kineski horoskop

Sve o Astrologiji Horoskopu Numerologiji
Prorocanstva
Avatar
Star-mo77
Ucesnik diskusija
Ucesnik diskusija
Postovi: 228
Pridružen/a: 31 Dec 1999 02:00
Lokacija: schweiz

Post Postao/la Star-mo77 » 21 Feb 2008 02:38

ja sam zmijaaaa =D>

Avatar
Star-mo77
Ucesnik diskusija
Ucesnik diskusija
Postovi: 228
Pridružen/a: 31 Dec 1999 02:00
Lokacija: schweiz

Post Postao/la Star-mo77 » 21 Feb 2008 02:50

vidovita_dzemila je napisao/la:
STAR-MO77 je napisao/la:ja sam zmijaaaa =D>znaèi po horoskopu tvoja hrana su iznutrice hahaha :flower:
ne kontam :-k

Avatar
paparaci
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 5054
Pridružen/a: 08 Jan 2003 02:00
Lokacija: Putnik Bez Adrese

Post Postao/la paparaci » 21 Feb 2008 02:56

vufff vuufffff :D kolac za poguziju :lol:

Avatar
Dosadna
Ucesnik diskusija
Ucesnik diskusija
Postovi: 255
Pridružen/a: 24 Apr 2008 02:00
Lokacija: Germany

Re: ZNAKOVI

Post Postao/la Dosadna » 18 Maj 2008 20:46

vidovita_dzemila je napisao/la:KINESKI HOROSKOP©TAKOR
1900.
1912.
1924.
1936.
1948.
1960.
1972.
1984.
1996.

BIVOL
1901.
1913.
1925.
1937.
1949.
1961.
1973.
1985.
1997.

TIGAR
1902.
1914.
1926.
1938.
1950.
1962.
1974.
1986.
1998.

ZEC
1903.
1915.
1927.
1939.
1951.
1963.
1975.
1987.
1999.

ZMAJ
1904.
1916.
1928.
1940.
1952.
1964.
1976.
1988.
2000.

ZMIJA
1905.
1917.
1929.
1941.
1953.
1965.
1977.
1989.
2001.

KONJ
1906.
1918.
1930.
1942.
1954.
1966.
1978.
1990.
2002.

KOZA
1907.
1919.
1931.
1943.
1955.
1967.
1979.
1991.
2003.

MAJMUN
1908.
1920.
1932.
1944.
1956.
1968.
1980.
1992.
2004.

PIJETAO
1909.
1921.
1933.
1945.
1957.
1969.
1981.
1993.


PAS
1910.
1922.
1934.
1946.
1958.
1970.
1982.
1994.


SVINJA
1911.
1923.
1935.
1947.
1959.
1971.
1983.
1995.

©TAKOR

©armantna ste, komunikativna i dosjetljiva osoba. Cijenjeni ste i tra¾eni u dru¹tvu. Pri upoznavanju, iako ste privlaèni, èesto ostavljate bahat dojam, no ispod te maske zapravo se nalazi vrlo osjeæajna i osjetljiva osoba. Kad ste turobnog raspolo¾enja tra¾ite dobrog slu¹aèa! U sukobima ste nagli, impulzivni, stoga biste u tim situacijama trebali pripaziti na svoj temperamenat.

Ljubav: U ljubavi ste romantièni, osjeæajni i spremni u svakoj situaciji braniti one koje volite. Posjedujete odreðenu dozu ljubomore i posesivnosti, ¹to va¹eg partnera mo¾e dovesti do granica ludila. Te¹ko izra¾avate emocije, no vrlo ste odani, senzualni, strastveni i privr¾eni kada naðete srodnu du¹u. Vrlo vam je va¾na seksualna strana ljubavi.

Posao: U poslovnom ¾ivotu imate mnogo uspjeha, dobar ste poslovni partner I èesto spa¹avate poslove koji propadaju. Predodreðeni ste za postizanje velikih uspjeha u financijama I pravnim djelatnostima. Uvijek volite biti u toku, stoga vam novinarstvo ide od ruke. Poduzetnièka crta liènosti mo¾e vas odvesti do velikog bogatstva.

