KO SU BOŠNJACI ?

Sve o Bosni i Hercegovini
Avatar
mrki62
Specijalni status V.I.P
Specijalni status V.I.P
Postovi: 6413
Pridružen/a: 02 Apr 2006 02:00
Lokacija: sLOVEnija

KO SU BOŠNJACI ?

Post Postao/la mrki62 » 23 Avg 2012 12:55

slikaBošnjački narod nastanjen ponajviše u Bosni i Hercegovini, kao i Srbiji i Crnoj Gori. Ima ih oko 3 milijuna, od toga oko 2 milijuna u Bosni i Hercegovini,velik broj Bošnjaka živi u Turskoj približno 350,000. Pripadaju islamskom civilizacijskom krugu, a potječu od islamiziranoga pučanstva srednjovjekovne Bosne, kao i susjednih država i područja koja su bila dulje vremena pod turskom upravom (Srbija, Crna Gora te Hrvatska-poglavito Lika, Slavonija i Dalmacija.

Izvorno ime «Bošnjanin» (u latinskim vrelima sing. «Bosnensis») prvotno označuje jedino pripadnika srednjovjekovne bosanske političke jedinice. U početcima osmanske vladavine «Bošnjak» (turcizirano povijesno «Bošnjanin») ime je za podanika kršćanske vjeroispovijesti, dok se izraz «Bosnalu» odnosio na islamizirano domaće pučanstvo.

Potom, za ustaljene turske vlasti, riječ «Bošnjak» označavala je svakoga pripadnika zemlje Bosne («Bošnjak-milleti»), pa i izraz «Bošnjak-kavmi» znači samo bošnjački narod za što je prikladniji bio naziv «Bošnjak-taifesi», koji se sreće kao odrednica za stanovnika Bosne u narodnosnom ili «plemenskom» značenju. No, to je bila samo jedna od oznaka koju je vlast teokratskog islamskog carstva rabila u svojemu birokratskom aparatu. Samomu je duhu osmanskoga carstva bila strana bilo kakva ideja o nacionalnome okupljanju ijednoga dijela prostranoga imperija, a kamoli i sama pomisao da bi muslimani i kršćani neke vojno-političke jedinice tvorili ikakvu nadkonfesionalnu zajednicu.

Već u razdoblju sustavne islamizacije od 15. do 18. stoljeća postoji prepoznatljiva diferencijacija u znaku trojnoga sastava na vjersko-narodnosnoj osnovi. Sami su pak narodi koji nastanjuju BiH za sebe upotrebljavali različite nazive: od «Bošnjak» u cijelome spektru značenja, s težištem na teritorijalno-zemaljskoj oznaci, preko niza lokalnih i konfesionalnih imena, do modernih nacionalnih.

Za situaciju u BiH je značajno da nema povijesnoga kontinuiteta po kojemu bi bilo koja nacija u sadašnjoj Bosni i Hercegovini ostala vjerna predosmanskomu kulturnocivilizacijskom nasljeđu i pri tome zadržala bosansku etničku samosvijest. Glavni baštinici predturske bosanske kulture i povijesnoga sjećanja, Hrvati Bosne i Hercegovine, sačuvali su, preko institucije franjevačke provincije Bosne Srebrene, predaju o starijoj prošlosti i tradiciji. No, samo kao jednu, subnacionalnu razinu pripadnosti podređenu općoj, hrvatskoj nacionalnoj identifikaciji.

Glede ostalih nacija koje žive u Bosni i Hercegovini: Bosanski Muslimani ili Bošnjaci svoj nacionalni postanak vežu za Osmansku vlast i odanost islamskomu kulturnocivilizacijskomu krugu, te je predturska baština (dobrim dijelom sačuvana u katoličkim crkvama i samostanima) za njih, i na emocionalnoj i na etničko-identifikacijskoj razini, nešto posve strano; Srbi pak, iako autentični baštinici pravoslavnoga udjela u kulturi srednjovjekovne bosanske države, zbog pretežito katoličkoga karaktera te države i civilizacijske povezanosti iste s hrvatskim srednjovjekovnim prostorima od Slavonije do Dalmacije, također nisu zadržali sjećanje na staru državu u svojoj nacionalnoj tradiciji, niti smatraju da je bosansko ime dostatno da izrazi njihov nacionalni identitet.

