Najdrazi umetnik?

Za umjetnike sa podrucja balkana pa i sire ...
Avatar
Isolde
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 460
Pridružen/a: 30 Nov 2000 02:00
Lokacija: Austria/Srbija

Najdrazi umetnik?

Post Postao/la Isolde » 11 Mar 2007 21:55

Ko je vas najdrazi umetnik? :tellme:


moj najdrazi umetnik je Leonardo da Vinci, al ko mi se isto svidja to je Vincent van Gogh al i Gustav Klimt :P :satisfied:

Avatar
johnny
Ucesnik diskusija
Ucesnik diskusija
Postovi: 122
Pridružen/a: 06 Avg 2006 02:00
Lokacija: Yugoslavia

Post Postao/la johnny » 24 Apr 2007 19:21

VINSENT VAN GOG

PISMO IZ ARLESA

(Vincent van Gogh (1853- 1890), ®uta stolica, ulje na platnu)

Mili Theo, oprosti. Nema vi¹e nikoga ko bi mi ¾eleo pozirati. Ne postoji osoba spremna da za mene bude nepomièna nekoliko sati. Nijedan prijatelj iz gostionice (strahovito sam im dosadio, podsmevaju mi se veæ, osetim), nijedna ¾ena koja me voli toliko da bi pristala na ovekoveèivanje. Samo vreli, krièavi krajolik, bolno rumeni cvetovi i ne¹to jadnog name¹taja koji si mi kupio u selu. Znam da æe¹ i ovaj put biti razoèaran i zabrinut zbog mazarija koje niko ne ¾eli kupiti. Oprosti. Kada bih barem naslikao rumeno i oblo telo neke seljanèice i po narud¾bi onda dodao krila. Rumeno i oblo telo neke seljanèice u¹lo je u moju sobu. Prijatno iznenaðenje, svakakako. U prostor usmrðen bojama i terpentinom, miris ote¾alog polena unijela je mesareva kæi, koju otac ¹alje po narud¾bu. Rekao sam da sedne. Sjela je na stolicu koju sam upravo slikao. Nisam imao snage da joj zamerim. Golemi bokovi su se prelivali preko rubova stolice, ¹irokim leðima potpuno je zaklonila naslon. Njena kosa, ugrejana podnevnom jarom, unela je u sobu boju suncokreta. Te oèi hteo sam naslikati zelenosivom bojom mlade masline. Usne su joj bile kao dve kri¹ke soène narand¾e, a jezik se pomaljao lenjo i vla¾io ih dugo i polako. Pitao sam se ¹ta bi rekla kada bih umrljanim prstima prepreèio cukre slankastog znoja koji su nestajali meðu njenim toplim dojkama. Ili kada bih u vrelu ¹koljku svojih usta usisao njenu prkosno napuæenu donju usnu. Hteo sam oskrnaviti njenu jedrinu, zaseæi, zagristi u to meso, liznuti njenu zdravu, gustu krv. Ali, nisam je smeo upla¹iti. Sti¹avao sam plimu koja me je iznutra razbijala.
Upijao sam njene boje, nepomièan, pamtio taj sklad. Po prvi put htio sam naslikati savr¹eni red. Razodevao sam je, nepomièan, de¹ifrovao punoæu njenih udova skrivenih èistim i grubim platnom. Dosaðivala se. Htela je poæi i nisam je smeo zaustavljati. Pratio sam je pogledom dok se udaljavala. Da sam samo smeo da se pokrenem, stigao bih je, èini se, jednim skokom, oborio lukavstvom, iako se èinila krupnijom i jaèom od mene, kao bog iz savane bih nam stvarao svet, a onda bismo hiljadu i prvog dana le¾eæi u izga¾enoj, prezreloj travi, poèinuli. Vratio sam se svojoj slici. Devojèino odsustvo na njoj bilo je nepodno¹ljivo. Sve je valjalo raditi nanovo. Stolica je u stotinama ¾utih tonova morala saèuvati svaki njen pramen. Plavi rub oko stolice - neka je od moguæih nijansi njenog deèijeg pogleda. Zemljani pod - boje su debelih obraza preplanulih od rada u polju. Tanke vlati duvana zamotane u èistu hartiju taèno su na mestu na kojem su se do pre koji tren spajala njena vla¾na bedra. A pored njih, tamna i bliska, uvijena za prijatan susret sa dlanom i usnama - lula za kojom, umoran, ¾udim. Moja svest se muti, a slika izranja kao kakav san. Naslikao sam mesarevu kæer.