Boja: ¾uta ®ivotinja: vepar

Hrana: ri¾a Cvijet: ljiljan

Piæe: pivo Broj: 11
G

BIVOLU dru¹tvenom ¾ivotu mnogo pa¾nje posveæujete starim prijateljstvima i u¾ivate u dru¾enju s ljudima iz susjedstva. Krug znanaca i prijatelja poveæavate na mnogobrojnim izletima, putovanjima, posjetima izlo¾bama ili koncertima. Razlike u stajali¹tima izmeðu vas i va¹ih prijatelja mogle bi dovesti do ozbiljnijih sukoba. Iako imate èvrst karakter, koji ne popu¹ta bez borbe, ne koristite ga za voðenje tuðih bitaka.

Ljubav: Zraèite ¹armom i senzualno¹æu. No u potrazi za ozbiljnim partnerom budite oprezni buduæi da vas ja lako povrijediti. Da biste prihvatili poziv na veèeru ili se upustili u avanturu, potrebno je mnogo uvjeravanja. No uz pravog partnera, koji zna kako doprijeti do vas, postajete nje¾ni, iskreni i opu¹teni. Tra¾ite partnera koji se mo¾e sjediniti s vama i na emocionalnoj i na tjelesnoj razini, koji je iskren i vjeran. Te¹ko opra¹tate ako vas partner iznevjeri.

Posao: U poslovnom ¾ivotu zami¹ljene projekte ostvarujete s nevjerojatnom lakoæom. Ponekad vam je potrebno vi¹e vremena za zavr¹avanje posla, no na kraju uvijek dolazi zaslu¾ena nagrada. Iznimno ste spretni u prikupljnju informacija te stoga ne propu¹tate va¾ne poslovne dogaðaje. Oprezni ste s novcem, tako da su riskantna ulaganja za vas nezamisliva.

Boja: svijetlozelena, ljubièasta ®ivotinja: bivol, medvjed

Hrana: tjestenina Cvijet: bo¾ur

Piæe: jaki èaj Broj: 24 G

TIGARInovator ste kojeg privlaèi avantura. Ugodan ste partner za posjeæivanje najrazlièitijih zabava. U prijateljskim odnosima ste po¹teni, a ponekad èak i previ¹e povjerljivi. Ljudi koje susreæete svakodnevno mogli bi vam iz ljubomore ili zavisti uèiniti lo¹e. Budite na stalnom oprezu. Prezirete licemjerje i bahatost, a neèiju dominaciju nad vama smatrate neoprostivom.

Ljubav: Neprestani sukobi, burni i emotivno nabijeni raskidi i romantièna mirenja èine va¹ ljubavni ¾ivot uzbudljivim. U potrazi ste za partnerom individualcem, koji je pomalo ekscentrièan. Buduæi da u¾ivate u slobodi i raznolikosti, èesto se nalazite u slobodnom vezama, a kada se zateknete u dugotrajnijoj vezi stalno morate odr¾avati uzbuðenje novim avanturama i do¾ivljajima.

Posao: U poslovnoj okolini u¾ivate veliki ugled i znate prepoznati dobru priliku. Inventivan naèin razmi¹ljanja osigurava vam poslovne uspjehe i jamèi visoke poslovne pozicije. Poslovne probleme mogla bi stvoriti nespremnost na suradnju i uva¾avanje tuðih mi¹ljenja. Individualac ste koji radi uèinkovito, dinamièno i djelotvorno. Timski rad, koliko vam se god èinio neuèinkovit, mo¾e donijeti i vama i kolegama vi¹e uspjeha i zarade.

Boja: crvena ®ivotinja: jaguar, mustang

Hrana: meso Cvijet: divlja ru¾a

Piæe: ¹eri Broj: 33
G

ZECVa¹ dru¹tveni ¾ivot buran je i intenzivan. Vi svakako znate kako se dobro zabaviti. Èesto ste pozivani na svadbe, zabave i proslave na kojima se zabavljate do kasno u noæ. Va¹ ¹arm je neodoljiv te je vrijeme da toga postanete svjesni. Vikende volite provoditi izvan mjesta stanovanja dru¾eæi se sa starim prijateljima. Izrazito ste komunikativni, ali pripazite na svoju neobuzdanu sklonost ogovaranju, koja bi vam mogla donijeti mnogobrojne probleme u ¾ivotu.