Sadašnji je bošnjački narod (Bošnjaci, Muslimani, Bošnjaci muslimani) nastao najvećim dijelom islamizacijom, od 15. stoljeća nadalje, starinačkoga bosansko-hercegovačkoga pučanstva, kao i stanovništva okolnih zemalja (Srbije, Hrvatske, Crne Gore), uz udio asimiliranih albanskih, turskih i drugih pojedinaca, došljaka iz ostalih zemalja Osmanskoga carstva koje je obuhvaćalo i sjevernu Afriku i dobar dio prednje Azije do Irana. Nije nam cilj da ulazimo u detalje prijepora oko etnogeneze, nego ćemo samo spomenuti elementarne podatke:

Ideologija i samodefinicija Bošnjaka-Muslimana vremenski zaostaju i kasne za srpskima i hrvatskima (vidljivo je to i iz hrvanja s pitanjem nacionalnoga imena, imena jezika, te odnosa prema susjedima).

Najveći dio prošlosti, do oko 1900., današnji narod Bošnjaka se smatrao Turcima, a u ovom surječju, to bi značilo muslimanima (turske provenijencije). Iako svjesni razlika prema «pravim» Turcima (oprjeka Turci-Turkuše, nepoznavanje turskoga jezika među širokim slojevima), činjenica je da su praktički svi muslimani doživljavali Tursku kao domovinu, željeni islamski dom, te da, iako su gajili odanost i prema «užoj domovini» Bosanskom pašaluku, to nije bilo od presudnoga značaja sve do 19. st. kada se pojavljuje osjećaj da će ih Turci ostaviti na cjedilu (neovisnost Srbije, Bugarske,..). Glavna je lojalnost islam, a središnja političko-civilizacijska vizura postojanja Osmansko carstvo – bez ozbiljnijih pokušaja autonomije.

Islamizacijom, stariji je identitet (kršćanski) radikalno izmijenjen, «prebrisan». Teško je naći sličnoga primjera u povijesti (možda u Indiji – no, to je upitno.). Bosanski su Muslimani praktički prestali s ikakvom značajnijom aktivnošću koja bi uključivala i iskazivala njihov etnicitet (npr. Iranci su u stoljećima poslije islamizacije razvili bujnu književnost na farsiju pisanu arapskim pismom, uz legendarne autore kao što su Firdusi, Omar Hajjam, Rumi, Hafiz,…Firdusi slavi i predislamski Iran).

Za razliku od toga, muslimani su, osim veoma malobrojne literature na narodnom jeziku (alhamijado književnost s piscima kao što su Mehmed Erdeljac, Hevaji Uskjufi, Hasan Kaimija, itd. te rječničkim djelom Uskufija), potpuno prešli na pismenost na orijentalnim jezicima, poglavito turskom. Taj fenomen, iako se za njega zna, nije još dovoljno istražen (obrađen je u knjigama Smaila Balića). Esencijalno, radi se o izuzetno vitalnoj spisateljskoj aktivnosti koja je pokrivala sva područja (lirsku i mističnu poeziju, teologiju, medicinu, matematiku, alkemiju, astronomiju, filologiju, putopise, naznake historiografije, itd.) i to golema većina na turskom, manji dio na arapskom, te najmanji na perzijskom/iranskom.

Ako bi se i pokušala naći paralela kod ostalih «konstitutivnih» naroda Bosne i Hercegovine, odmah je vidljivo da takve paralele-nema. Hrvati jesu pisali i na latinskom, no to je onda već bio mrtav jezik, za razliku od veoma živog turskog. Također, spisateljska aktivnost Hrvata na hrvatskom je kudikamo opsežnija od one na latinskom, pa i kada se ta dva jezika prožimaju (npr. u gramatikama). Kod Srba se radi o ustrajanju na okamenjenoj verziji srpskog crkvenoslavenskoga, a ne, recimo, grčkoga. Raznovrsnost i opseg intelektualne produkcije bosansko-hercegovačkih muslimana na turskom (dijelom i arapskom) pokazuje da su oni u kulturnome pogledu bili integralnim dijelom tursko-islamske uljudbe. Od stare Bosne na jezičnom pogledu ostala je begovica, tj. brzopisna ćirilica, bosančica, kao i manji broj tekstova na narodnome jeziku (alhamijado književnost). Što se ostalih aktivnosti tiče, od vojnih do pravnih, od graditeljskih do umjetničkih,Bošnjaci su neodvojivim dijelom turske ekumene, praktički bez ičeg zasebnog što bi, u značajnijoj mjeri, afirmiralo njihov «bosanski» identitet, bilo kao nastavak predturskog, bilo kao južnoslavenski islamski. Tako je bilo, u glavnim crtama, od 15. do početka 19. stoljeća.

