Da se nikad ne zaboravi

Sve o Bosni i Hercegovini
Odgovorite
Avatar
im_ex
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 14847
Pridružen/a: 11 Dec 2007 02:00
Lokacija: Dusa mi ostade tamo

Da se nikad ne zaboravi

Post Postao/la im_ex » 25 Maj 2008 23:16

Postovana administracijo
Trazila sam ali ne nadjoh odgovarajucu temu te se rijesih otvoriti ovu.
Ako iz bilo kog razloga smatrate da je suvisna - znate sta vam je ciniti.
Zahvaljujem. 8)Niz dubokih uzdaha mi se otkinuo danas ... zrtvama poklonih El_Fatihu, halalosum.


Da se nikad ne zaboravi

Godi¹njica masakra na tuzlanskoj Kapiji

slika
Danas je 13. godi¹njica masakra na tuzlanskoj Kapiji. Lijep proljetni dan tog 25. maja 1995. godine, zavr¹en je hororom. Sa polo¾aja Vojske Republike Srpske ispaljen je projektil koji je pao u stari centar grada. Meðu gomilu mladih kojima je Kapija bilo jedino mjesto okupljanja i zabave. Bio je Dan mladih. Granata je ubila 71 osobu, a 150 ranila.

'Èetvrtak je naveèe, oko 8 sati i 30 minuta. Dan mladih u biv¹oj Jugoslaviji. Sve je tiho u Tuzli vi¹e od sedmicu. Vrijeme je savr¹eno: kasni proljetni dan, dosta sunca i fina temperatura. Savr¹en dan za izaæi u stari gradski centar. Mnogo mladih ljudi se sastaje tu: nemaju novaca ili prilike da rade ne¹to drugo. Diskoteke su zatvorene, drugi objekti nisu dostupni. Trg na Kapiji je krcat ljudima.'

Ovako je Andre Lommen, èlan jedne humanitarne organizacije opisao trenutke prije velikog masakra. Sa jo¹ nekim stranim dr¾avljanima bio je te godine u Tuzli i u kancelariji blizu Kapije uèili su bosanski jezik. Onda oko 9 sati naveèe veliki prasak.

'Svi se bacaju na pod. Panika. Samo nekoliko sekundi kasnije, èuju se vrisci, zapomaganje. Ljudi dolaze u kancelariju, veæina njih histerièna. Dovedena je jedna djevojèica, ranjena u lijevu nogu. Sreæom povreda nije te¹ka. Bila je sretna', opisuje Andre te prve trenutke nakon masakra.

Granata je pala na sredinu Kapije, ispaljena sa pozicije Bosanskih Srba na planini Ozren, 20 kilometara istoèno od Tuzle. 'Ne dopustite nikome da vam ka¾e ne¹to drugo. Naravno, biæe prièa Bosanskih Srba o tome da su to Muslimani sami sebi uradili. Ne vjerujte u to', savjetuje Andre ljudima koji æe èitati njegovo svjedoèenje nakon masakra.

On je tek nakon sat i po vremena smogao hrabrosti da uop¹te pogleda napolje. Kada je to uradio, vidio je da je Kapija prekrivena bijelim plahtama koje su bile krvave. Izbrojao je barem njih 40. No, broj se do sutra¹njeg dana popeo na 71 mrtvu osobu i preko 150 ranjenih. Prosjek godina 24, a najmlaði ubijeni Sandro Kalesiæ imao je svega 3 godine.

Gradonaèelnik ima kome da pi¹e

Tada¹nji gradonaèelnik Tuzle Selim Be¹lagiæ odmah je uputio otvoreno pismo Vijeæu sigurnosti UN-a.

