Ljubavni tjedni horoskop

Sve o Astrologiji Horoskopu Numerologiji
Prorocanstva
Avatar
bosanka100
Hronicar foruma
Hronicar foruma
Postovi: 1007
Pridružen/a: 01 Feb 2007 02:00
Lokacija: Bosnia

Ljubavni tjedni horoskop

Post Postao/la bosanka100 » 07 Mar 2008 15:39

Tu èemo upisivat ljubavne horoskope za svaki tjedan! :srce lupa:
Uzmite mi sve, sve vam poklanjam samo Bosnu za sebe ostavljam uzmite i pjesmu, ona mi je sve uzmite i zivot, sta ce mi bez nje

Avatar
bosanka100
Hronicar foruma
Hronicar foruma
Postovi: 1007
Pridružen/a: 01 Feb 2007 02:00
Lokacija: Bosnia

Post Postao/la bosanka100 » 07 Mar 2008 15:48

Ovan - Ljubavni horoskop
06.02.-12.03.2008.
Potaknuti osjeæajem da ne¹to morate poduzeti, cijelo vrijeme bit æete u prilici da naglim i nepromi¹ljenim reakcijama i postupcima ugro¾avate ugodan sklad u svojoj vezi. Bilo bi najbolje da svoje impuse praznite kroz sport ili organizaciju nekog zajednièkog izleta. Nije vrijeme za nagle promjene ili ra¹èi¹æavanja, jer niste u stanju jasno razluèiti o èemu se zapravo radi. Vi ste u dobroj i kvalitetnoj vezi, a jedina dijagnoza je va¹ vi¹ak energije. Oni koji su jo¹ sami, mogli bi nesmotrenim izjavama uprskati dobre rezultate svojih udvaranja.

Bik - Ljubavni horoskop
06.02.-12.03.2008.
Jo¹ vas nisu napustile sve nade, no zamalo ¹to nisu. Ipak, da sve nije tako crno uvjerit æete se ako se otvorite prema ljudima, poprièate s poznanicima, te se ne optereæujete stalnim pritiskom da se stvari moraju rije¹iti. Jo¹ malo i one æe same doæi na svoje. Na vama je da i dalje budete strpljivi i da odr¾avate ono dobro ¹to imate u svojoj vezi. Oni koji su jo¹ sami, mogu u du¹i slobodno planirati nove izlaske i pripremati se za proljetne dane koji æe im donijeti vi¹e sreæe..


Blizanci - Ljubavni horoskop
06.02.-12.03.2008.
I dalje æete biti miljenik ljubavnih planeta pa su pred vama ugodni dani u nje¾nim zagrljajima partnera (partnerice). Malo æete se primiriti i postati pitomiji, jer je Mars iza¹ao iz va¹eg znaka. To æe donijeti i olak¹anje i opu¹tanje, koje æe biti rado doèekani. Dani su dobri za odmor i rekreaciju udvoje. Oni koji su jo¹ sami, mogli bi na vrlo ugodan i le¾eran naèin sklopiti neko novo poznanstvo.


Rak - Ljubavni horoskop
06.02.-12.03.2008.
Strasti i izazovi æe se pojaèati, a vi æete biti na najboljem putu da ostvarite mnoge svoje ljubavne ideje koje ste odavna pri¾eljkivali. Rakovi i Raèice koji veæ jesu u vezama, iste æe obogatiti i nekako æe ¾ivnuti, a oni koji su jo¹ sami, postat æe odjednom poduzetniji, pa tako i u sferi privatnosti. Mnogi od vas poæi æe na zanimljiv izlet, kraæe putovanje ili æe se zateæi na neobiènom mjestu gdje æe proraditi ljubavne iskre.


Lav - Ljubavni horoskop
06.02.-12.03.2008.
Uglavnom æe vam biti veæ dosta svega i po¾eljet æete zavr¹iti s nevoljama koje osjeæate. No izdr¾ite jo¹ samo malo. Mnogi od vas poèet æe osjeæati tupost ili ravnodu¹nost koja æe biti obrambeni mehanizama od situacija u kojim im jednostavno ne ide u ljubavi. Ni to nije tako lo¹ prisup, èisto da se izdr¾i jo¹ ovih par dana. Oni koji su jo¹ sami neka postupe slièno ili neka zasad sve odgode, te ostanu samo na planovima. Uskoro æe bolji ljubavni dani.


