Zanimljivosti !!!

Teme koje nisu vezane za druge podforume ...
Avatar
Columbo
Los Korisnik/ Banovan Korisnik
Postovi: 466
Pridružen/a: 13 Apr 2007 02:00
Lokacija: Germany

Zanimljivosti !!!

Post Postao/la Columbo » 03 Jul 2007 03:13

Ovdje mozete pisati zanimljive teme,(koje ste procitali,culi itd...) iz bilo koje oblasti...

Avatar
Columbo
Los Korisnik/ Banovan Korisnik
Postovi: 466
Pridružen/a: 13 Apr 2007 02:00
Lokacija: Germany

Post Postao/la Columbo » 03 Jul 2007 03:18

Plaza za zene

U Italiji je otvorena pla¾a na koju je mu¹karcima strogo zabranjen ulaz! To je prva pla¾a takve vrste u svjetu, a osmi¹ljena je sa ciljem da bi se razgoliæene ¾ene osjeæale opu¹teno i da bi bile za¹tiæene od radoznalih mu¹kih pogleda.

Veæini ¾ena je neprijatno kada treba da se skinu u kupaæi kostim jer znaju da æe biti izlo¾ene pogledama i kritikama mu¹karaca pa im se le¹karenje na suncu pretvara u noænu moru.

Vlasnici pla¾e u Rikoniju na italijanskoj obali Jadranskog mora osmislili su odliènu opciju za ¾ene koje su veæ umorne od takvih maltretiranja - zabranili su mu¹karcima ulaz na pla¾u.

Avatar
ra-ja
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 13216
Pridružen/a: 21 Maj 2007 02:00
Lokacija: pod suncem

Post Postao/la ra-ja » 03 Jul 2007 15:34

Bas dobra ideja ,da izadju u susret zenama koje pate od komplexa. :-k

Zao mi je radoznalih muskaraca koji uzivaju gledati na plazi zene kada se suncaju. :)
Ma sve je to normalno :baa:

Avatar
Columbo
Los Korisnik/ Banovan Korisnik
Postovi: 466
Pridružen/a: 13 Apr 2007 02:00
Lokacija: Germany

Post Postao/la Columbo » 05 Jul 2007 03:31

PRODAVCI MAGLEKineskoj kompaniji koja je ranije poku¹avala da prodaje placeve na Mjesecu nije prihvaæena ¾alba na sudsku presudu kojom joj je zabranjeno da prodaje vreæice sa "zrakom sa Mundijala",

Ova firma ponudila je potencijalnim kupcima zelene plastiène vreæice u kojima je bio zrak sa stadiona na kojima su se u Njemaèkoj igrale utakmice na Svjetskom prvenstvu u fudbalu 2006. godine.

Li Jie, izvr¹ni direktor ove firme, planirao je da se vreæice sa zrakom prodaju ljubiteljima fudbala za 6,60 dolara po komadu.

Ipak, sud nije imao razumijevanja za ovaj genijalni poslovni plan, tako da je prodaja "specijalnog zraka sa specijalnog mjesta" definitivno zabranjena.

ADMIN_BOL-CHAT.DE

Post Postao/la ADMIN_BOL-CHAT.DE » 05 Jul 2007 09:54

Prvo pohvale autoru za temu =D> =D> =D>

Jedna penzionerka je 20 godina koristila granatu kao dr¾aè za vrata.
Njemaèki projektil bio je jo¹ aktivan,
sadr¾avao je sva primarna svojstva,
odnosno mogao je eksplodirati, ali je okidaè bio zaglavljen.