' Ne oèekujte da vam se obratim diplomatskim jezikom u najbolnijem trenutku historije ovog grada. Veèeras su roditelji u Tuzli skupljali komade svoje djece na ulicama grada. Njihova djeca su napsutila domove nekoliko sati prije sa vjerom u bolju buduænost. Trebate znati, da u ovom momentu, kada je bol svuda u Tuzli, nema vi¹e dileme – UN bi trebao biti za¹titinik svjetskog mira i osnovnih ljudskih vrijednosti jer neèinjenjem uèestvuje u ovom zloèinu. Toleriranje zloèina u Bosni tokom posljednje tri godine nije ni¹ta drugo nego ignorantsko gledanje nas kako umiremo. Ako i nakon ovog u¾asnog zloèina vi ostanete nijemi, ako nakon ovog ne djelujete koristeæi silu kao jedini legalan naèin da za¹titite ljude od zloèina Karad¾iæevih Srba - onda bez ikakve sumnje ostajete na strani zla, tame i fa¹izma. U ime Boga i humanosti iskoristite silu konaèno' napisao je Be¹lagiæ u svome pismu.

Na Slanjoj banji

Godi¹njica je masakra. U Tuzli je svake godine to poseban dan. Grad je nekako svje¾e umiven, atmosfera je drugaèija, ljudi s pa¾njom rade stvari jer znaju da je to najbolniji dan njihove historije. U Tuzli se 25.maj obilje¾ava nizom dogaðanja. Najva¾nije je obilazak Memorijalnog kompleksa Slanja banja. Tu, u sjeni drveæa, le¾e ostaci masakriranih Tuzlaka. Groblje je èisto i uredno. Ljudi dolaze u kolonama. Nadgrobni spomenici okiæeni cvijeæem, ula¹teni, upaljene svijeæe i uèe se fatihe. Ljudi plaèu, ali tiho. Ne mo¾ete èuti ru¾ne rijeèi, proklinjanja, jauka. Samo suzne oèi, kleèanje pored grobova. Rodbina ¾rtava se pozdravlja, nekako tiho i dostojanstveno, jer oni se najbolje razumiju.

Va¾an je ovo datum za Tuzlu. Zbog toga i ¹kolska djeca svake godine dolaze da odaju poèast. Mo¾ete vidjeti èitava odjeljenja kako idu prema groblju. Pa, onda jedinice policije, pa onda svi ostali koji ¾ele odati poèast onima koji ni¹ta nisu bili krivi. Doðu u Tuzlu i ljudi iz regiona i dalje iz Evrope. Jedino pitanje na koje svi zajedno nisu dobili odgovor jeste – kome su djeca bila kriva? Odgovora nema jer niko za ovaj zloèin jo¹ uvijek nije odgovarao. Danas je njegova 13-ta godi¹njica.

Spisak Tuzlaka koji su ubijeni 25.maja na tuzlanskoj Kapiji:

Dedoviæ Razija, Brguljak Alma, Hasanoviæ Senada, Ramiæ Fahrudin, Marinoviæ Pera, Mustaèeviæ Saban, Sarajliæ Edhem, Beganoviæ Adnan, Bakaloviæ Asmir, Du¹iæ Suzana, Æerimovic Almasa, Dapa Amir, Duzel Amir, Kurtaliæ Vesna, Memiæ Edisa, Æajiæ Sanja, Rekiæ Nedim, Vukoviæ Mustafa, Hujduroviæ Adnan, Ahmeta¹eviæ Edina, Mehinoviæ Amira, Kantor Franc, Slijepèeviæ Asim, Kalesiæ Sandro, Hod¾iæ Edin, Boriæ Indira, Mehanoviæ Sulejman, Kurba¹iæ Damir, Tadiæ Ilinka, Nuhanoviæ Selma, Mehmedoviæ Edin, ©i¹iæ Nihad, Èekiæ Amir, Okanoviæ Indira, Bo¹njakoviæ Ilvana, Alispahiæ Admir, Rosiæ Jasenko, Bojkiæ Damir, Mujiæ Samir, Rahmani Rajif, Jahiæ Almir, Buèuk Lejla, Mujaba¹iæ Azur, Vantiæ Azur, Abuismail Suzana, Hasièiæ ©emsa, Salamoviæ Senahid, Markoviæ Nenad, Hakiæ Hamdija, Stjepanoviæ Petar, Alagiæ Elvis, Atikoviæ Lejla, ©i¹iæ Armin, Ponjaviæ Rusmir, Hidanoviæ Alem, Dediæ Zada, Kurbegoviæ Vanja, Stojèiæ Jelena, Hrustanoviæ Hasa, Had¾iæ Ago, Èau¹eviæ Selma, Mujanoviæ Nesit, Miliæ Adrijana, Cirak Samir, Fatu¹iæ Muri, Murseloviæ Elvir, Saimoviæ Adnan, Sarajliæ Jasminka, te jo¹ èetiri osobe koje nisu identificirane.