Ljubav: U ljubavnom ¾ivotu u¾ivate u punom smislu.Privlaèe vas senzualni, romantièni partneri. Od njih oèekujete vjernost, predanost, osjeæajnost i sposobnost imaginacije. U ozbiljnim vezama partneru ste predani du¹om i tijelom. Izbjegavajte sukobe te mirno, jasno i iskreno recite ¹to vas muèi. Krivi pogled ili nepa¾ljiva gesta mogu vas baciti u turobno raspolo¾enje ili èak u plaè.

Posao: Posao je za vas nu¾no zlo! Lo¹e se osjeæate u svakodnevnim krutim obvezama, kakvu veæina poslova predstavlja. Posao koji ne daje dovoljno prostora va¹oj kreativnosti, jednostavno, nije posao za vas. Kolege vas èesto iskori¹tavaju za svoje ciljeve. Zbog nesklonosti riziku propu¹tate dobre poslovne prilike. Ako se ohrabrite i bacite se u poslovne vode, mogla bi vas doèekati ugodna iznenaðenja.

Boja: siva ®ivotinja: vjeverica

Hrana: riba Cvijet: sunovrat

Piæe: francuska vina Broj: 20
G

ZMAJBorbeni ste, sretni i moæni, roðeni vladari. U dru¹tvu uvijek pronalazite mnogo sljedbenika. Buduæi da lako gubite samokontrolu, pripazite na otrovne strijelice koje bacate – mogle bi vam se vratiti. U sukobima ste èesto iritantni, tvrdoglavi i vrhunski tirani. Iz svaðe izlazite kao pobjednik. Ipak, dobar ste prijatelj i va¹e savjete vrijedi poslu¹ati. Opsjednuti ste dru¹tvenim polo¾ajem, slavom, bogatstvom, glamurom i pomalo ste snob!

Ljubav: U ljubavi imate mnogo sreæe; vrlo ste ¹armantni i karizmatièni i stoga vam nije problem osvojiti mnoga srca. Meðutim, zbog nedostatka fleksibilnosti, suosjeæanja i tolerancije te¹ko vam polazi za rukom ostvariti dugotrajnu, kvalitetnu i stabilnu vezu. Ako posvetite vi¹e pozornosti svom partneru i njegovim potrebama, zajednièki ¾ivot mo¾e vam biti iznimno ugodan.

Posao: Na poslovnom planu nema prepreke koju niste u moguænosti svladati. Sposobni ste steæi velika materijalna dobra iako vam novac nije osnovna motivacija. Volite pobjeðivati i uvijek biti prvi. U stanju ste dovesti do uspjeha nemoguæe poslovne zamisli. Ipak, pripazite na opijenost uspjehom i moæi jer i u sukobu dvojice zmajeva netko mora izgubiti.

Boja: zlatna, naranèasta ®ivotinja: bik

Hrana: perad Cvijet: ru¾a

Piæe: voæni sokovi Broj: 9
G

ZMIJAVolite ugoditi drugima pa ste stoga popularni u dru¹tvu. U raspravama rado sudjelujete, ali nikada ne gubite osjeæaj za pristojnost i mjeru. Kada se va¹ sugovornik poèinje ponavljati, gubite zanimanje za raspravu. Ne gajite simpatije prema sumnjièavim ljudima i onima koji èesto gube kontrolu nad svojim pona¹anjem. Zapravo, smatrate ih slabim.

Ljubav: Zavodljiva ste osoba i jednom kada odredite osobu koju ¾elite osvojiti ne odustajete lako. Iako u¾ivate u flertu i isprva nedu¾nom pogledavanju, vrlo jasno znate granicu koju ne smijete prijeæi ako ne ¾elite izgubiti ono ¹to veæ imate. Za vas i va¹eg partnera èesto vrijede suprotna pravila – treba vam prostor i moguænost kretanja a da ne pola¾ete raèune, dok istodobno ¾elite znati ¹to se dogaða s va¹im partnerom. No kada volite, dajete sve od sebe!