Djevica - Ljubavni horoskop
06.02.-12.03.2008.
Sve ¹to ste ¾eljeli reæi, rekli ste, a sad mo¾ete mirno graditi zajednièku buduænost i pomalo popravljati ozraèje u vezi (ako je ikakvom raspravom bilo naru¹eno). Jedini problem bit æe vam vlastiti pesimizam s kojim se nosite veæ neko vrijeme. Za takva stanja najbolji lijek je humor, pa se oboru¾ajte nekom dobrom komedijom na DVD-u i pozovite svoju najdra¾u osobu na kuæno kino. Slièno mogu postupiti i one Djevice koje su jo¹ same.


Vaga - Ljubavni horoskop
06.02.-12.03.2008.
Veæ ste se nau¾ivali za dvoje, pa æete vi¹e razmi¹ljati o poslu, a ne¹to manje o partneru (partnerici). I dalje æete biti u vrlo dobrim odnosima, a jedino ¹to æe vas povremeno muèiti bit æe stalna isku¹enja neprimjerenih reagiranja s va¹e strane. Malo veæa doza samokontrole ubla¾it æe ovakve situacije i vi æete na pametan naèin iæi dalje. Oni koji su jo¹ sami osjeæat æe sna¾ne impulse da pod svaku cijenu ne¹to poduzmu (po pitanju ljubavi), no rezultati æe bit upitni, pa neka dobro odva¾u prije nego li krenu u akciju.

©korpion - Ljubavni horoskop
06.02.-12.03.2008.
Svladali ste lekcije svih ljubavnih tragedija i postali ste majstor prevazila¾enja istih, pa vam nije jasno ¹to se sad jo¹ oèekuje od vas? Strpljenje, jo¹ samo malo. Istina je da æete biti oboru¾ani s konstruktivnom energijom, pa spremni i preæi preko svega ¹to je bilo izmeðu vas i va¹e voljene osobe, no nekako æete znati da to nije najbolji potez u ovom trenutku. Zato je najbolje da jo¹ malo prièekate i pritajite se, jer æe uskoro poèeti znatno bolji ljubavni dani. Isto vrijedi i za samce.


Strijelac - Ljubavni horoskop
06.02.-12.03.2008.
Ne ¾elite se nikako odreæi svoje slobode, pa makar biti i ismijani. Trebate ipak konaèno shvatiti da ako ste u paru, to je dvoje, a ne troje ili èetvero. Ako niste, onda ste sami, ali nikako ne mo¾ete u isto vrijeme sjediti na dvije stolice. Jednostavno zato jer to nije prirodno. Na vama je da se odluèite, a onda bi bilo po¹teno da svoju odluku priopæite svom partneru (partnerici), kakva god ona bila. Dakako uz va¹u spremnost da preuzmete sve moguæe posljedice.

.

Jarac - Ljubavni horoskop
06.02.-12.03.2008.
Dobri ljubavni dogaðaji iz pro¹losti bit æe vam kredit kad poènu trzavice izmeðu vas i va¹eg partnera (partnerice). Opozicija Marsa potencirat æe napetost u odnosima, no dobri utjecaji drugih planeta istovremeno æe vas i ¹tititi. Tako æete dane provoditi balansirajuæi i vje¾bajuæi odr¾avanje zlatne sredine, a vje¹tina nala¾enja kompromisa bit æe vam redovna disciplina. Nije to ni tako lo¹e, jer æete se nauèiti kako pregrmiti i ona ne ba¹ uvijek sjajna razdoblja u odnosima.

Vodenjak - Ljubavni horoskop
06.02.-12.03.2008.
Jo¹ vas par dana griju Venerina zraèenja, pa ih iskoristite na najbolji moguæi naèin. Sad vas svi prihvaæaju bolje i lak¹e nego inaèe, pa imajte to na pameti. Poka¾ite svoju ljubav prema voljenoj osobi, i vidjet æete da æe vam biti jednako uzvraæeno. Oni koji su jo¹ sami i dalje æe privlaèiti osobe suprotnog spola i vi¹e nego inaèe, pa je na njima da porade na eventualnim zbli¾avanjima. Srodne du¹e su oko vas.