Asim Beslija
-------------------------------

El Fatiha ... Vjecni rahmet im.
Kuda idu ljudi kao ja ...

Avatar
im_ex
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 14847
Pridružen/a: 11 Dec 2007 02:00
Lokacija: Dusa mi ostade tamo

Post Postao/la im_ex » 25 Maj 2008 23:18

Da se nikad ne zaboravi

Vi¹egrad: U Drinu spu¹teno 3.000 ru¾a u znak sjeæanja na nevine ¾rtve

slika

U organizaciji Udru¾enja porodica nestalih lica i civilnih ¾rtava agresije "Vi¹egrad 92" danas je obilje¾eno stradanje nevinih ¾rtava sa podruèja opæine Vi¹egrad.

Tim povodom, u 12.00 sati na most Mehmed pa¹e Sokoloviæa u Vi¹egradu polo¾eno je 3.000 ru¾a i nakon odr¾ane ceremonije ru¾e su spu¹tene u rijeku Drinu u znak sjeæanja na nevino stradale Vi¹egraðane tokom 1992. godine.

©esnaestoj godi¹njici obilje¾avanja stradanja civilnih ¾rtava i nestalih lica sa podruèja opæine Vi¹egrad prisustvovao je i èlan Predsjedni¹tva BiH ®eljko Kom¹iæ koji je u znak sjeæanja na nastradale prvi bacio buket crvenih ru¾a u rijeku Drinu.

Na obilje¾avanju stradanja nevinih ¾rtava sa podruèja opæine Vi¹egrad bilo je prisutno oko 2.000 ljudi, izjavila je Feni predsjednica Udru¾enja "Vi¹egrad 92" Hedija Kasapoviæ.

Obilje¾avanju stradanja Bo¹njaka opæine Vi¹egrad prisustvovali su ljudi iz Sarajeva, Prijedora, Bratunca, Zvornika, Srbije. Iz Sarajeva je do¹lo 20 autobusa, Prijedora - dva, Zvornika - jedan, Beograda - jedan, te jedan iz Kotorskog kod Doboja. Mnogo ljudi je do¹lo i privatnim putnièkim automobilima, kazala je za Fenu Kasapoviæ.

Prisutni su, izmeðu ostalih, bili bo¹njaèki predstavnici vlasti RS-a, predstavnici vlasti Opæine Bratunac, izaslanici potpredsjednika FBiH Mirsada Kebe i gradonaèelnice Sarajeva Semihe Borovac, gora¾danski muftija Hamed efendija Efendiæ te veliki broj imama iz gornjeg Podrinja.

Skup je protekao mirno i bez incidenata.

(FENA)
...................................

El Fatiha ... Vjecni rahmet im.
Kuda idu ljudi kao ja ...

Avatar
ra-ja
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 13216
Pridružen/a: 21 Maj 2007 02:00
Lokacija: pod suncem

Post Postao/la ra-ja » 25 Maj 2008 23:35

Kako mozes uopste reci da je tema suvisna....Mi koji smo bili tada dole...sve to prezivjeli...znamo kako to izgleda...Na kapiji znam deset osoba koje su mi jako poznate bile ......a sada ih nema.... :-k
To je strasno...mogu misliti kako je njihovim roditeljima.... :(


Ti dogadjaji rata ..ljudi koji su to sve dozivjeli ..nikada nece zaboraviti... :huh:

svima vjecni rahmet... :(

Avatar
vornevljev
Zvijezda foruma
Zvijezda foruma
Postovi: 2338
Pridružen/a: 04 Jun 2008 02:00
Lokacija: ukraina

Re: Da se nikad ne zaboravi

Post Postao/la vornevljev » 22 Jun 2008 01:22

IM_ex je napisao/la:Postovana administracijo
Trazila sam ali ne nadjoh odgovarajucu temu te se rijesih otvoriti ovu.
Ako iz bilo kog razloga smatrate da je suvisna - znate sta vam je ciniti.
Zahvaljujem. 8)Niz dubokih uzdaha mi se otkinuo danas ... zrtvama poklonih El_Fatihu, halalosum.