Početkom 19. stoljeća, pa sve do konca (ili do Austro-Ugarske okupacije 1878.), dolazi do porasta nezadovoljstva muslimanskoga plemstva u BiH jer se osjećaju «izdanim» pred prijetećim napredovanjem Austrije, kao i ugroženi reformama u Osmanskome carstvu koje su smjerale na oduzimanje povlastica islamskom elementu u odnosu na inovjerce, poglavito kršćane. Uz bune poput Gradaščevićeve (poslije koje su uslijedile represalije), muslimani kao zajednica ipak nisu raščistili s nacionalnim ciljevima i odnosom prema Turcima: iako bijahu često u izravnim sukobima, ostala je i dalje snažna lojalnost prema Osmanskoj imperiji. Sve to postaje još vidljivijim nakon austro-ugarske okupacije 1878.

Tada velika većina muslimanske elite, poglavito inteligencije, trajno odseljava u Tursku, te tako dolazi do pravoga civilizacijskoga prijeloma, opet u povijesti slabo zabilježenoga. Naravno, u masi od preko 100.000 do 200.000 iseljenika većinu su činili obični ljudi, no za kristalizaciju novoga nacionalnog identiteta je ključno da je otišla, u golemoj većini, školovana tursko-islamska elita. Tako su se muslimani u BH našli na brisanom prostoru: turska lojalnost, i dalje snažna, više nije imala uporišta u školovanoj eliti, a južnoslavenska bilo kojega oblika (hrvatska, jugoslavenska, srpska, bošnjačka) bila je tek u zametcima. Ovom prekidu u duhovnoj orijentaciji, jedva slabijem od islamizacije, nije do sada posvećivano dovoljno pozornosti.

Bez da se ide u pojedinosti, može se reći da je od 1878. do 1990. među Bošnjacima muslimanima vladalo dosta konfuzno stanje. Jedan dio toga razdoblja (ugrubo, do 1918., a uz prekide i do 1945.), dominantna ideologija u muslimanskoj eliti je bila hrvatska, a nazočne također i srpska, jugoslavenska, bošnjačka, panislamska i turska. Poslije 1945., dominantnom postaje jugoslavenska ideja, koja je omogućila kakvu-takvu nacionalnu emancipaciju pod imenom Muslimani. Hrvatska i bošnjačka postaju marginalnima, a srpska se očituje više preko srpski obojenoga jugoslavenstva.

Velika većina naroda se u tom razdoblju koje je potrajalo preko 100 godina osjećala nečim posebnim i različitim u odnosu na susjedne Hrvate i Srbe (za što postoji dovoljno dokumentarnoga materijala)- no, nije znala na koji način artikulirati svoju zasebnost (usput-nije to znala ni intelektualna elita). U takvoj je konstelaciji jugoslavenstvo bilo idealno: krovni pojam za još nedovoljno kristaliziranu naciju koja se bolje osjeća u višenacionalnim sklopovima jer još nije dozrela za samobit. Sličan je primjer s Hrvatima i Ilirskim pokretom u 30-im godinama 19. stoljeća. No, problem je u tom što se ova identifikacija vremenski poklopila s modernim i postmodernim globalnim procesima poput sloma komunizma, rasta panislamizma, globalizacije i opće plime nacionalizma u svijetu koja je pratila slom nadnacionalne komunističke ideologije.

