Evropska unija će ograničiti Facebook

Buduća evropska povjerenica za pravdu, temeljna prava i građanstvo Viviane Reding najavila je kako će u idućih pet godina, koliko će biti na toj funkciji, uvesti red u Facebook i druge društvene mreže.

"Pomirite se: nikoga više nije briga za privatnost!", riječi su kojima je osnivač Facebooka Mark Zuckerberg opravdao sigurnosne rupe te internetske društvene mreže.

Ali tezi milijardera kojeg nije briga za ničiju privatnost suprostavila se Viviane Reding, evropska povjerenica za glasila i informacijsko društvo, koja će uskoro zasjesti na funkciju povjerenice za pravdu, temeljna prava i građanstvo.

Naime, ona je najavila kako će Evropska komisija osavremeniti zastarjelu Direktivu EU o zaštititi podataka iz 1995. godine.

"Ne možemo očekivati da građani vjeruju Evropi ako ne budemo ozbiljni u odbrani njihova prava na privatnost i zaštiti njihovih ličnih podataka", izjavila je pred Evropskim parlamentom navodeći kao prvi korak svog rada uvođenje reda pri korištenju Facebooka i drugih društvenih mreža, kao Twittera ili MySpacea.

Prema njenim riječima ubuduće će profili morati biti nevidljivi drugima, osim u slučaju da sam korisnik ne odluči neki njihov dio učiniti javnim. Razlika je to od današnje situacije kada su profili javni i ako ih korisnik ne odluči sakriti.

Drugi će na udaru biti čipovi za radiofrekvencijsku identifikaciju, koji se primjerice koriste u pokazima za javni prijevoz, a mogu sadržavati osjetljive lične podatke i omogućuju praćenje kretanja njihovog korisnika. Oni se moraju automatski deaktivirati nakon svake upotrebe , osim ako ih korisnik lično odluči ostaviti.

Reding će se pozabaviti i oglašavanjem. Tačnije, riječ je o lično prilagođenom oglašavanju koje se odvija praćenjem pretraživanja interneta pojednica. Novo pravilo trebalo bi biti da se smije pratiti samo onoga ko na to unaprijed pristane.

"Inovacije su važne za savremeno društvo, ali one ne smiju narušavati temeljno pravo svake osobe na privatnost. EK mora osigurati da opšta pravila o zaštiti privatnosti budu u skladu sa napretkom tehnologije i sveobuhvatna, kao što to zahtijeva Lisabonski ugovor" naglasila je Reding.

Prema tom dokumentu, kao i prema Povelji o temeljnim pravima čovjeka podatke neke osobe smije koristiti samo zakonitim temeljem i uz njenu prethodnu saglasnost.