Da se nikad ne zaboravi

Godi¹njica masakra na tuzlanskoj Kapiji

slika
Danas je 13. godi¹njica masakra na tuzlanskoj Kapiji. Lijep proljetni dan tog 25. maja 1995. godine, zavr¹en je hororom. Sa polo¾aja Vojske Republike Srpske ispaljen je projektil koji je pao u stari centar grada. Meðu gomilu mladih kojima je Kapija bilo jedino mjesto okupljanja i zabave. Bio je Dan mladih. Granata je ubila 71 osobu, a 150 ranila.

'Èetvrtak je naveèe, oko 8 sati i 30 minuta. Dan mladih u biv¹oj Jugoslaviji. Sve je tiho u Tuzli vi¹e od sedmicu. Vrijeme je savr¹eno: kasni proljetni dan, dosta sunca i fina temperatura. Savr¹en dan za izaæi u stari gradski centar. Mnogo mladih ljudi se sastaje tu: nemaju novaca ili prilike da rade ne¹to drugo. Diskoteke su zatvorene, drugi objekti nisu dostupni. Trg na Kapiji je krcat ljudima.'

Ovako je Andre Lommen, èlan jedne humanitarne organizacije opisao trenutke prije velikog masakra. Sa jo¹ nekim stranim dr¾avljanima bio je te godine u Tuzli i u kancelariji blizu Kapije uèili su bosanski jezik. Onda oko 9 sati naveèe veliki prasak.

'Svi se bacaju na pod. Panika. Samo nekoliko sekundi kasnije, èuju se vrisci, zapomaganje. Ljudi dolaze u kancelariju, veæina njih histerièna. Dovedena je jedna djevojèica, ranjena u lijevu nogu. Sreæom povreda nije te¹ka. Bila je sretna', opisuje Andre te prve trenutke nakon masakra.

Granata je pala na sredinu Kapije, ispaljena sa pozicije Bosanskih Srba na planini Ozren, 20 kilometara istoèno od Tuzle. 'Ne dopustite nikome da vam ka¾e ne¹to drugo. Naravno, biæe prièa Bosanskih Srba o tome da su to Muslimani sami sebi uradili. Ne vjerujte u to', savjetuje Andre ljudima koji æe èitati njegovo svjedoèenje nakon masakra.

On je tek nakon sat i po vremena smogao hrabrosti da uop¹te pogleda napolje. Kada je to uradio, vidio je da je Kapija prekrivena bijelim plahtama koje su bile krvave. Izbrojao je barem njih 40. No, broj se do sutra¹njeg dana popeo na 71 mrtvu osobu i preko 150 ranjenih. Prosjek godina 24, a najmlaði ubijeni Sandro Kalesiæ imao je svega 3 godine.

Gradonaèelnik ima kome da pi¹e

Tada¹nji gradonaèelnik Tuzle Selim Be¹lagiæ odmah je uputio otvoreno pismo Vijeæu sigurnosti UN-a.

' Ne oèekujte da vam se obratim diplomatskim jezikom u najbolnijem trenutku historije ovog grada. Veèeras su roditelji u Tuzli skupljali komade svoje djece na ulicama grada. Njihova djeca su napsutila domove nekoliko sati prije sa vjerom u bolju buduænost. Trebate znati, da u ovom momentu, kada je bol svuda u Tuzli, nema vi¹e dileme – UN bi trebao biti za¹titinik svjetskog mira i osnovnih ljudskih vrijednosti jer neèinjenjem uèestvuje u ovom zloèinu. Toleriranje zloèina u Bosni tokom posljednje tri godine nije ni¹ta drugo nego ignorantsko gledanje nas kako umiremo. Ako i nakon ovog u¾asnog zloèina vi ostanete nijemi, ako nakon ovog ne djelujete koristeæi silu kao jedini legalan naèin da za¹titite ljude od zloèina Karad¾iæevih Srba - onda bez ikakve sumnje ostajete na strani zla, tame i fa¹izma. U ime Boga i humanosti iskoristite silu konaèno' napisao je Be¹lagiæ u svome pismu.