Slomom komunizma i Jugoslavije, te ratom u Bosni i Hercegovini, dogodilo se, u teoriji i prevladavajućoj praksi, definitivno nacionalno samoosvješćivanje Bošnjaka. Paradoks je da je jedno od najstarijih povijesno-teritorijalnih imena (doduše, u modificiranome turskom obliku), Bošnjak, postalo «najmlađim» nacionalnim imenom-«plebiscitarno» je usvojeno 28. rujna 1993. na 2. Bošnjačkom Kongresu kao novo-staro ime za pripadnike naroda koji se dotada službeno zvao Muslimani. Tako je narod kojega korijeni sežu u slavenska osvajanja i seobe u 6. i 7. stoljeću, a identitet u odnosu na susjedne narode od 15. stoljeća i turskih osvajanja, konačno postao nacijom u punom smislu riječi.
Ti si kao najudaljenija zvijezda do koje je najteže doći, ali baš zbog toga je najudaljenija zvijezda najljepša i najsjajnija!

slika

slika

Avatar
vihor
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 322
Pridružen/a: 20 Jan 2011 16:59
Lokacija: Germany
Kontakt:

Re: KO SU BOŠNJACI ?

Post Postao/la vihor » 23 Avg 2012 19:45

Toliko se oko toga raspravlja na internetu da zaista nemam vise volje da razglabam
Istorija je rekla svoje a oni koji jos uvijek Bosnjake zovu izmisljenom nacijom neka uzmu knjigu u sake i dobro zagriju stolicu
Ja sam ovdje postavljao priloge od akademika Ferida Muhica i lijepo je covjek sve objasnio
Samo zlonamjerni i oni skloni provokacijama i mrznji nece uvazavati cinjenice ali takvi nam i nisu vazni jer njihovo mislenje se ne "zarezuje"

Avatar
mrki62
Specijalni status V.I.P
Specijalni status V.I.P
Postovi: 6413
Pridružen/a: 02 Apr 2006 02:00
Lokacija: sLOVEnija

Re: KO SU BOŠNJACI ?

Post Postao/la mrki62 » 23 Avg 2012 22:45

Vihor
Vijest , kao i svaka vijest a na pojedincu je da je prihvati li ne prihvati - zar ne [muzikafo1.gif]
Ti si kao najudaljenija zvijezda do koje je najteže doći, ali baš zbog toga je najudaljenija zvijezda najljepša i najsjajnija!

slika

slika

Avatar
PIRAT_SA_KARIBA
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 4009
Pridružen/a: 03 Dec 2008 23:37
Lokacija: Na moru

Re: KO SU BOŠNJACI ?

Post Postao/la PIRAT_SA_KARIBA » 24 Avg 2012 20:39

Ako oni našu istoriju ne priznaju..ne priznajemo ni mi njihovu jasan odgovor kao dan..... [smile.gif]
Prije smo učuli istoriju o mitovima bajkama kad se sjetim biologije čovjek nastao o majmuna :lol: :lol:
slikaslikaslika

Avatar
mrki62
Specijalni status V.I.P
Specijalni status V.I.P
Postovi: 6413
Pridružen/a: 02 Apr 2006 02:00
Lokacija: sLOVEnija

Re: KO SU BOŠNJACI ?

Post Postao/la mrki62 » 24 Avg 2012 22:29

Svojevremeno se ja na drugim forumuma vodila rasprava u smislu , kako tito nije dao muslimanima identit al i ovaj citat, nekako s početka jasno govori - za sebe :

Izvorno ime «Bošnjanin» (u latinskim vrelima sing. «Bosnensis») prvotno označuje jedino pripadnika srednjovjekovne bosanske političke jedinice. U početcima osmanske vladavine «Bošnjak» (turcizirano povijesno «Bošnjanin») ime je za podanika kršćanske vjeroispovijesti, dok se izraz «Bosnalu» odnosio na islamizirano domaće pučanstvo.
Pa me i ne čudi selo u kojem sam rođen ( Bošnjaci ) a u njemu muslimana iliti Bošnjaka možeš nabrojat na prstima i to jedne ruke
Ti si kao najudaljenija zvijezda do koje je najteže doći, ali baš zbog toga je najudaljenija zvijezda najljepša i najsjajnija!

slika

slika

Avatar
vihor
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 322
Pridružen/a: 20 Jan 2011 16:59
Lokacija: Germany
Kontakt:

Re: KO SU BOŠNJACI ?