Tek nakon ¹to je susjed 68-godi¹nje Thelme Bonnett primijetio njen dr¾aè za vrata i upozorio je,
starica je shvatila da je mo¾da u opasnosti.
Pozvana je policija koja je nakon uviðaja pozvala struènjake za eksploziv iz Kraljevske mornarice.
Komplet kvart je evakuiran, a specijalci su eksplozivnu napravu odnijeli u lokalni kamenolom i tamo je aktivirali.
Eksplozivna naprava bila je neka vrsta obiteljskog blaga i prenosila se s koljena na koljeno u Thelminoj obitelji.
Projektil je njen djed Arthur Croxall pokupio posle bomardovanja njihovog grada 1917

''Nisam imala pojma da sam u opasnosti.
Moj otac ju je èesto glancao i dr¾ao na kaminu'', ka¾e Thelma. ''Kad sam bila mala, mi djeca smo se èesto igrala s njom.
Ne mislim da bi nam je djed donio da je znao da je jo¹ aktivna.''

''Projektil je bio pun eksploziva i mogao je u svakom trenutku eksplodirati'', ka¾u iz Ministarstva obrane.
''Kori¹tena je u bici, ali nije eksplodirala kada je ispaljena.''

Avatar
Columbo
Los Korisnik/ Banovan Korisnik
Postovi: 466
Pridružen/a: 13 Apr 2007 02:00
Lokacija: Germany

Post Postao/la Columbo » 06 Jul 2007 10:29

Najstariji muskarac na svijetu

Primajuæi potvrdu Ginisove knjige rekorda najstarijeg mu¹karca na svijetu, novi doajen èovjeèanstva, Japanac Tomoði Tanabe star 111 godina, izvinuo se ¹to 'tako dugo ¾ivi', ...

Roðen 18. septembra 1895. godine, Tomoði Tanabe potjeèe iz prefekture Mijazaki, na ostrvu Kju¹u, na kom inaèe ¾ive mnogi japanski stogodi¹njaci.

'Ovo nije neki specijalan dogaðaj', skromno je komentarisao novi doajen primajuæi iz ruku prvog èovjeka Mijakonoða, svog rodnog sela, sertifikat Ginisove knjige rekorda. 'Suvi¹e dugo ¾ivim. Zbunjen sam i pomalo mi je neprijatno zbog toga', rekao je on.

Tanabe se ovim pridru¾io svojoj sunarodnici Joni Minagavi, staroj 114 godina, najstarijoj ¾eni na svijetu, takoðe roðenoj na ostrvu Kju¹u.

In¾enjer po struci, Tanabe ka¾e da su njegova jednostavnost i umjerenost u svemu uz zdravu ishranu na bazi povræa i voæa, tajna njegove dugovjeènosti.

Tanabe je postao najstariji mu¹karac na svijetu nakon smrti Emiliana Merkada del Tora iz Portorika, koji je preminuo 24. januara ove godine u 115. godini.

PS: Hvala @Laffe

Avatar
Columbo
Los Korisnik/ Banovan Korisnik
Postovi: 466
Pridružen/a: 13 Apr 2007 02:00
Lokacija: Germany

Post Postao/la Columbo » 07 Jul 2007 03:53

Otrov brazilskog pauka bolji od vijagreBrazilski nauènici su uspjeli da izoluju sastojak otrova jednog brazilskog pauka, koji bi mogao da se koristi kao lijek protiv problema sa erekcijom i mogao bi da bude efikasniji od "vijagre".

Otrov koji bi mogao da lijeèi od poremeæaja erekcije, uzet je od veoma opasnog pauka (phoneutria nigriventer), popularnije: "pauk banana" jer se obièno krije na drvetu banane.

Brazilski nauènici su oktrili da toksin, nazvan TX2-6, pobolj¹ava krvotok i stimuli¹e erekciju.

Èileanski nauènici su krajem maja izolovali sastojak otrova drugog pauka - crne udovice, kako bi proizveli prirodnu "vijagru".

Avatar
Columbo
Los Korisnik/ Banovan Korisnik
Postovi: 466
Pridružen/a: 13 Apr 2007 02:00
Lokacija: Germany

Post Postao/la Columbo » 07 Jul 2007 04:26

Pronaðena ¾ena nestala prije 19 godina u d¾ungli

®ena koja je nestala kao djevojèica prije 19 godina u kambod¾anskim ¹umama pronaðena je poèetkom ove sedmice. Sada 27-godi¹njakinja, Rocham P’ngieng ne govori i ne razumije nijedan jezik, tako da je te¹ko otkriti bilo kakve detalje o njenom identitetu i vremenu provedenom u d¾ungli.