Posreæilo mi se, ipak, Theo. ©aljem ti ovaj akt, iako sumnjam da æe¹ razumeti. Isprièaæu ti nekad èaroliju njegovog nastanka. Veæ slutim da si razoèaran i zbunjen. Pita¹ se ¹ta ja, zaboga, mislim… Zar bi to iko ¾eleo kupiti? Jalovu sliku, na kojoj nema ni¹ta drugo do ¾uta, neugledna stolica, starinska lula i suvi¹an i neuverljiv, beli smotak duvana. Oprosti mi, Theo, gre¹nome. Jednom æu, valjda, imati snage da ti objasnim. Do skorog viðenja.

Tvoj umorni brat Vincent.

Septembar 7, 1881

®ivot prema meni bio je veoma dare¾ljiv, i veoma mi je drago to, da JA VOLIM. Moj ¾ivot i moja ljubav su jedno. "Ali ti se mora¹ suoèiti sa reèima - ne, nikada, nikada", bio je tvoj odgovor. Staro momèe, ja na te reèi "ne, nikada, nikada", gledam kao na kockicu leda koju moram pritisnuti uz svoje srce da bi se ona rastopila…

Vincent Van Gogh èuveni francuski slikar ovo pismo napisao je svom bratu Theu, opisujuæi mu njegovu strast prema roðaci Kee. Iako je Vincent mislio da æe se prelomiti povodom pitanja njegove ljubavi, ona nikada nije odustala od svoje pozicije i njenih reèi "ne, nikada, nikada".
"Ako se nekad osetiš malen, zapostavljen i depresivan... Uvek se seti da si nekad bio najbrži spermatozoid u svojoj grupi!"

Avatar
Isolde
Svakodnevni prolaznik
Svakodnevni prolaznik
Postovi: 460
Pridružen/a: 30 Nov 2000 02:00
Lokacija: Austria/Srbija

Re: Najdrazi Umetnik?

Post Postao/la Isolde » 24 Apr 2007 21:34

sabrina_ika je napisao/la:
A zasto ti imas V.I.P status??
I ja biii.....
nemoj mene pitati nego onoga ko mi dao (glavnog) pozZ :satisfied:

Avatar
johnny
Ucesnik diskusija
Ucesnik diskusija
Postovi: 122
Pridružen/a: 06 Avg 2006 02:00
Lokacija: Yugoslavia

Post Postao/la johnny » 26 Apr 2007 11:55

Hvala!!!
"Ako se nekad osetiš malen, zapostavljen i depresivan... Uvek se seti da si nekad bio najbrži spermatozoid u svojoj grupi!"

irma26
Hronicar foruma
Hronicar foruma
Postovi: 658
Pridružen/a: 13 Mar 2007 02:00

Post Postao/la irma26 » 07 Maj 2007 12:43

johnny 1a :thumbsup:

Avatar
thug
Ucesnik diskusija
Ucesnik diskusija
Postovi: 136
Pridružen/a: 15 Okt 2005 02:00
Lokacija: Konjic

Post Postao/la thug » 28 Jun 2007 21:40

hmm najdrazi umjetnik...

<------------------------- :D
Noli Turbare Circulos Meos - Ne remetite Moje krugove
slika

Avatar
Dzevad79
Los Korisnik/ Banovan Korisnik
Postovi: 157
Pridružen/a: 10 Sep 2007 02:00
Lokacija: Croatia

poruka

Post Postao/la Dzevad79 » 04 Okt 2007 01:22

van goh onaj kako se vec zove otkino si uho za vrijeme slikanja bio je malo bolestan al opet hebiga imao je predivne slike :huh:

Odgovorite