Jednostavni nacini za vise zdravlja

Sve o Zdravlju vasa licna misljenja i iskustva
Avatar
indeks
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 4246
Pridružen/a: 01 Feb 2008 02:00
Lokacija: Bosnia

Post Postao/la indeks » 16 Jun 2008 11:00

Hrana i lijekovi - ¹to smijete kombinirati
Mnogi znaju da je uz antibiotike dobro uzimati jogurt te da je uz andol dobro poveæati unos C vitamina, no ¹to je s meðudjelovanjem ostalih lijekova i hrane? Hrana mo¾e utjecati na apsorpciju lijeka, stoga je bitno znati koje namirnice nije dobro uzimati uz pojedine lijekove. Posebno je to va¾no danas, kada na raspolaganju imamo mno¹tvo lijekova koji se kupuju bez recepta i konzumiraju se prema vlastitoj procjeni

Hrana mo¾e utjecati na apsorpciju i uèinkovitost lijeka
Pri kupnji lijeka ljudi obièno pitaju farmaceute pije li se lijek prije ili poslije jela i smije li se uzimati u kombinaciji s drugim lijekovima. No rijetko tko pita postoji li hrana s kojom odreðeni lijek nije dobro uzimati.

Terapijsko djelovanje lijeka je nedvojbeno, ali ovisno o hrani koju smo konzumirali, proces njegove apsorpcije mo¾e biti usporen ili ubrzan. Treba znati da i neki lijekovi mogu pospje¹iti i pojaèati razgradnju hrane. Tako velik dio lijekova mo¾e utjecati na apetit, a njihova dugotrajna uporaba mo¾e biti uzrokom pothranjenosti ili poveæane tjelesne te¾ine. Lijekovi koji se koriste za spreèavanje alergijskih reakcija, protuupalna sredstva, kao i lijekovi protiv depresivnih stanja potièu apetit. Ako se uzimaju tijekom duljeg vremenskog perioda, kod veæine ljudi poveæava se tjelesna te¾ina.

Uèinak meðudjelovanja hrane i lijekova razlièit je za svaku osobu, a ovisi o dozi lijeka, spolu, dobi, graði tijela, ali i cjelokupnom zdravstvenom stanju organizma.

Kako bismo mogli predvidjeti kakva æe interakcija hrane i lijekova biti, va¾no je znati sastav namirnica te kakve procese u organizmu one potièu. Tako recimo mnogi ljudi ne znaju da pri upali mokraænih putova i uzimanju antibiotika ne bi trebali jesti ili piti brusnicu. Brusnica zakiseli mokraæu odnosno smanji PH vrijednost te djeluje nepovoljno na djelovanje antibiotika. Pri kori¹tenju lijekova trebalo bi konzumirati èaj za mokraæne putove, a brusnicu je dobro uzimati kada zavr¹i lijeèenje antibioticima.

Jo¹ neki utjecaji hrane

Masna hrana
usporava pra¾njenje ¾eluca mnogo jaèe nego hrana bogata proteinima ili ugljikohidratima. Kod konzumiranja masnije hrane lijek æe biti du¾e izlo¾en djelovanju enzima probave koji smanjuju njegovo djelovanje. Ovo se posebno odnosi na antibiotike, koji bi se trebali uzimati izmeðu dva obroka.


Mlijeko mo¾e smanjiti apsorpciju antibiotika

Mlijeko i mlijeèni proizvodi svojim sadr¾ajem kalcija mogu smanjiti apsorpciju tetraciklinskih antibiotika Doksiciklina, Hiramicina i Geomycina.

Pojedine vrste sireva (cheddar, parmezan) mogu koèiti djelovanje antidepresivnih lijekova, ¹to je posebno izra¾eno u sluèaju lijekova baziranih na djelovanju monooksigenaza. Zbog istog razloga dobro je izbjegavati mlijeène proizvode, bakalar i feferone.

Biljna vlakna, a naroèito pektin (kojeg ima u kori jabuke) usporavaju apsorpciju veæine lijekova. To najvi¹e vrijedi za Digoksin, jedan od lijekova za srèane bolesnike i Acetaminofen, koji je se koristi kod raznih vrsta bolova.

Kuhano ili peèeno povræe, primejrice luk, mo¾e poveæati uèinak pojedinih lijekova (Varfarin), dok tamnozeleno povræe bogato vitaminom K koèi uèinak lijekova koji spreèavaju zgru¹avanje krvi.