“Pona¹a se kao da je pola èovjek, a pola ¾ivotinja. Spava po danu, a noæu ostaje budna.”, izjavio je ¹ef policije u Oyadaou.
Rochom je nestala kao osmogodi¹njakinja 1988. godine kada je pazila stado bizona u udaljenom podruèju u d¾ungli. Pronaðena je ovog mjeseca kada je jedan seljak primijetio da mu nestaje hrana koju nosi za ruèak na posao na farmi. Odluèio je posmatrati to podruèje i ugledao je golu ¾enu, koja je vi¹e lièila na ¾ivotinju iz d¾ungle nego na èovjeka, kako mu krade hranu.
Otkako su je prona¹li, mlada Kambod¾anka se te¹ko privikava na normalan ¾ivot zbog dugogodi¹njeg boravka u d¾ungli. Njeni roditelji su davno izgubili svaku nadu da æe je pronaæi, a sada su presretni ¹to mogu zagrliti svoju davno izgubljenu kæer, koju su prepoznali po o¾iljku koji ima na leðima i po crtama lica.


Avatar
Columbo
Los Korisnik/ Banovan Korisnik
Postovi: 466
Pridružen/a: 13 Apr 2007 02:00
Lokacija: Germany

Post Postao/la Columbo » 08 Jul 2007 15:37

G-Shot

®ene u Kaliforniji poludjele su za injekcijom koja omoguæava br¾e i lak¹e
postizanje orgazma. Injekcija se zove G-Shot, a doktor D¾astin Salerno, koji ju je prvi ponudio tr¾i¹tu, tvrdi da ne sti¾e da isporuèi dovoljne kolièine zbog velike navale.

Injekcija u stvari sadr¾i ljudski kolagen, koji se ubrizgava u tkivo vagine u blizini G-taèke. Salerno je zasad jedan od retkih ljekara u SAD koji nudi ovaj tretman. Jedna injekcija ko¹ta 1.850 dolara, a djeluje èetiri mjeseca.

Doktor Salerno tvrdi da injekcija omoguæava ¾enama lak¹e postizanje vi¹estrukih orgazama, a jedna pacijentkinja je izjavila da mnogo br¾e dolazi do orgazma, i to ne jednog, veæ ih do¾ivljava po èetiri-pet uzastopno.

Avatar
Columbo
Los Korisnik/ Banovan Korisnik
Postovi: 466
Pridružen/a: 13 Apr 2007 02:00
Lokacija: Germany

Post Postao/la Columbo » 09 Jul 2007 10:49

Diplomirao i Bill Gates

Bill Getes, jedan od osnivaèa Microsofta, je konaèno i sveèano dobio diplomu Harvarda, i to èitavih 30 godina po¹to je odustao od studija, - nikad nije kasno!

"Odajemo priznanje najslavnijem studentu Harvarda generacije 1977. godine, koji nikada nije diplomirao", izjavio je dekan Stiven Hajman, dodeljujuæi Gejtsu poèasnu diplomu iz pravnih nauka.

U svom "diplomskom" obraæanju, Gejts je rekao da je on postigao "najvi¹e od svih koji nisu uspjeli", dodajuæi, ipak, i da se iskreno kaje zbog napu¹tanja fakulteta jer u to vrijeme nije bio savjestan "u¾asnih nepravdi na svijetu – nejednakosti u socijalnom osiguranju, bogatstvu i moguænostima – koje su milione ljudi osudile na ¾ivot u oèaju".

Bil Gejts (51g.) danas je na èelu najveæe humanitarne fondacije na svijetu, "Fondacije Bila i Melinde Gejts", koja raspola¾e imovinom od oko 60 milijardi dolara.