Ribe - Ljubavni horoskop
06.02.-12.03.2008.
Mo¾da æete svojim ¹estim èulom veæ osjetiti kako se pribli¾ava ljubavna plima, no nije jo¹ dotakla obalu va¹eg mora. Ipak, mnoge situacije i trenutci davat æe vam nadu u bolje sutra, a to je ne¹to ¹to vam je sada i te kako potebno. Energija vam se vraæa, a tu je i optimizam, pa su ovo dani kad svoju voljenu osobu opet poèinjete gledati na onaj stari vedriji naèin, dok æe oni koji su jo¹ sami, malo po malo opet vjerovati u ljubav.
Uzmite mi sve, sve vam poklanjam samo Bosnu za sebe ostavljam uzmite i pjesmu, ona mi je sve uzmite i zivot, sta ce mi bez nje

Avatar
bosanka100
Hronicar foruma
Hronicar foruma
Postovi: 1007
Pridružen/a: 01 Feb 2007 02:00
Lokacija: Bosnia

Post Postao/la bosanka100 » 13 Mar 2008 15:56

Ovan - Ljubavni horoskop
13.03.-20.03.2008.
Neki æe po¾eljeti „ukrasti“ ne¹to iz tuðeg dvori¹ta ili zbrisati iz vlastitog. Isku¹enje pred kojim æete se mo¾da naæi shvaæat æete kao izazov, a kako vi volite izazove, sve je moguæe. Ipak savjetujetmo da dobro promislite prije nego li se upetljate u moguæi slo¾en odnos. Nekad je bolje da sve ostane samo na platonskoj ljubavi ili u nasluæivanjima moguænosti. Koji put je to prava mudrost.


Bik - Ljubavni horoskop
13.03.-20.03.2008.
Pred vama su dani koje æete zapamtiti po dobru u osobnim odnosima. U¾ivanja æe biti ba¹ po va¹em ukusu, bez granica i bez mjere. Putenost koju vi donosite u vezu mogla bi drugu stranu ponekad i umoriti. Zato naðite naèina da se aktivirate i kao onaj koji ne¹to stvara, a ne samo onaj koji konzumira. Pa makar to bila i ljubav. Organizirajte zajednièki izlet ili ¹etnju zanimljivim krajolikom.


Blizanci - Ljubavni horoskop
13.03.-20.03.2008.
Stabilan staus u va¹oj ljubavnoj vezi u vama æe izazivati dosadu. Èak i kad ste gospodar situacije, vi se ne osjeæate dobro ako nema kretanja. Rje¹enje æete naæi u izlascima, pa makar to èinili i preko volje. Neki æe se odva¾iti na kratko putovanje udvoje kako bi razbili tekuæu monotoniju. Nije sigurno da æe vam takvi potezi donijeti oèekivano zadovoljstvo. No ono bi moglo doæi kasnije.


Rak - Ljubavni horoskop
13.03.-20.03.2008.
Pred vama su dani kad æete zaista moæi u¾ivati u ljubavi. Ako ima ne¹to ¹to ste odavna ¾eljeli ostvariti s voljenom osobom ovo su dani kad æete to moæi postiæi. Sigurno je da æete biti rado prihvaæeni i da æe vam partner (partnerica) uzvraæati jednakom mjerom. Oni koji su jo¹ sami, samo trebaju krenuti meðu ljude i vrlo brzo primijetit æe ne jednu, nego niz dobrih prilika.

Lav - Ljubavni horoskop
13.03.-20.03.2008.
Kako dosad niste nailazili na zadovoljavajuæa rje¹anja u osobnim odnosima, sad æe vas ista misao o pro¹losti progoniti, èak i kad je situacija realno dobra. Oslobodite se starih vibracija i zaboravite ono ¹to je bilo. Pred vama su bolji dani, a na vama je da im se otvorite i date priliku ljubavi da se razvija. Koji put treba preæi i preko ponosa. U ime ljubavi.


Djevica - Ljubavni horoskop
13.03.-20.03.2008.
Ako vam netko ka¾e da ste cjepidlaka, veæ ste navikli, no ako vam to ponavlja svaki dan ili sat, pomislit æete da ne¹to nije u redu. Bit æete u pravu, jer va¹i zahtjevi naspram voljene osobe mogu tako zabetonirati odnos, da se druga strana mo¾e jedino braniti stalnim prigovorima i kritikama. Poput ogledala u kom se odra¾ava va¹ lik i djelo. Smanjite svoja oèekivanja i poveæat æe se va¹e zadovolsjtvo u vezi.

Vaga - Ljubavni horoskop
13.03.-20.03.2008.
Bit æete poput prave princeze (princa), savr¹ano skockani i uvijek s blagim osmijehom na licu. Voljena osoba æe u¾ivati kako u va¹em izgledu, tako i u va¹em dru¹tvu. Pitanje je samo ¹to æe vama biti va¾nije. Iamjte na pameti da je bitnije ono ¹to je unutra, a ne ono ¹to je vani. Dodu¹e, ni ono vani nije neva¾no, no srce je unutra. Zato poka¾ite drugoj strani svoju ljubav iz srca, a ne iz manira.