Na Slanjoj banji

Godi¹njica je masakra. U Tuzli je svake godine to poseban dan. Grad je nekako svje¾e umiven, atmosfera je drugaèija, ljudi s pa¾njom rade stvari jer znaju da je to najbolniji dan njihove historije. U Tuzli se 25.maj obilje¾ava nizom dogaðanja. Najva¾nije je obilazak Memorijalnog kompleksa Slanja banja. Tu, u sjeni drveæa, le¾e ostaci masakriranih Tuzlaka. Groblje je èisto i uredno. Ljudi dolaze u kolonama. Nadgrobni spomenici okiæeni cvijeæem, ula¹teni, upaljene svijeæe i uèe se fatihe. Ljudi plaèu, ali tiho. Ne mo¾ete èuti ru¾ne rijeèi, proklinjanja, jauka. Samo suzne oèi, kleèanje pored grobova. Rodbina ¾rtava se pozdravlja, nekako tiho i dostojanstveno, jer oni se najbolje razumiju.

Va¾an je ovo datum za Tuzlu. Zbog toga i ¹kolska djeca svake godine dolaze da odaju poèast. Mo¾ete vidjeti èitava odjeljenja kako idu prema groblju. Pa, onda jedinice policije, pa onda svi ostali koji ¾ele odati poèast onima koji ni¹ta nisu bili krivi. Doðu u Tuzlu i ljudi iz regiona i dalje iz Evrope. Jedino pitanje na koje svi zajedno nisu dobili odgovor jeste – kome su djeca bila kriva? Odgovora nema jer niko za ovaj zloèin jo¹ uvijek nije odgovarao. Danas je njegova 13-ta godi¹njica.

Spisak Tuzlaka koji su ubijeni 25.maja na tuzlanskoj Kapiji:

Dedoviæ Razija, Brguljak Alma, Hasanoviæ Senada, Ramiæ Fahrudin, Marinoviæ Pera, Mustaèeviæ Saban, Sarajliæ Edhem, Beganoviæ Adnan, Bakaloviæ Asmir, Du¹iæ Suzana, Æerimovic Almasa, Dapa Amir, Duzel Amir, Kurtaliæ Vesna, Memiæ Edisa, Æajiæ Sanja, Rekiæ Nedim, Vukoviæ Mustafa, Hujduroviæ Adnan, Ahmeta¹eviæ Edina, Mehinoviæ Amira, Kantor Franc, Slijepèeviæ Asim, Kalesiæ Sandro, Hod¾iæ Edin, Boriæ Indira, Mehanoviæ Sulejman, Kurba¹iæ Damir, Tadiæ Ilinka, Nuhanoviæ Selma, Mehmedoviæ Edin, ©i¹iæ Nihad, Èekiæ Amir, Okanoviæ Indira, Bo¹njakoviæ Ilvana, Alispahiæ Admir, Rosiæ Jasenko, Bojkiæ Damir, Mujiæ Samir, Rahmani Rajif, Jahiæ Almir, Buèuk Lejla, Mujaba¹iæ Azur, Vantiæ Azur, Abuismail Suzana, Hasièiæ ©emsa, Salamoviæ Senahid, Markoviæ Nenad, Hakiæ Hamdija, Stjepanoviæ Petar, Alagiæ Elvis, Atikoviæ Lejla, ©i¹iæ Armin, Ponjaviæ Rusmir, Hidanoviæ Alem, Dediæ Zada, Kurbegoviæ Vanja, Stojèiæ Jelena, Hrustanoviæ Hasa, Had¾iæ Ago, Èau¹eviæ Selma, Mujanoviæ Nesit, Miliæ Adrijana, Cirak Samir, Fatu¹iæ Muri, Murseloviæ Elvir, Saimoviæ Adnan, Sarajliæ Jasminka, te jo¹ èetiri osobe koje nisu identificirane.