Gejts je ovogodi¹nje harvardske diplomce pozvao da svoj talenat, privilegije i moguænosti koje im se pru¾aju iskoriste u borbi protiv siroma¹tva u svijetu.

"Kada uzmete u obzir ono ¹to je nama ovdje pru¾eno - u talentu, privilegijama i moguænostima - gotovo da ne postoji granica onome ¹to svijet ima pravo da oèekuje od nas", rekao je Gejts u obraæanju studentima.

"®elim da podstaknem svakog od vas da odabere neki kompleksan problem, dru¹tveno pitanje, i da postane struènjak za tu oblast. Nadam se da sebe neæete posmatrati samo kroz prizmu sopstvenih profesionalnih dostignuæa, veæ kroz odnos koji æete izgraditi prema nejednakostima u svijetu i ljudima sa kojima, osim ljudskosti, nemate ni¹ta zajednièko", kazao je Gejts.

Avatar
Columbo
Los Korisnik/ Banovan Korisnik
Postovi: 466
Pridružen/a: 13 Apr 2007 02:00
Lokacija: Germany

Post Postao/la Columbo » 12 Jul 2007 13:10

Potraga za prvim zvaniènim vampirom u Srbiji

Vampir Milo¹ iz Radojeva, nadomak granice sa Rumunijom, i danas mje¹tane ovog banatskog sela dr¾i u strahu! ®itelji se strogo pridr¾avaju obièaja da se u pokojnikovoj kuæi u dvori¹tu nalazi posuda sa vodom u kojoj se prvo operu ruke, a zatim se na dlanove stavi malo soli. Vjeruje se da ovaj paganski obièaj ¹titi od napada zlih demona.

Nedavno otkriveni izvje¹taj o vampiru iz Radojeva, koji se èuva u beèkom arhivu, ponovo je o¾ivjeo prièe o misterioznoj smrti 11 mje¹tana jednog od najstarijih srpskih naselja u Banatu. Naime, u julu 1732. godine major saniteta Jo¾ef Faredi Tamarski je, po nareðenju princa od Virtemberga, istra¾ivao, otkrio i zvanièno zabilje¾io da je vraè Milo¹ iz Radojeva vampir. Kada su ga otkopali, njegovo tjelo bilo je potpuno netaknuto èak 15 mjeseci poslije sahrane, a iz usta mu se slivao tanak mlaz krvi. Od jo¹ 11 mje¹tana, koji su umrli te godine za samo mjesec dana, jo¹ troje je imalo iste "simptome".

Reporteri Pressa juèe su obi¹li Radojevo u nadi da æe mo¾da pronaæi potomke izvesnog Milo¹a koga su mje¹tani proboli kocem. Ipak, njegovih potomaka nema, ba¹ kao ni tragova o njegovoj porodici u crkvenim knjigama. Mlaði stanovnici Radojeva na pomen vampira samo odmahuju glavom i ka¾u da su to bapske prièe.

Stariji, meðutim, jo¹ vjeruju i strahuju od zlih sila i vampira Milo¹a. Milan Jovin, jedan od najstarijih ¾itelja ovog sela, ka¾e za Press da je prièe o vampirima slu¹ao od malih nogu.

- Govorilo se po selu da su ljudi ranije otkopavali grobove mrtvih i da su posmatrali da li je mrtvac promjenio polo¾aj! Ako bi umrlog na¹li u drugaèijem polo¾aju nego kad su ga zakopali, to je bio siguran znak da se ne¹to lo¹e de¹ava. Onda bi njegovo tjelo proboli kocem, a potom ponovo zatrpali. Stari su nam èesto govorili da ne izlazimo napolje da nas ne bi ugrabio vampir - prièa Milan Jovin.

Prema njegovim rijeèima, prièe o vampirima po selu ¹irili su i Rumuni, koji su dolazili u ovo pogranièno mjesto. Te prièe se, meðutim, nisu dugo zadr¾avale. Ostala su kazivanja o "dodolèiæima", koji su zamjenili vampire.

