Svaki građanin BiH dužan po 902 eura

Prema zvaničnim podacima, svaki stanovnik Bosne i Hercegovine, dakle i novorođeni, u prosjeku duguje po 902 eura za kredite i minuse na računima i kreditnim karticama.
Ekonomski eksperti su izračunali da svaki stanovnik Hrvatske, po istom osnovu, duguje 3.212, Crne Gore 883, Rumunije 1.200, Makedonije 521 i Grčke 7.833 eura.