Asim Beslija
-------------------------------

El Fatiha ... Vjecni rahmet im.


SUOSJEÆAM I POGINJEM GLAVU PRED POGINULIM I NESTALIM,IZGUBIO SAM I ZNAM KAKO JE IZGUBITI,NE MRZIM,ALI NI NE OPRA©TAM

Avatar
im_ex
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 14847
Pridružen/a: 11 Dec 2007 02:00
Lokacija: Dusa mi ostade tamo

Post Postao/la im_ex » 11 Jul 2008 19:46

Da se nikad ne zaboravi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


slika

11 juli - Dan zalosti :huh:
Kuda idu ljudi kao ja ...

Avatar
vornevljev
Zvijezda foruma
Zvijezda foruma
Postovi: 2338
Pridružen/a: 04 Jun 2008 02:00
Lokacija: ukraina

Post Postao/la vornevljev » 11 Jul 2008 19:57

Vjeruje li meni iko da sam danas proplakao kad sam vidio reutersov snimak jedne majke kad pronadje tijelo svoje kæeri,ubijene na Tuzlanskoj kapiji,a bilo je u sklopu emisije o obilje¾avanju godi¹njice srebrenièke tragedije,Mislim gledao sam neke snimke i prije,i stegne me ne¹to ne mogu prièati nikako,ali danas sama suza krenu.

SAMO DA SE ZNA NIJE ME SRAMOTA,JER OSJEÆAJA SVOJIH SE NE STIDIM
U SLUŽBI DOBRA I ZLA

Avatar
im_ex
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 14847
Pridružen/a: 11 Dec 2007 02:00
Lokacija: Dusa mi ostade tamo

Post Postao/la im_ex » 11 Jul 2008 20:05

vornevljev je napisao/la:Vjeruje li meni iko da sam danas proplakao ...


SAMO DA SE ZNA NIJE ME SRAMOTA,JER OSJEÆAJA SVOJIH SE NE STIDIM
Vjerujem ti, Vorni :poz:

:huh:
Kuda idu ljudi kao ja ...

Avatar
sabinax
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 16414
Pridružen/a: 31 Jan 2008 02:00
Lokacija: Croatia

Post Postao/la sabinax » 11 Jul 2008 21:08

Nitko ko je imalo normalan ne moze ostati ravnodusan pri sjecanju na te ruzne dane...i na ljude koji svaki dan zive s tim sjecanjima :huh:
Kad ti zivot donese limune, uzmi tekilu i sol i nazovi me
slika Make my day!

Avatar
vornevljev
Zvijezda foruma
Zvijezda foruma
Postovi: 2338
Pridružen/a: 04 Jun 2008 02:00
Lokacija: ukraina

Post Postao/la vornevljev » 14 Jul 2008 01:42

Treba nam biti jasno da to nisu uradli svi nego pojedinci,iako je pojedinaca bilo mnogo.Ne smijemo kriviti cijeli narod zbog onih fa¹istièki nastrojenih ekstremista,jer istom tom narodu pripada i Nata¹a Kandiæ.A da dodam jo¹ i to da je i kod nas bilo persona koje su sramota bile i ostale i za narod i za Armiju BiH.Drago mi je ¹to je u mom gradu nakon oslobaðanja ostala pravoslavna crkva (nareðenje iz vojnog vrha 5.Korpusa da se ne smije ru¹iti),iako su èetnici sru¹ili i d¾amiju i katolièku crkvu,eto to je jedan pozitivan primjer kojim se nismo izjednaèavali i takmièili u zloèinu i zlu,iako ih je bilo na svim stranama,to je neosporna èinjenica,zna se ipak gdje je to sistemski planirano raðeno,a gdje onako stihijski.Dakle ne treba zaboraviti ne¹to ¹to je sistemski zloèin i genocid,ali se ne treba ni zlom boriti protiv zla.
U SLUŽBI DOBRA I ZLA

Odgovorite