Radojevèanin Neboj¹a Faranov, koji je o istoriji i obièajima Banata napisao nekoliko knjiga, potvrdio je da su mje¹tani, iako kobajagi ne vjeruju u vampire, zadr¾ali obièaje koji prilikom sahranjivanja imaju za cilj da "sprijeèe pokojnika od zlih namjera".

Avatar
Columbo
Los Korisnik/ Banovan Korisnik
Postovi: 466
Pridružen/a: 13 Apr 2007 02:00
Lokacija: Germany

Post Postao/la Columbo » 14 Jul 2007 03:39

NOVIH SEDAM SVJETSKIH CUDA

Veliki kineski zid, grad Petra u Jordanu, statua Hrista Spasitelja u Rio de ®aneiru, Maèu Pikèu u Peruu, piramida u Èièen Icu u Meksiku, Koloseum u Rimu i Tad¾ Mahal u Indiji progla¹eni su novim svjetskim èudima na osnovu glasova vi¹e od 100 miliona ljudi ¹irom svijeta.

Organizacija "Novih sedam èuda" ("New7Wonders") ¹vajcarskog umjetnika i muzeologa Bernara Vebera organizovala je 2000. godine glasanje putem Interneta i SMS poruka za izbor novih sedam svjetskih èuda. Iako se glasalo ¹est godina, veæina glasova je pristigla u proteklih nekoliko mjeseci, a vjeruje se da je ovo do sada najmasovnije internet glasanje.

"Na¹ je cilj bio stvoriti sedam novih simbola jedinstva cijelog svijeta", rekao je Veber.

Od poèetka glasanja iz cijelog svijeta je pristiglo skoro 200 nominacija za nova èuda, ali je poèetkom ove godine lista su¾ena na 21 prijedlog. Meðu prijedlozima su se na¹li i Akropolj u Atini, statue na Uskr¹njim ostrvima, Angkor u Kambod¾i, Aja Sofija u Istanbulu i Kremlj u Rusiji. Na popisu je bio i niz modernih kandidata, kao ¹to su Ajfelov toranj u Parizu, Kip slobode u Njujorku ili Opera u Sidneju.

Nova svjetska èuda progla¹ena su u subotu naveèe na gala sveèanosti na stadionu Benfike u Lisabonu, na ceremoniji na kojoj su, izmeðu ostalih, uèestvovali amerièka glumica Hilari Svonk, indijska glumica Bipa¹a Basu i britanski glumac Ben Kingsli, a nastupali su i D¾enifer Lopez i Hoze Kareras.

"Nikad prije u istoriji nije toliko mnogo ljudi uèestvovalo u globalnom odluèivanju", rekla je glumica Hilari Svonk na prezentaciji rezultata.

Od glasanja se, meðutim, distancirao UNESCO, organizacija UN-a za obrazovanje, nauku i kulturu, koja redovno dopunjuje listu svjetske ba¹tine, uz ocjenu da lista odra¾ava mi¹ljenje samo onih koji su glasali.

Prema rijeèima Vebera, cilj kampanje je da ohrabri kulturnu razlièitost podr¾avanjem, oèuvanjem i restauracijom spomenika, kao i da inspiri¹e ljude da cijene kulturno nasljedstvo.

"Cilj inicijative je stvoriti globalno pamæenje prvi put: sedam simbola globalnog jedinstva, sedam simbola podijeljenog globalnog nasljeða. Ako cijenite kulturu nekog drugog, zaista je te¹ko ratovati s njim", objasnila je Tia Viering, portparol projekta "Novih sedam èuda".

Da bi se na¹li na popisu kandidata, potencijalna nova svjetska èuda morala su biti "djelo ljudskih ruku, izgraðena do 2000. godine i saèuvana u prihvatljivom stanju". Kandidate je izabrao odbor pod predsjedavanjem biv¹eg ¹efa UNESCO-a Federika Majora, a polovina novca prikupljenog telefonskim glasanjem biæe utro¹ena na programe oèuvanja kulturne ba¹tine ¹irom svijeta. U sliènoj inicijativi svjetske ba¹tine pod okriljem UNESCO-a za¹tiæeno je gotovo 900 mjesta izuzetne kulturne va¾nosti ili prirodnih ljepota.