Posao: Imate sposobnost brzog dono¹enja odluka, ¹to vam donosi mnogo dobrih prilika za zaradu. Poslovne situacije procjenjujete s lakoæom, reagirate primjereno i hladne glave. Suradnike koji vam poku¹aju napakostiti brzo uoèavate i svladavate na vrijeme. Posao vas èesto ponese, pa katkad nemate vremena za obitelj i dru¾enje s voljenim osobama.

Boja: indigo plava ®ivotinja: golubica

Hrana: iznutrice Cvijet: kamelija

Piæe: sokovi Broj: 16
G

KONJSamostalni ste i samopouzdani te uvijek imate dobru rijeè i za prijatelje i znance. U¾ivate provoditi vrijeme u dru¹tvu. Dobar ste sugovornik, ali te¹ko èuvate tajne. U davanju savjeta i prijedloga, nije vam te¹ko biti vrlo uvjerljiv, ali pretjerana bri¾nost krije va¹e unutra¹nje sumnje.

Ljubav: U va¹em ljubavnom ¾ivotu nikada ne nedostaje uzbuðenja. Roðeni ste zavodnik i poigravanje s dva partnera za vas nije neuobièajena situacija. Ljubavne neprilike nisu vam nepoznate. Iako dobro balansirate, postoje situacije koje vas izbacuju iz ravnote¾e i tad gubite kontrolu nad dogaðanjima. Te¹ko se smirujete i usredotoèujete na jednog partnera, ali kad uspijete prevladati oklijevanje, obveze poèinjete shvaæati ozbiljno. Ispod hladne vanj¹tine pravi ste romantik.

Posao: Ideja za poslovne planove ili projekte imate na pretek. Obièno bez mnogo razmi¹ljanja poèinjete ostvarivati ideje, no postoji opasnost da vas entuzijazam ponese toliko da ni¹ta drugo ne primijetite oko sebe. Dogodi li se ishod kakav niste oèekivali, ostavljate stvari po strani i okreæete se novom projektu. Pomisao na neuspjeh ispunjava vas nervozom. Va¹ uspjeh u poslovnom ¾ivotu ovisi o moæi fokusiranja na jedan problem.

Boja: svijetloplava ®ivotinja: puma, pijetao

Hrana: morska hrana Cvijet: hibiskus

Piæe: ¹ampanjac Broj: 45
G

KOZAProvoðenje poslijepodneva u ma¹tarijama opis je raja za vas! Nesigurni ste u socijalnim odnosima, stoga ste u neprestanoj potrazi za osobom koja æe vas voditi. No va¹a umjetnièka priroda mo¾e biti autodestruktivna. U mraènim, turobnim i nekreativnim periodima sami sebi nanosite bol i patnju. Èesto na kraju tog razdoblja dolazi nadahnuæe. Tada se posveæujete stvaranju ili preuzimate poslove koji vam donose velike uspjehe i slavu.

Ljubav: Iznad svega vam je potrebna ljubav i pa¾nja. Ipak, nikada neæete napraviti prvi korak, ali ako se ohrabrite svojim ¹armom plijenite poglede i srca. Kad se probije led, pokazujete senzualnost i odanost. Iako vam avanture nisu nepoznate, vi birate ozbiljneiI stabilne veze. Kada vam nedostaje ljubavi, postajete nervozni i povlaèite se u ma¹tu.

Posao: S obzirom na opu¹ten pogled na ¾ivot, nareðivanje vam nije jaèa strana. Posao za kojim ¾udite je onaj koji vam dopu¹ta izra¾avanje kreativnosti i pokazivanje talenata. Kruto organizirano vrijeme daje vam osjeæaj zarobljenosti pa se zato slabo snalazite u rasporedima. Natjecanje u poslu stvara vam brigu i stres.