©korpion - Ljubavni horoskop
13.03.-20.03.2008.
U danima koji slijede mo¾ete oèekivati izvrstan razvoj svoje ljubavne situacije i osobnih odnosa. Sve ono ¹to ste dugo ¾eljeli moglo bi se poèeti ostvarivati i preko va¹ih oèekivanja. Zato pripremite sve varijante zavodljivog donjeg rublja, njegujte sebe, budite pa¾ljivi prema svom partneru (partnerici) i ispunjenje neæe izostati. Isto se odnosi i na one koji su jo¹ sami.


Strijelac - Ljubavni horoskop
13.03.-20.03.2008.
Jad i èemer poèeli su vas muèiti vi¹e nego inaèe. Pitate se kad æe sve ovo prestati. Vjerojatno onda kad vas bude prestalo zamarati i kad uvidite kako iæi dalje. Niste u najboljoj ljubavnoj fazi, no to ne znaèi da ne mo¾ete imati korektan odnos s voljenom osobom. Kao civilizirana osoba vi se mo¾ete postaviti konstruktivno, a to bi u ovom trenutku bilo i najpametnije. Poslije æe biti bolje, vidjet æete.

.

Jarac - Ljubavni horoskop
13.03.-20.03.2008.
Bit æete u fazi verbalnog djelovanja, pa æete rijeèima znati pokazati svoju ljubav prema partneru (partnerici). A onda neæete ostati samo na tome, nego æete preæi i na nje¾na djela. Pred vama su lijepi ljubavni dani kad æete u¾ivati udvoje. Razumijevanje æe biti na poveæanoj razini, pa æete vjerojatno svoju vezu opet uèvrstiti. Oni koji su jo¹ sami s lakoæom æe kominicirati, a onda æe imati i veæe izglede za upoznavanja.

Vodenjak - Ljubavni horoskop
13.03.-20.03.2008.
Mo¾da æe vam pomalo neodstajati ideja, ¹to je vrlo atipièno za vas. Pred vama su dani kad æete se zaista moæi opustiti u privatnim odnosima, pa æe sve biti vrlo le¾erno i neobavezno, a to æe vam i odgovarati jer æete na poslu imati udarnièki tempo. Oni koji su jo¹ sami bit æe vrlo tolerantni. Èak i ako nekog upoznaju neæe im se dati dogovarati i ugovarati sastanke, vi¹e zbog lijenosti, nego zbog eventualne ne-simpatije.


Ribe - Ljubavni horoskop
13.03.-20.03.2008.
Lijep polo¾aj Venere u va¹em znaku dat æe vam nadu i prilike za ljubav, a kako je ista udru¾ena s Merkurom, znat æete komunicirati na ispravan naèin, pa i s lakoæom spajati ugodno s korisnim. Manje prepreke za ljubav mo¾ete oèekivati od starijih ludi ili autoriteta, no oni vam neæe zadvati veliku brigu ili ih neæete uzimati za ozbiljno. Oni koji su jo¹ sami, privlaèit æe osobe suprotnog spola, a o njima ovisi da i æe neki odnos i produbiti.
Uzmite mi sve, sve vam poklanjam samo Bosnu za sebe ostavljam uzmite i pjesmu, ona mi je sve uzmite i zivot, sta ce mi bez nje

Avatar
Danielle
Zvijezda na usponu
Zvijezda na usponu
Postovi: 1163
Pridružen/a: 31 Jan 2000 02:00
Lokacija: Afghanistan

Post Postao/la Danielle » 13 Mar 2008 18:55

ako je vjerovati ovom tvom horoskopu bice belaja do j... :D

Avatar
Megaskotica
Hronicar foruma
Hronicar foruma
Postovi: 731
Pridružen/a: 29 Feb 2000 02:00

Post Postao/la Megaskotica » 13 Mar 2008 21:39

meni pase ovakvo razdoblje :) mirno i lijeno..