Kofeinski napitci (kava, èaj, Coca-Cola) mogu u kombinaciji s neuroleptièkim lijekovima (flufenazin, haloperidol koji se nalaze pod trgovaèkim nazivom Moditen i Haldol) sprijeèiti njihovu apsorpciju i djelovanje. Ti lijekovi ote¾avaju razgradnju kofeina koji zbog duljeg zadr¾avanja u organizmu ubrzava srèani ritam i pretjerano stimulira sredi¹nji ¾ivèani sustav.

Alkohol se ne preporuèuje ni u jednoj kombinaciji s lijekovima, a posebno s antihistaminicima, analgeticima i antidepresivima. Opasno ga je konzumirati i s lijekovima koji se koriste za lijeèenje dijabetesa jer mo¾e dovesti do opasne hipoglikemije.


Kod konzumacije grejpa treba biti iznimno opasan jer ulazi u interakciju s mnogim lijekovima

Grejp
Mnogo lijekova mo¾e uæi u interakciju sa sokom od grejpa. Meðu njima su lijekovi za lijeèenje visokog kolesterola, alergije, depresije, visokog tlaka, boli, impotencije, lijekovi koji se uzimaju prilikom transplantacije, lijekovi za lijeèenje raka…

Grejp je specifièan po tome ¹to se neki sastojci iz njega razgraðuju preko jetrenog enzima, koji je onda prezaposlen i ne mo¾e obavljati oèekivanu razgradnju lijekova. Stoga u krv poèinju dospijevati neoèekivano veæe kolièine lijeka i lijek onda postaje otrov jer ga ima previ¹e.

Osobe koje uzimaju antibiotike i piju grejp mogu patiti od infekcije du¾e nego ¹to je uobièajeno. Srèani bolesnici koji uzimaju antihipertenzive neæe uspjeti standardnom dozom lijeka sniziti krvi tlak. Osobe koje uzimaju antidepresive mogle bi osjetiti vi¹ak ili manjak energije. ®ene koje uzimaju kontracepcijske pilule i piju prirodni sok od grejpa mogle bi zatrudnjeti jer tablete u kombinaciji s ovim voæem imaju manji uèinak.

Isto tako kao ¹to hrana mo¾e utjecati na uèinkovitost lijeka, lijek se mo¾e uplitati u metabolizam i utjecati na sposobnost tijela da koristi nutrijente iz hrane. Najbolji primjer je pretjerana upotreba laksativa. Èesta i duga upotreba ovih lijekova onemoguæuje adekvatnu apsorpciju vitamina A, D, E i K.

Aspirin i Andol ne bi se trebalo uzimati na prazan ¾eludac jer mo¾e uzrokovati muèninu i povraæanje. Takoðer izaziva pojaèano gubljenje vitamina C. Stoga je uz ovakve lijekove preporuèljivo uzimanje i vitamina C te hrane bogate ¾eljezom i kalijem.

Fenobarbital (hipnotik, antikonvulziv) mo¾e izazvati muèninu i povraæanje, a mo¾e uzrokovati smanjeno stvaranje vitamina D u organizmu, ¹to s vremenom mo¾e dovesti do stvaranja rahitisa i osteoporoze.

Triamteren (diuretik) mo¾e izazvati povraæanje, dijareju i bolove u trbuhu. Preporuèljivo je ovaj i sliène lijekove uzimati s hranom ili odmah nakon jela.


Aspirin, andol i kortikosteroide trebalo bi uzimati na pun ¾eludac

Kortikosteroidi koji imaju jako ¹iroku primjenu i nalazimo ih u mnogim lijekovima (za lijeèenje ko¾nih bolesti, alergijske i autoimune bolesti, reumatske bolesti, upale oka i uha, nekih oblika leukemije, nekih bolesti probavnog trakta, upala jetre) koèe apsorpciju kalcija, povisuju razinu lipida u krvi, stimuliraju apetit, pa mogu uzrokovati poveæanje tjelesne mase. Kako bi se ¾eluèana sluznica za¹titila od potencijalne iritacije, ovaj lijek treba uzimati zajedno s jelom ili neposredno nakon obroka. Osobe koje uzimaju kortikosteroide trebale bi uzimati hranu bogatu proteinima, vitaminom D i kalcijem.

Osim navedenih, postoji jo¹ niz drugih interakcija s hranom. Stoga bi bilo po¾eljno prije konzumacije lijeka, osobito onog koji uzimate bez recepta, da se posavjetujete s lijeènikom ili farmaceutom.

Avatar
beca
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 16187
Pridružen/a: 29 Dec 2009 08:38
Lokacija: Sarajevo

Re:

Post Postao/la beca » 16 Sep 2009 13:57

vidovita_dzemila je napisao/la:uzima li iko od vas komplex vitamina B

ne, ali ja sam čula da b kompleks povećava apetit

[eusa_wall.gif] kuku bi meni onda bilo [laugh.gif]

Odgovorite