna pobjeda u RS.

Dodik je na otvaranju novog sjedi¹ta institucije predsjednika RS istakao da æe biti i onih koji u svemu ¹to se gradi vide problem i poruèio da æe objekat biti u funkciji i predsjednika i dva potpredsjednika RS.

Potpredsjednik Srpske Davor Èorda¹ ocijenio je da je novo sjedi¹te predsjednika i potpredsjednika RS - pozitivan momenat, konstatujuæi da je dobro da ova instititucija ima svoj funkcionalni prostor.

Potpredsjednik RS Adil Osmanoviæ podsjetio je da su kabineti predsjednika i potpredsjednika RS veæ du¾e vrijeme bili smje¹teni u nedovoljno uslovnim prostorijama i naglasio da je dobro ¹to je rije¹eno pitanje sjedi¹ta ove institucije.


slika
slika

Avatar
sabinax
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 16414
Pridružen/a: 31 Jan 2008 02:00
Lokacija: Croatia

Post Postao/la sabinax » 01 Maj 2008 10:39

cyrus_the_virus je napisao/la:Ba¹ mi je interesantno ovo razbacijanje sa "uspjesima" politièkih ¾ohara na¹e dr¾ave koje se u prevodu na prosti jezik zove: punjenje vlastih d¾epova, mazanje oèiju gladnom narodu, prodavanje magle.

Oni i kad ka¾u da je ovo BiH, da je nebo plavo, da je trava zelena, da je more slano JA IM NE VJERUJEM! Iz tog viri njihov ¹ugavi lièni interes.

Jo¹ mi je interesantnije vidjeti ribe koje se pecaju na njihove "uspjehe". Izgleda da su od na¹eg cijelog naroda svih vjera inteligentnija ona djeca iz Hrvatske koja obori¹e èak i dr¾avnu maturu.
=D> =D> =D>
To ja zovem...misliti svojom glavom. Bravo Cyrus
Kad ti zivot donese limune, uzmi tekilu i sol i nazovi me
slika Make my day!

majdanac25
Ucesnik diskusija
Ucesnik diskusija
Postovi: 59
Pridružen/a: 14 Jun 2009 15:39

Re: Razvoj i ulaganja u Republici Srpskoj

Post Postao/la majdanac25 » 19 Jul 2009 03:24

Govorili su u hrvatskoj krajina srpska pa su ispusili tako i u BiH republika mrska mani to i glupa pitanja ko neprizna Bosnu i Hercegovinu nek ide u srbiju.Ali nestace i to uskoro icete spustene glave bicete manji od makova zrna kao u hrvatskoj.

Avatar
mrki62
Specijalni status V.I.P
Specijalni status V.I.P
Postovi: 6413
Pridružen/a: 02 Apr 2006 02:00
Lokacija: sLOVEnija

Re: Razvoj i ulaganja u Republici Srpskoj

Post Postao/la mrki62 » 19 Jul 2009 07:58

majdanac25 je napisao/la:Govorili su u hrvatskoj krajina srpska
Da, samo u Hrvatskoj vlasti se nije niko našao da potpiše i legalizira tu srpsku krajinu - za razliku od Republike Srpske u BiH ,.......... razlika, zar ne ?
Sve Å¡to treba = imati muda i priznati da je neko vlastiti narod dobro zajebao , da je sudjelovao u podjeli BiH !
majdanac25 je napisao/la: pa su ispusili tako i u BiH republika mrska mani to i glupa pitanja ko neprizna Bosnu i Hercegovinu nek ide u srbiju.Ali nestace i to uskoro icete spustene glave bicete manji od makova zrna kao u hrvatskoj.
Da bi se to promijenilo , treba ljudstvo BiH da glasa za drugačiju vlast ,....... jesil kad čuo iz vladajuće garniture da RS dugačije naziva sem RS ?
Ti si kao najudaljenija zvijezda do koje je najteže doći, ali baš zbog toga je najudaljenija zvijezda najljepša i najsjajnija!

slika

slika

majdanac25
Ucesnik diskusija
Ucesnik diskusija
Postovi: 59
Pridružen/a: 14 Jun 2009 15:39

Re: Razvoj i ulaganja u Republici Srpskoj

Post Postao/la majdanac25 » 19 Jul 2009 12:36

Bilo je u hrvatskoj isto voditelj dnevnika krajina srpska dize tri prsta u najavi a babo mi rece pogledaj sine sjecam se ko juce.I nastavi nece ovako dugo samo sto je stvar sto mi nemamo zeleno svjetlo ali tinja tinja u dusi mogu zamisliti kad se zapali ovo boli zalosno je ali poslusaj me nece dugo u to sam ubjedjen. PLIVA PATKA PLIVA GUSKA
jedna je BOSNA i HERCEGOVINA koje ne prizna i ne voli NEK SE NAPUCA MALO i svaki dan pomalo

Avatar
mrki62
Specijalni status V.I.P
Specijalni status V.I.P
Postovi: 6413
Pridružen/a: 02 Apr 2006 02:00
Lokacija: sLOVEnija

Re: Razvoj i ulaganja u Republici Srpskoj

Post Postao/la mrki62 » 19 Jul 2009 13:55

majdanac25 je napisao/la:Bilo je u hrvatskoj isto voditelj dnevnika krajina srpska dize tri prsta u najavi a babo mi rece pogledaj sine sjecam se ko juce.I nastavi nece ovako dugo samo sto je stvar sto mi nemamo zeleno svjetlo ali tinja tinja u dusi mogu zamisliti kad se zapali ovo boli zalosno je ali poslusaj me nece dugo u to sam ubjedjen. PLIVA PATKA PLIVA GUSKA
jedna je BOSNA i HERCEGOVINA koje ne prizna i ne voli NEK SE NAPUCA MALO i svaki dan pomalo
Dječače, imaš li ti muda i priznati ko je potpisom omogućio da postoji Republika Srpska u BiH ?
Ti si kao najudaljenija zvijezda do koje je najteže doći, ali baš zbog toga je najudaljenija zvijezda najljepša i najsjajnija!

slika

slika

Odgovorite