Avatar
maida_20
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 6068
Pridružen/a: 05 Maj 2008 02:00
Lokacija: Bosnia

Post Postao/la maida_20 » 28 Avg 2008 22:02

Ovan - Tjedni horoskop
25.08. - 31.08.2008.
LJUBAV: Trudit æete se da nizom sitnica pridobijete naklonost osobe do koje vam je stalo, no do¾ivljavat æete i odbijanja i napade od druge strane. Neæete biti najbolje shvaæeni, niti æe vas najbolje razumjeti. Zato ne oèekujte previ¹e. Vi svoje napravite u najboljoj namjeri, a drugoj strani pusite da reagira kako misli da treba. Ako vam se i ne svidi njeno pona¹anje, znat æete da ste vi èisti i iskreni. Budite strpljivi i ne ulazite u veæe rasprave. Pogledajte usporedbu partnera na http://horoskop.hr/online-astro-par/ .
POSAO: Veæina Ovnova i Ovnica imat æe posala preko glave. Naroèito æe se to manifestirati kod onih koji rade u uslu¾nim djelatnostima (medicina, trgovina, turizam i slièno), no ni svi drugi neæe biti po¹teðeni dodatnih zadataka. S velikom pa¾njom prema detaljima vi æete funkcionirati dobro, a trzavice koje æe se povremeno javljati u va¹im odnosima s ljudima opæenito, upuæivat æe vas da se jo¹ vi¹e posvetite radu kako biste kroz njega ispraznili negativne vibracije nakon svaðica.
ZDRAVLJE: Briga za vlastito zdravlje i zdrave navike bit æe vam dobra osobina kojom æete nadoknaðivati trenutni manjak energije.


Bik - Tjedni horoskop
25.08. - 31.08.2008.
LJUBAV: Imat æete prilike za izlaske, udvaranja, nje¾nosti i sve ono ¹to jednu vezu èini skladnom. Mo¾ete se prepustiti zabavi i zajednièkom u¾ivanju. Oni koji su jo¹ sami, s lakoæom æe plijeniti pa¾nju osoba suprotnog spola, pa su sve ¹anse da zapoènu novu i lijepu ljubavnu vezu. Pogledajte usporedbu partnera na http://horoskop.hr/online-astro-par/ .
POSAO: Na trenutke æe vam se èiniti da sve ¹to po¾elite, mo¾ete i ostvariti. I to s lakoæom. Sve æe izgledati kao zanimljiva zabava, pa i kad se bude radilo o najozbiljnijem poslu. Pomalo zbunjeni, prihvaæat æete niz okolnosti i ljudi koji æe vam iæi na ruku, a do rezultata æete stizati lak¹e nego ¹to ste oèekivali. Takoðer æete prema drugim suradnicima djelovati vrlo uravnote¾eno, a istovremeno æete nalaziti i zadovoljstvo u svemu èega se prihvatite. Vrlo kvalitetan tjedan!
ZDRAVLJE: Dobro raspolo¾enje neæe vas napu¹tati, pa æete se osjeæati kompletni i spremni za sve ¹to vas snaðe.


Blizanci - Tjedni horoskop
25.08. - 31.08.2008.
LJUBAV: Iako æete se vi truditi i organizirati zajednièke izlaske ili èak i happeninge, druga strana æe se dr¾ati mlako, ili vas neæe usreæivati onako kako vi mo¾da oèekujete. Nemojte zato biti tu¾ni, to je samo posjedica Venere koja se smjestila nepovoljno na va¹ znak. Ako i ne prihvate va¹e ideje, to ne znaèi da ih neæe slaviti kasnije. Budite ti¹i i strpljiviji. Pogledajte usporedbu partnera na http://horoskop.hr/online-astro-par/ .
POSAO: Ovih dana bilo bi najbolje da se povuèete u ti¹inu vlastitog doma, jer æete tu nalaziti sve ¹to vam je potrebno, a najpotrebnija vam je za¹tita od vanjskog svijeta koji vam trenutno nije sklon. Ukoliko morate raditi, oboru¾ajte se strpljenjem i nastojte biti ¹to vi¹e profesionalni. Kontrolirajte ono ¹to napravite, kako biste izbjegli gre¹ke. Vrijeme nije povoljno za bilo kakva nova poduzimanja. No i ovaj period æe proæi, pa je na vama samo da izdr¾ite.
ZDRAVLJE: Oslabljeni imunitet, nervoza i neraspolo¾enje smjenjivat æe se tokom slijedeæih dana. Ipak, imat æete dovoljno energije da sve to prebrodite. Spavajte, odmarajte i opu¹tajte se kad god mo¾ete.