Post Postao/la vihor » 24 Avg 2012 22:40

Za mene nije sporno ako se neko izjasnjava onako kako zeli
na kraju to je i njegovo pravo, zar ne
Ako se osjecas Bosnjakom zasto bi to nekome smetalo
Bio bih sretan da smo svi Bosanci u BiH ali mi smo u BiH etnicki podijeljeni i to nam hebe drzavu
Znamo kroz Istoriju da nam iz susjednih drzava stalno podmecu "klipove" pod noge jer im nije interes da BiH ima jedinstvenu naciju jer bi tada sigurno bila jaca i ne bi zavisila od njih

Avatar
mrki62
Specijalni status V.I.P
Specijalni status V.I.P
Postovi: 6413
Pridružen/a: 02 Apr 2006 02:00
Lokacija: sLOVEnija

Re: KO SU BOŠNJACI ?

Post Postao/la mrki62 » 25 Avg 2012 00:39

Da, to je tako, oni sa strane uvijek krivi [muzikafo1.gif]
Ako se ti ne sjećaš , bar se ja mogu sjetiti ko su svojevremeno bili Adil Zulfikarpašić & Muhamed Filipović , to su ona dvojica, što su pred rat osnovali MBO ( Muslimanska bošnjačka organizacija ).
Njih dvojica su tada govorili da smo mi Bošnjaci muslimani, da u BiH postoje Franjevci, Crkva kao institucija - Bosne Srebrene,....... pa sjeti se da se je čak i sam Papa umiješao , pa je dodijelio titulu Kardinal Vinku Puljiću , da se da jasno da je on Bosanskohercegovački kardinal a ne hrvatski.
Dalje, (opet Alija, yebo sve svoje ) Alija je sa svojom strankom zastupao interese Muslimana i s početka nikako nije htio prihvatiti taj pridjev ili nacionalni identitet Bošnjaci i tek pozne 1993 na to pristane a valjda znaš kako - narod se nije ni pitao.
Da bude apsurd veći , taj isti Alija je i Armiju R BiH islamizirao i po njegovom receptu je ta vojska zastupala samo muslimane i to samo ukazuje na jednu činjenicu - nije bio državnik , nije vodio politiku za rješavanja države i svo vrijeme se je iza zatvorenih vrata sastajao sa komšijama, koje pominješ i muljali su jedno a govorili drugo , dok su na terenu radili nešto treće.
Alija je ( rame uz rame Tuđmana i Milošojća ) u BiH ostavio sistem neslaganja, nejedinstva, mržnje i principa - što se očituje na svakom koraku širom BiH
Ti si kao najudaljenija zvijezda do koje je najteže doći, ali baš zbog toga je najudaljenija zvijezda najljepša i najsjajnija!

slika

slika

Avatar
vihor
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 322
Pridružen/a: 20 Jan 2011 16:59
Lokacija: Germany
Kontakt:

Re: KO SU BOŠNJACI ?

Post Postao/la vihor » 25 Avg 2012 01:19

Mrki, bolje to znam od tebe i ne bih sirio diskusiju o tome jer se sve po tebi svodi na Aliju a meni se od takvih diskusija povraca
Argumenti o Bosnjastvu, to me interesuje a te trla baba lan baci u smece
Ako budes u tom smjeru nastavio ja se sigurno necu javljati

Avatar
mrki62
Specijalni status V.I.P
Specijalni status V.I.P
Postovi: 6413
Pridružen/a: 02 Apr 2006 02:00
Lokacija: sLOVEnija

Re: KO SU BOŠNJACI ?

Post Postao/la mrki62 » 25 Avg 2012 07:10

Šta sam htio reći,............ namjerno su izbjegli izjednačavanje nacije sa državom, dakle ; Bosanci i Hercegovci u usijanim glavama nisu mogli proći i to raja prihvatila.
Doduše, imalo je s početka ogromno što i nije al se je zato i izbjegavalo popis stanovništva jer se je čekalo da se i oni što nisu prihvatili - da prihvate pa kad se je ustanovilo da kao ima većina - tek su sad kao stvoreni uslovi za popis stanovništva a ostaje da se vidi kakav će uspjeh biti.
Ti si kao najudaljenija zvijezda do koje je najteže doći, ali baš zbog toga je najudaljenija zvijezda najljepša i najsjajnija!

slika

slika

Avatar
vihor
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 322
Pridružen/a: 20 Jan 2011 16:59
Lokacija: Germany
Kontakt:

Re: KO SU BOŠNJACI ?