Boja: svijetlozelena ®ivotinja: labud, slavuj

Hrana: sirovo povræe Cvijet: narcis

Piæe: mineralna Broj: 36
G

MAJMUNUvijek vas je dobro imati za prijatelja. Pomoæi æete prijatelju kada se osjeæa lo¹e ili ima problema, a u svakoj drugoj prilici æete ga nasmijati. Samostalni ste i premda se obo¾avate dru¾iti s ljudima, pa¾ljivo birate dru¹tvo i mjesto dru¾enja – èesto noæni klub, rijetko pub. Va¹ stil ¾ivota odi¹e zabavom, smijehom i ugodnim dru¾enjima. Volite putovati i istra¾ivati nove krajolike, kao i preprièavati avanture koje su vas tamo zadesile. Zbog neuta¾ive ¾eði za izlascima èak i radnim danima – èesto na skupa mjesta – mogli biste potro¹iti energiju i isprazniti novèanik.

Ljubav: Monogamna veza za vas je test samopouzdanja, jer nemate snage oduprijeti se flertovanju i laskanju. Seksualna strana veze iznimno vam je va¾na. Pretjerano skupa iskazivanja ljubavi uzbuðuju vas, a s partnerom najradije odlazite na otmjene zabave. ®elja za dominacijom nad drugima mo¾e vam biti prepreka na putu stvaranja kvalitetnog i zdravog odnosa s partnerom.

Posao: Smirenost i osjeæaj za diplomaciju pogoduju vam na putu ostvarivanja velikog poslovnog uspjeha. Kad prionete na posao, kao hipnotizirani izvr¹avate sve do najsitnijih detalja. Ni¹ta vam ne mo¾e promaknuti. Jednom kada je cilj postavljen, odluèni ste u njegovu ostvarivanju. Bure koje se dogaðaju u va¹oj poslovnoj okolini kao da vas zaobilaze.

Boja: bijela ®ivotinja: galeb

Hrana: sirevi Cvijet: ljiljan

Piæe: frape Broj: 13
G

PIJETAOVa¹ osnovni zadatak je osobni napredak, stoga svoje slobodno vrijeme posveæujete èitanju, uèenju ili teèajevima. Vodite brigu i o svom izgledu pa su posjeti teretanama, kozmetièkim salonima i sportskim centrima za vas uobièajeni. Odnosi s bli¾njima su skladni i bez naglih izljeva emocija. Vrlo ste posveæeni obitelji, odlièan ste roditelj. S vama je vrlo te¹ko uæi u svaðu. No kada vas razljute, oko vas lete otrovne strijelice.

Ljubav: U potrazi za srodnom du¹om upotrebljavate sve zavodnièke trikove. U ljubavi ste predani i odani, ¹to zahtijevate i od partnera. Iskrenost i vjernost vrlo je bitna. Potencijalna opasnost skriva se u va¹oj posesivnosti i nespremnosti za kompromise, koja mo¾e va¹eg partnera otjerati od vas.

Posao: Vje¹tine raspravljanja i uvjeravanja mogu vas dovesti do unaprjeðenja ili èak do direktorske fotelje. Dobro se snalazite u timskom radu, posebno kada uspijete zatomiti ponos i ¾elju da svima otvoreno ka¾ete ¹to mislite. Prije nego ¹to suradniku uputite kritiku, razmislite o diplomatskom pristupu. Imate veliku sposobnost pamæenja i uèenja, stoga situaciju brzo prilagoðavate sebi.

Boja: tamnocrvena ®ivotinja: jelen, impala

Hrana: ro¹tilj Cvijet: krizantema

Piæe: sok od jabuke Broj: 46
G

PASUglavnom ste povuèeni, te radije birate malo dru¹tvo u kojem se posveæujete sugovorniku sa zavidnom pozorno¹æu. Ugodno ste dru¹tvo dok ste dobre volje, no kada vas netko razljuti postajete cinièni. Brinete o svemu, a u sluèaju da ste ne¹to zaboravili uèiniti postajete nervozni i razdra¾ljivi. Odan ste prijatelj koji æe uvijek biti na raspolaganju.

Ljubav: U ljubavi ste privr¾eni, ali ipak te¹ko nalazite idealnog partnera. Niste povjerljivi i potrebno je mnogo vremena da vas se upozna. No kada se poèetni strahovi svladaju, postajete iskreni, topli i ugodni. U partnerskim ste odnosima prebri¾ni i svog partnera ponekad izludite do krajnjih granica. Trebali biste raditi na smanjenju bri¾nosti, a niti spu¹tanje va¹ih visokih standarda, zbog kojih ponekad gubite voljenu osobu, nije naodmet.