Rak - Tjedni horoskop
25.08. - 31.08.2008.
LJUBAV: I dalje su moguæa putovanja s voljenom osobom, ili bar zajednièki izleti. Veze æe se razvijati skladno i stabilno, a vi æete u istim naæi naèina da u¾ivate, èak i unatoè povremenim trzavicama ili nervozama s va¹e strane. Samci æe krenuti put planina ili æe bar dobar dio dana provoditi u prirodi, pa su najveæi izgledi da tamo nekog i upoznaju. Pogledajte usporedbu partnera na http://horoskop.hr/online-astro-par/ .
POSAO: Veæinu zahtjevnijih zadataka veæ ste obavili, a sad su na dnevnom redu one sitnije varijante i kombinacije. Ako ste dosad dobro radili, sad æete samo nadograðivati ono ¹to ste zapoèeli. Ukoliko ste stvari postavili na klimave temelje, sad æete se morati nositi s posljedicama takva pristupa. Ipak, one æe biti sitnije. Povremeno biste mogli ¾uènije regirati, pa se na vrijeme zaustavite. Iako æe neke stvari povezene s legalitetom i pravom i dalje biti upitne, ovih dana postat æe barem jasno kako se razvijaju i kamo sve to vodi. U skladu s dobivenim informacijama o tome, vi æete biti i u prilici da odreagirate.
ZDRAVLJE: Moguæi su bla¾i problemi s krvnom slikom.


Lav - Tjedni horoskop
25.08. - 31.08.2008.
LJUBAV: Bit æe vam va¾no da se dostojno prezentirate s voljenom osobom u dru¹tvu. Zbog toga neæete prezati ni od skupljih darova, a neki bi mogli upasti u zamku snobizma. Sjetite se da je prava ljubav iskrena i jednostavna, a sjaj je samo stvar vanj¹tine. Lijepo je darivati, ali to treba biti od srca, a ne s motivom da zadivite okolinu. Pogledajte usporedbu partnera na http://horoskop.hr/online-astro-par/ .
POSAO: Vjerojatno æete imati priliku da pobolj¹ate svoje prihode ili æe na dnevnom redu biti dogovor (ili isplata) veæeg honorara. Bit æete zadovoljni, a nekim æe se otvoriti vrata za trajnije pobolj¹anje financijske situacije. Drugi bi se mogli pozabaviti pitanjem nekretnina za koje æe napokon pronaæi sredstva. Sve opisano bit æe potpomognuto od strane va¹ih suradnika koji æe ovakav razvoj situacije podr¾ati. Ako ste ¹ef, pokazat æete se dorasli situaciji i onaj koji je zaslu¾io dobiveno.
ZDRAVLJE: U dobroj ste formi, a tako æete biti i dalje.


Djevica - Tjedni horoskop
25.08. - 31.08.2008.
LJUBAV: Va¹a plus faza se nastavlja, pa tako i u ljubavi. Ne propu¹tajte prilike ako ste jo¹ sami, jer æe se one nizati jedna za drugom kao na traci. Ako ste pak u vezi, takoðer ne propu¹tajte priliku da voljenoj osobi izrazite i poka¾ete svoju ljubav, jer je ista veæ dobrano napaæena va¹im tmurnim raspolo¾enjima posljednjih mjeseci. Barem sad poka¾ite svoje vedrije lice i razveselite je. Znaèit æe joj mnogo, vjerujte! Pogledajte usporedbu partnera na http://horoskop.hr/online-astro-par/ .
POSAO: Sad su èetiri planete u va¹em znaku, a sve su pomognute s Jupiterom iz Jarca. Mo¾ete ostvariti mnogo toga ¹to ste oduvijek ¾eljeli, pa krenite veæ jednom naprijed. Zaboravite stidljivost i budite svjesni svojih prava. Zahtijevajte ¹to ¾elite s argumentima i poka¾ite ¹to znate. Va¹e vje¹tine bit æe primijeæene, a mnogi æe dobiti priliku koju su dugo èekali. Sve je dobro postavljeno i ako ne budete svemu nalazili mane, pred vama su dani napretka i uspjeha.
ZDRAVLJE: Ovaj tjedan trebali bi se osjeæati odlièno.


Vaga - Tjedni horoskop
25.08. - 31.08.2008.
LJUBAV: Neke Vage æe dobro razmi¹ljati o tajnoj ljubavnoj vezi ili æe ne¹to povezano s ljubavlju po¾eljeti sakriti. Koliko æe daleko iæi, ovisit æe o prilici. Pazite da kasnije ne po¾alite i ne dajte da vas ozraèje ponese preko granica koje ste sebi postavili. Ljep¹e je u uspomeni imati flert ili platonsku ljubav, nego razdor trajne veze u koju ste dugo ulagali. Pogledajte usporedbu partnera na http://horoskop.hr/online-astro-par/ .
POSAO: Frcat æete od energije i biti spremni na sva moguæa poduzimanja. Va¹a ma¹ta vam takoðer neæe dati mira i bit æete puni ideja. Ako i ne budete odmah mogli sve ostvariti, zapi¹ite ih, jer je ovo izuzetno bogat period za umjetnike, intuitivce, istra¾itelje, izumitelje i sve inventivce opæenito. Na poslu æete drugima otvarati oèi i upuæivati ih u nove svjetove. Ipak, nemojte pretjerati s a¾urno¹æu, nego uvijek malo prièekajte. Barem dotad dok drugi ne prihvate i razumiju va¹e ideje.
ZDRAVLJE: Dobro ste, samo nemjte pretjerati s aktivnostima. Koji put i odmorite.