Bernar Veber je najavio i da zapoèinje novu kampanju za izbor sedam prirodnih èuda svijeta.

Piramidama u Gizi poèasno mjesto

Egipatske piramide su dobile status "poèasnog kandidata izbora za novih sedam svjetskih èuda", te su maknute s liste regularnih kandidata nakon protesta egipatskih vlasti, koje su negodovale zbog dovoðenja u pitanje njihove istorijske vrijednosti.

©ef egipatskog Vrhovnog vijeæa za starine Zahi Havas odbacio je projekat kao "javnu podvalu".

"Apsolutno se protivim tome. Ne mogu prihvatiti da su grèki istorièari odabrali sedam èuda antièkog svijeta, a sada vam turistièka kompanija bira nova", rekao je Havas.

Od sedam svjetskih èuda antièkog svijeta, koje je prije vi¹e od 2.000 godina izabrao graditelj Filon, danas stoje samo jo¹ piramide u Gizi, a u "tradicionalna èuda" spadaju i Semiramidini viseæi vrtovi u Vavilonu, Zeusov kip u Olimpiji, Artemidin hram u Efesu, Mauzolej u Halikarnasu, Kolos s Rodosa te Aleksandrijski svetionik na ostrvu Farosu pred Aleksandrijom.

Lobiranje

U dr¾avama èije su znamenitosti bile kandidovane potpuno su "poludjeli" - kraljevi i predsjednici lobirali su za izbor i davali besplatni internet. Glasovi su pristizali danonoæno, a stranica je postala jedno od najpopularnijih odredi¹ta Interneta. Priliku za promociju nacionalnih starina pod za¹titom dr¾ave iskoristili su mnogi politièari, nadajuæi se da æe to podiæi rejting njihove zemlje i podstaknuti turizam.

Brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva u svom sedmiènom radio-obraæanju zalo¾io se da jednim od sedam novih svjetskih èuda bude progla¹ena divovska statua Isusa Krista podignuta na uzvisini iznad Rio de ®aneira. Uèenici i studenti nekih kineskih ¹kola i univerziteta vodili su kampanju da se upravo Kineski zid proglasi novim èudom, a jordanska kraljevska porodica lobirala je za pustinjski grad Petru.

Peruanska vlada poticala je stanovni¹tvo da glasa za ostatke grada drevnih Inka Maèu Pikèu, omoguæujuæi im besplatnu internetsku vezu za to.

No, zamisao o progla¹enju novih svjetskih èuda izazvala je zabrinutost meðu arheolozima, posebno u Peruu, gdje je prije nekoliko godina zbog snimanja reklame za pivo nepovratno o¹teæen jedan artefakt.

Avatar
Columbo
Los Korisnik/ Banovan Korisnik
Postovi: 466
Pridružen/a: 13 Apr 2007 02:00
Lokacija: Germany

Post Postao/la Columbo » 15 Jul 2007 14:21

Turski blockbuster o zloèestim Amerima

Amerièki vojnici u Iraku upadaju na svadbu i re¹etaju mecima djeèaèiæa pred majèinim oèima; masakriraju i nasumiènom paljbom iz mitraljeza ubijaju desetke nevinih, a ¾ive odvlaèe u zatvor Abu Ghraib, gdje im ¾idovski ljekar vadi organe koje æe kasnije prodati bogatim na Zapadu. Dobro do¹li u 'Dolinu vukova'.