Posao: Zbog uroðene temeljitosti mo¾ete biti uspje¹ni u gotovo svakom poslu kojeg se prihvatite. Uporni ste i marljivi te u poslu ne poznajete rijeè "nemoguæe". Kolege vas cijene i po¹tuju zbog va¹eg rada i predanosti poslu. Nespremnost za preuzimanje rizika, u kombinaciji sa sklono¹æu panièarenja, koèi vas.

Boja: ljubièasta ®ivotinja: ovca

Hrana: kolaèi Cvijet: tulipan

Piæe: jaka kava Broj: 27
G

SVINJABuduæi da vam obitelj znaèi mnogo, ula¾ete mnogo snage u odgoj djece i njegovanje rodbinskih odnosa. Iako imate veliki krug prijatelja i znanaca, tek nekoliko njih ima uvid u va¹ emotivni ¾ivot. Volite ostaviti dovoljno mjesta svojoj privatnosti i sitnim do¾ivljajima koji su rezervirani samo za vrlo drage osobe. Vrlo ste osjetljivi i pomalo sanjarski nastrojeni, ali ipak u svakom trenutku opa¾ate svijet i dogaðaje oko vas.

Ljubav: Od partnera oèekujete visoke moralne standarde, kakve i sami imate. Otvoreni ste i bistri te se ne ustruèavate tra¾iti ¹to ¾elite. Odgovara vam samouvjeren partner nadmoænog intelekta. U¾ivate u raspravama i provokativnim razgovorima. Va¹i voljeni mogli bi vam zamjeriti na tvrdoglavosti i nespremnosti na kompromise. ®elite li u¾ivati u ljubavi, morate biti spremni na male ustupke i zajednièka rje¹enja.

Posao: Ambiciozna ste osoba, ali vam odvajanje poslovnog od privatnog ¾ivota te¹ko polazi za rukom. Iako dobro dr¾ite konce obiteljskog i poslovnog ¾ivota, stvari vam katkad izmaknu kontroli. Nije rijetkost da se naðete u situaciji da istodobno obavljate nekoliko poslova! Velike moguænosti za zaradu nalaze se u stranim jezicima, pravu ili glazbi.

Boja: purpurna ®ivotinja: kit, morski lav

Hrana: delikatese Cvijet: suncokret

Piæe: ðumbirovac Broj: 14
G


izgleda da mene nema medju ovim zivotinjama :lol: :lol:
Drugarstvo je zvijezda koja nebo krasi
treba ga cuvati da se ne ugasi....

Avatar
sabinax
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 16414
Pridružen/a: 31 Jan 2008 02:00
Lokacija: Croatia

Post Postao/la sabinax » 18 Maj 2008 20:48

kako nema Dosadna
Ja sam AV-AV...stene :lol:
Kad ti zivot donese limune, uzmi tekilu i sol i nazovi me
slika Make my day!

Avatar
Dosadna
Ucesnik diskusija
Ucesnik diskusija
Postovi: 255
Pridružen/a: 24 Apr 2008 02:00
Lokacija: Germany

Post Postao/la Dosadna » 18 Maj 2008 20:52

sabinaX je napisao/la:kako nema Dosadna
Ja sam AV-AV...stene :lol:
nema me pa nema,izgleda da u Kineza nepostoji 1984 godina
:lol:
Drugarstvo je zvijezda koja nebo krasi
treba ga cuvati da se ne ugasi....

Avatar
Dosadna
Ucesnik diskusija
Ucesnik diskusija
Postovi: 255
Pridružen/a: 24 Apr 2008 02:00
Lokacija: Germany

Post Postao/la Dosadna » 18 Maj 2008 20:59

Bosancicaa je napisao/la:
Dosadna je napisao/la:
sabinaX je napisao/la:kako nema Dosadna
Ja sam AV-AV...stene :lol:
nema me pa nema,izgleda da u Kineza nepostoji 1984 godina
:lol:
eto te odma na pocetku pod znakom STAKORA :lol:


e stvarno mi trebaju cvike 8)
Drugarstvo je zvijezda koja nebo krasi
treba ga cuvati da se ne ugasi....

Odgovorite