©korpion - Tjedni horoskop
25.08. - 31.08.2008.
LJUBAV: Uglavnom æete si dobro organizirati ljubavni ¾ivot, a u istom æete naæi naèina i da se zabaljate i da ga razvijate u ozbiljnijem pravcu. Veze æe funkcionirati, a odnosi izmeðu vas i va¹eg partnera (partnerice) æe se produbljivati i na prijateljskoj razini. Oni koji su jo¹ sami, dosta vremena æe provoditi s dru¹tvom i prijateljima, a tamo æe imati i najveæe izglede da upoznaju nekog njima simpatiènog. Pogledajte usporedbu partnera na http://horoskop.hr/online-astro-par/ .
POSAO: Ako radite s prijateljima ili s ljudima s kojim imate i privatne odnose, ovo æe biti vrlo aktivno razdoblje. Dobro æete suraðivati, a mnogi æe i pro¹iriti suradnju sa spomenutim osobama. ©korpioni i ©korpionke koji rade u socijanim ustanovama, takoðer æe jedva disati od posla. Ostali æe na radnom mjestu preferirati ljetnu shemu i u¾ivati u ispijanju kavica s kolegama i kolegicama. Dok budu radili samo onoliko koliko trebaju, raspredat æe prièe s ljetovanja ili s nedavnog uzbudljivog putovanja.
ZDRAVLJE: Bit æete dobro i stabilno veæinu ovog tjedna.


Strijelac - Tjedni horoskop
25.08. - 31.08.2008.
LJUBAV: Sigurno ste veæ primijetili nesklad u va¹im osobnim odnosima. Ako vi ¾elite jedno, va¹a voljena osoba je raspolo¾ena za ne¹to drugo. Ili obratno. I ovih dana æe vam se èiniti da nikako da stignete na zelenu granu, pa ne oèekujte previ¹e od ljubavi. Budite pa¾ljivi, tolerantni i strpljivi koliko god mo¾ete. Uskoro æe doæi i bolji dani. Pogledajte usporedbu partnera na http://horoskop.hr/online-astro-par/ .
POSAO: Dok vas ¹ef bude gledao preko druge strane va¹eg kompjutorskog ekrana, vi æete na zaslonu istog brzo skrivati posjete internetskim stranicama zabavnog sadr¾aja. Mo¾da æete i imati priliku da napredujete, ali stalno æete misliti samo ne sad, samo ne sad. Jer niste u svom najboljem elementu. Kako ne mo¾ete uvijek birati najbolje vrijeme za razvoj, ako vam se veæ ne¹to bude nudilo, ne odbacujte to samo zato jer ste lo¹e volje. Mo¾da kasnije neæe biti tako dobrih prilika, a ostat æe vam samo va¹e tada dobro raspolo¾enje. Razmislite o tome i budite korektni prema nadreðenima.
ZDRAVLJE: Imunitete vam je smanjen, pa su moguæe sve standardne boljke koje doðu u takvim periodima, a kasnije i proðu.


Jarac - Tjedni horoskop
25.08. - 31.08.2008.
LJUBAV: Svoje privatne odnose ovih æete dana razvijati na visokoj razini. Parovi u kojim je jedno Jarac ili Jarica, djelovat æe drugima poput plemiæa ili stranaca iz neke vrlo razvijene zemlje. Tolerancija i razumijevanje izmeðu njih bit æe veliki, a finoæa æe biti ne¹to ¹to se podrazumijeva. Vjerojatnost da æete zavr¹iti na intimnoj veèeri u finom restoranu sa svijeæama i ru¾ama na stolu, ili u sliènom ozraèju u vlastitom domu, bit æe velika. Neki æe posegnuti za egzotiènim specijalitetima, a kako ljubav nerijetko ide i kroz ¾eludac, samci bi na takav naèin mogli zavesti njima dragu osobu. Pogledajte usporedbu partnera na http://horoskop.hr/online-astro-par/ .
POSAO: Tjedan je izvrstan za svaku suradnju s poslovnim partnerima iz inozemstva, stranim zemljama, uèenim ljudima, institucijama visokog obrazovanja ili sliènim. Imat æete priliku pokazati ¹to znate, a ono ¹to poka¾ete najvjerojatnije æe biti prihvaæeno i vi¹e nego dobro. Bit æete nadahnuti uzvi¹enim idejama, pomalo plemeniti i spremni na suradnju na gotovo aristokratskoj razini. Oni koji rade u meðunarodnim organizacijama, procvjetat æe. Prolazni manji bjesovi bit æe uglavnom zbog toga ¹to vi znate raditi maksimalno profesionalno, pa kad naiðete na neèiji feler, mo¾e vas razljutiti. No bit æe i to samo nakratko.
ZDRAVLJE: Vi ste odlièno, a tako æe biti i dalje.