S bud¾etom od 10 miliona dolara 'Dolina vukova - Irak' re¾isera Serdara Akara najskuplji je turski film svih vremena i vrlo je vjerovatno da æe postati i komercijalno najuspje¹niji. Prodaje meðu muslimanima (i ne samo njima) trenutno najtra¾eniju robu: antiamerikanizam, upakovan u patetiku i nacionalni ponos i akcione scene na tragu onih iz jugoslavenskih partizanskih filmova s Batom ®ivojinoviæem, kada je junak jednom ruènom bombom ubijao na desetke '©vabova'.

Nedavno istra¾ivanje javnog mnijenja u Turskoj donijelo je zanimljive rezultate vezane uz stavove prema dugogodi¹njim NATO-saveznicima: 53 posto Turaka smatra Amerikance bezobraznim, 70 posto nasilnim, 68 posto za njih ka¾e da su pohlepni, a 57 posto da su nemoralni. Roman 'Metalna oluja', koji govori o ratu izmeðu Turske i Sjedinjenih Dr¾ava, veæ je mjesecima najveæi bestseler u zemlji.

Ali, osim crno-bijele strukture likova i profitiranje na op¹tenarodnom antiamerièkom sentimentu, 'Dolina vukova' ima i drugih aduta: film je zasnovan na istoimenoj akcionoj seriji, ali i istinitim dogaðajima iz jula 2003. godine, kada su amerièki vojnici uhapsili 11 koalicijskih turaka, dva dana ih dr¾ali zatvorene s vreæama na glavama i ispitivali. Incident je prouzrokovao buru protesta i negodovanja meðu Turcima, a amerièka vojska i administracija se po obièaju nisu potrudile po¹teno opravdati ili barem objasniti ¹ta se dogodilo.
Tim i poèinje film, s tim da jedan od turskih vojnika poèini samoubistvo kako bi 'spasio svoju èast'. Njegova opro¹tajna poruka dolazi do elitnog obavje¹tajca koji sa svojim obavje¹tajcima odlazi u Irak razjasniti okolnosti pod kojima se sve dogodilo. Tamo svjedoèe zvjerstvima amerièke vojske i razotkrivaju lanac ilegalne trgovine organima koju predvodi amerièki ljekar ¾idovskog porijekla – uz pomoæ vojske, on nabavlja 'donatore' iz redova iraèkih zarobljenika i njihove organe ¹alje bogatim kupcima u New York, London i Tel Aviv...

Film je oèigledno jako emotivno djelovao na Turke u domovini (gdje ga je pogledalo preko tri miliona ljudi) i u gastarbarteraju, ali i izazvao mnoge kontroverze. I dok su najvi¹i predstavnici konzervativne politièke vlasti u zemlji redom izrazili svoje odu¹evljenje, a predsjednik parlamenta Bülent Arinc èak ga je nazvao 'novim poglavljem u turskoj kinematografiji', mnogi smatraju da samo doprinosi jaèanju vjerskog ekstremizma. Na primjer, bavarski premijer Edmund Stoiber pozvao je kina u Njemaèkoj da ga prestanu prikazivati jer potièe mr¾nju prema Zapadu, Amerikancima i ®idovima.

Nakon prikazivanja u Turskoj i dijaspori, film je trebao stiæi i u ostatak Evrope i SAD, ali sada se to ne èini izvjesno. Ali protivnika ima i u samoj Turskoj: oglasile su se neke nevladine organizacije koje mu prigovaraju otvorenu ksenofobiju, nacionalizam i rasizam, a neki ka¾u da je neprihvatljiv i naèin na kojoj su Turci prikazani u njemu – kao narod optereæen kompleksom manje vrijednosti.
Na¹ film je vrsta politièke akcije, jer 60 do 70 posto onoga ¹to se dogaða u njemu je istinito i mi ¾elimo reæi tu istinu, koliko god ona gorka bila, izjavio je scenarist Bahadir Ozdener.

Istina ili ne, èini se da 'Dolina vukova' i njen komercijalni uspjeh ba¹ i neæe doprinijeti boljem razumijevanju meðu kulturama i religijama, ¹ta je re¾iser Akar proklamovao kao svoj cilj.