Post Postao/la vihor » 25 Avg 2012 10:59

Nece biti problema da Bosnjaci prihvate da kao nacija budu Bosanci (to i jesu ako cemo za pravo) ali je problem sa ostala dva naroda koji su i u "onoj" drzavi bili isto

Avatar
mrki62
Specijalni status V.I.P
Specijalni status V.I.P
Postovi: 6413
Pridružen/a: 02 Apr 2006 02:00
Lokacija: sLOVEnija

Re: KO SU BOŠNJACI ?

Post Postao/la mrki62 » 25 Avg 2012 11:22

Vihor je napisao/la:Nece biti problema da Bosnjaci prihvate da kao nacija budu Bosanci (to i jesu ako cemo za pravo) ali je problem sa ostala dva naroda koji su i u "onoj" drzavi bili isto
Problem je što se je sustavno sudjelovalo da se uništi nacija Bosanac, jer još niko nije pokrenuo ovo što ću iznijeti; BiH je imala izbore, sva tri naroda su na izborima izglasali svoje predstavnike i ti predstavnici su nekome smetali i kao takvi nisu bili prihvaćeni.
O da, bili su prihvaćeni strani predstavnici, prvenstveno mislim na Milošojća i Tuđmana a ti skontaj jel to bio normalan i razuman potez ,........... i tako sve godine .
Niko nije pokrenuo ni pojašnjenje u smislu da su u Bosni Bosanci i Hercegovci kao nacija a narodnost kako se kome ćefne, vjeroispovijest takođe - kako se kome ćefne.
Niko nije pokrenuo činjenicu da je u BiH katolička crkva al da ta crkva nije Hrvatska, niko nije pokrenuo ni to da se je svo vrijeme pominjalo Rimsko katolici i Grkokatoličanstvo ili Pravoslavlje sad se sve svodi kroz Nacije, koje nemaju veze sa državom u kojoj se živi.
Niko nije pokrenuo objašnjenje, da bi se u BiH svi morali izjasniti kao Bosanci i Hercegovci kao nacija, dakle po državi u kojoj se živi i samo tako bi narod mogao zavoljeti državu u kojoj živi i samo tako bi se mogao narod poistovijetiti sa državom u kojoj živi.
Niko ne vodi ni državničku politiku , već su to prije svega vođe nekakvih čopora a za državu niko ne mari.
Možemo mi pametovati kako je BiH cjelovita a ja tvrdim da tome nije tako, jer ako ja idem po BiH i vidim različite uniforme policajaca ( ovisno gdje se nalazim ) i ako ti policajci ( za isto ocijenjeno radno mjesto - stručna sprema , zahtjevnost radnog mjesta itd ) nemaju istu platu.
Dakle, u RS je jedna plata u Federaciji druga a u još na terenu živoj Herceg Bosni je opet treća opcija.
Ili, borčevske penzije su opet priča za sebe, školstvo , zdravstvo,.........
E sad, sve ove godine se svo vrijeme maksimalno radi na prihvatanju Bošnjaštva i to na području širom bivše Yu , pa makar mnogi od tih osoba pojma nemaju sa BiH al pošto je vidila žaba da se i konji potkivaju , eto , i ona digla nogu.
Čak i ova tema , koju sam postavio je vijest sa neta i ta vijest ima jasnu poruku , da učvrsti Bošnjaštvo a jaka mi muda danas biti u BiH Bošnjak , Srbin il Hrvat - kad nisi Bosanac il Hercegovac.
Ti si kao najudaljenija zvijezda do koje je najteže doći, ali baš zbog toga je najudaljenija zvijezda najljepša i najsjajnija!

slika

slika

Avatar
vihor
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 322
Pridružen/a: 20 Jan 2011 16:59
Lokacija: Germany
Kontakt:

Re: KO SU BOŠNJACI ?

