Policajci u RS od sada će se zvati policijski službenici

Policajci u RS odsad će se zvati policijski službenici.
 
To je regulirano Zakonom o policijskim službenicima RS, koji je usvojen u Narodnoj skupštini RS, a usklađen je sa zakonskim propisima o policiji u okviru BiH i decidirano regulira radnopravni status policajaca.

Poslanici su prethodno bez rasprave usvojili Zakon o zaštiti i postupanju s maloljetnicima u krivičnom postupku, a kojim se predviđa formiranje odjeljenja za maloljetnike koje će se sastojati od jednog ili više sudija za maloljetnike i vijeća za maloljetnike.
 
Narodna skupština RS prihvatila je i Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, a po hitnom postupku usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu.
 
Parlament će nastaviti rad nakon redovne pauze.