Avatar
ra-ja
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 13216
Pridružen/a: 21 Maj 2007 02:00
Lokacija: pod suncem

Post Postao/la ra-ja » 15 Jul 2007 20:14

Rupe u sjecanju :-k

Tim istrazivacasa Berlinske Psihijatriske klinike Charite dosao je u jednu studiji do vrlo zanimljivih rezultata.
Naucnici na celu sa psihijatrom Juergenom Gallinatom dokazali su da pusaci u poredjenju sa nepusacima imaju smanjen volumen mozga.

Pogodjena je zapravo siva masa u kojoj je lokalizirana vecina nervnih celija i brojne mozdane funkcije.
Sto vise cigareta u zivotu bude popuseno,utoliko je rijedja siva masa,

Time bih se dalo objasniti cinjenica da pusaci cesto slabije pamte. :huh:

Avatar
Columbo
Los Korisnik/ Banovan Korisnik
Postovi: 466
Pridružen/a: 13 Apr 2007 02:00
Lokacija: Germany

Post Postao/la Columbo » 19 Jul 2007 02:24

Novi iranski zakon na pomolu - smrtna kazna za porno glumce

Èitav Balkan veæ godinama "vrvi" od porno snimaka razlièite subteme i kvaliteta. Ti "porno glumci" najèe¹æe nisu profesionalci u tom poslu pa se tako kvalitet ovih uradaka i porno dive ne mogu pohvaliti posebnom vje¹tinom, osim naravno pionirke u ovim avanturama svima nam poznate i drage Seve.

Bilo kako bilo, i kojeg god kvaliteta bili ti snimci, da su u Iranu, a ne na Balkanu, u buduænosti bi aktere ovih nemoralnih zapisa vjerovatno vje¹ali, ¹to bi drastièno smanjilo populaciju na Balkanu.

Naime, Iranski parlament je danas prihvatio prijedlog zakona koji bi mogao rezultirati smrtnom kaznom za svakoga ko se proglasi krivim za uèe¹æe u stvaranju pornografskih filmova, pa i kompletnu produkciju.

Odnosom glasova 148 prema 5, sa samo èetiri suzdr¾ana, iranski je parlament prihvatio prijedlog zakona kojim se "producenti pornografskih filmova i glavni akteri njihove produkcije smatraju 'kvariteljima svijeta' i trebali bi biti osuðeni kao takvi." - pi¹e Index.

Paradigma "Kvaritelji svijeta" preuzeta je iz Kurana, i oznaèava osobe najni¾ih moralnih vrijednosti koje se kao takve smatraju jednakim ubicama ili silovateljima. Prema Islamskom kaznenom zakonu, predviðena kazna za "iskvarivanje svijeta" je smrt.

Pod frazom "glavni akteri njihove produkcije" spomenute u obrazlo¾enju smatra se cjelokupno osoblje ukljuèeno u stvaranje porno filma: glumci, reditelji, snimatelji... Prijedlog zakona takoðer se odnosi na sve osobe koje na bilo koji naèin doprinose ¹irenju pornografije. Da bi postao zakonom, ovaj prijedlog mora dobiti odobrenje Nadzornog vijeæa odgovornog za sve ustavne promijene u Iranu.

Vjeruje se kako je predlaganje ovakvog zakona reakcija na skandal koji je izbio pro¹le godine kad je privatni kuæni video iranske glumice Zahre Amir Ebrahimi, na kojem se vidi njen seksualni odnos s nepoznatim mu¹karcem, postao dostupan javnosti ¹irom Irana.

Neimenovani mu¹karac koji se vidi na snimci navodno je i odgovoran za pu¹tanje kuænog porniæa u javnost, te je nakon toga pobjegao u Armeniju, ali je ipak uhiæen i osuðen zbog kr¹enja zakona o moralu. Protiv Ebrahimi je podignuta dr¾avna istraga koja jo¹ traje, a vjerovatna kazna koja æe joj biti odreðena zbog kr¹enja morala je javno bièevanje.

Odgovorite