Post Postao/la vihor » 01 Sep 2012 19:13

http://www.youtube.com/watch?v=6TzlK0-1sQU
Treba uciti , uciti i samo uciti a nikako bezveze laprdati

Avatar
mrki62
Specijalni status V.I.P
Specijalni status V.I.P
Postovi: 6413
Pridružen/a: 02 Apr 2006 02:00
Lokacija: sLOVEnija

Re: KO SU BOŠNJACI ?

Post Postao/la mrki62 » 01 Sep 2012 19:56

Vihor je napisao/la:http://www.youtube.com/watch?v=6TzlK0-1sQU
Treba uciti , uciti i samo uciti a nikako bezveze laprdati
Da, bez veze laprdati il željeti da si ptica pa bi znao na čiju se glavu posrati.
Možeš ti postavljati šta želiš a možeš i laprdati - kad već pominješ laprdanje a ostaje dejstvo da se bez popisa stanovništa ne može laprdati a vi uporno laprdate.
Kad bude popis stanovništva i kako kod se narod izjasni , to će biti mjerodajno a dok nema popisa, sve se svodi na laprdanje pa ti milion linkova postavi al prije toga razum nek ti progovori [muzikafo1.gif]
Ti si kao najudaljenija zvijezda do koje je najteže doći, ali baš zbog toga je najudaljenija zvijezda najljepša i najsjajnija!

slika

slika

Avatar
vihor
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 322
Pridružen/a: 20 Jan 2011 16:59
Lokacija: Germany
Kontakt:

Re: KO SU BOŠNJACI ?

Post Postao/la vihor » 01 Sep 2012 20:28

Ja postavio link i covjeka koji zna pricati i ima znanje a to sto si ti tvrdoglav je druga stvar
Pa valjda moramo diskutovati sa argumentima a oni koji su 'potkovani" sa znanjem su dobrodosli
Akademik je u pravu a ti mozes kako hoces jer svejedno tebe niko ne uzima za ozbiljno
uostalom ti i nisi Bosnjak ili ti Bosanac pa me zanima otkud ti ideja da ti nama pametujes ccc
Ovim komentarom ja prekidam svoju diskusiju sa tobom jer nema potrebe presipati iz supljeg u prazno sa jednim te istim komentarima

Avatar
mrki62
Specijalni status V.I.P
Specijalni status V.I.P
Postovi: 6413
Pridružen/a: 02 Apr 2006 02:00
Lokacija: sLOVEnija

Re: KO SU BOŠNJACI ?

Post Postao/la mrki62 » 01 Sep 2012 20:51

Vihor je napisao/la:Ja postavio link i covjeka koji zna pricati i ima znanje a to sto si ti tvrdoglav je druga stvar
Pa valjda moramo diskutovati sa argumentima a oni koji su 'potkovani" sa znanjem su dobrodosli
Akademik je u pravu a ti mozes kako hoces jer svejedno tebe niko ne uzima za ozbiljno
uostalom ti i nisi Bosnjak ili ti Bosanac pa me zanima otkud ti ideja da ti nama pametujes ccc
Ovim komentarom ja prekidam svoju diskusiju sa tobom jer nema potrebe presipati iz supljeg u prazno sa jednim te istim komentarima
Ti samo dokazuješ da nisi spreman na diskusiju , jer već u startu nasrćeš na onog što ne misli kao ti i kad vidiš da mu ne možeš ništa , onda prekidaš diskusiju a najlakše bi bilo izbrisati komentar il spucat ban.
Ja izađoh sa argumentima, da se ne može argumentovano govoriti o Bošnjacima, sve dok ne bude POPIS STANOVNIŠTVA i na popisu stanovništva će biti rezultati koliko ima il koliko nema Bošnjaka u BiH - bar to bi ti trebalo biti jasno.
Ne, tebi nije jasno kako neko ko nije iz BiH može diskutovati o zbivanjima u BiH.
Bar ti to ne bi trebao osporavati jer imaš kamaru tema na svom forumu koje se ne tiču BiH a i te kako komentarišeš , uostalom kao i na svim forumima, što je sasvim razumno.
Međutim , nije razumno osporavati ono što i sam činiš [muzikafo1.gif]
Ti si kao najudaljenija zvijezda do koje je najteže doći, ali baš zbog toga je najudaljenija zvijezda najljepša i najsjajnija!

slika

slika

Odgovorite