Vodenjak - Tjedni horoskop
25.08. - 31.08.2008.
LJUBAV: U vezama Vodenjaka ili Vodenjaèica poveæat æe se kako interes, tako i prilike za seks. U skladu s tim, bit æe onih koji æe prestati razgovarati, jer æe stalno biti u zagrljajima. Rijeèi im neæe biti potrebne. Oni koji su jo¹ sami, trebat æe obuzdavati svoje strasti. Neka ne ¾ure s udvaranjima, kako na drugu stranu ne bi ostavili dojam da im je samo do one stvari. Pogledajte usporedbu partnera na http://horoskop.hr/online-astro-par/ .
POSAO: Situacija se polako i sve vi¹e razvija da bude zrela za promjene povezane s poslom. Ako ste imali na pameti ne¹to takvo, sad dolazi vrijeme, kad ne¹to mo¾ete i pokrenuti. Potra¾iti novi posao, zahtijevati bolje radno mjesto, realizirati svoje prava, a onda posljedièno i uèiniti sebi radno okru¾enje boljim. Argumentirajte svoje stavove i zahtjeve, i drugi æe vas uva¾iti i poslu¹ati. Postoje sve ¹anse da uspijete u nekoj promjeni koju ste pri¾eljkivali.
ZDRAVLJE: Bit æete dobro, a oni koji su eventualno bili bolesni, trebali bi poèeti ozdravljati i obnavljati se.


Ribe - Tjedni horoskop
25.08. - 31.08.2008.
LJUBAV: Minus faza se nastavlja dalje, a vama je veæ pomalo dosta svega. Iako je stupanj agresije od strane drugih (pa i voljene osobe) ne¹to manji, to vam ne poma¾e puno, jer je nerazumijevanje veæe. Ovo nisu dani za ljubav, koliko god vi za njom èeznuli. Najbolje je da se posvetite omiljenom hobiju ili neèem za ¹to znate da vam donosi radost. Oni koji su u vezama, neka uèine isto, a partneru (partnerici) neka posveæuju taman toliko vremena koliko je potrebno da im odnos bude korektan. Pogledajte usporedbu partnera na http://horoskop.hr/online-astro-par/ .
POSAO: Te¹ko æete se nositi sa suradnicima i poslovnim partnerima opæenito. Va¹ prag toleracije bit æe na minimumu, a ba¹ æe vam on ovih dana biti najpotrebniji. Mnogi vas neæe niti razumjeti, niti uva¾avati, pa je najbolje da u svom radnom okru¾enju, svoja oèekivanja smanjite koliko god mo¾ete. Radite najbolje ¹to znate, no ne oèekujte pohvale ili lovorike. One æe mo¾da doæi tek kasnije. Iako æete biti svjesni da su drugi u pravu, neæe vam biti lako prihvatiti tu èinjenicu. ©to god uèinili, vi æete biti ili meta ili onaj koji (samo trenutno) gubi. Zato se sjetite da vam je ovih dana strpljenje najveæi prijatelj.
ZDRAVLJE: Kad god mo¾ete odmarajte se i preusmjeravajte misli na vedrije teme.

Avatar
maida_20
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 6068
Pridružen/a: 05 Maj 2008 02:00
Lokacija: Bosnia

Post Postao/la maida_20 » 28 Avg 2008 22:14

papaya ti vodenjak? :)

Avatar
maida_20
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 6068
Pridružen/a: 05 Maj 2008 02:00
Lokacija: Bosnia

Post Postao/la maida_20 » 28 Avg 2008 22:17

papaya je napisao/la:
maida_20 je napisao/la:papaya ti vodenjak? :)
pa da, najbolji ljudi :)
joooj...ja i ti najbolji ljudi :lol: :P

Odgovorite