U BiH na kraju 2009. godine 510.580 nezaposlenih

U Bosni i Hercegovini na kraju 2009. godine na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja bilo je prijavljeno 510.580 nezaposlenih osoba i u odnosu na novembar 2009. taj broj veći je za 4.136 ili 0,82 posto.

Prema pokazateljima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, u Federaciji BiH je bilo 354.577 nezaposlenih, u Republici Srpskoj 145.396, a u Brčko Distriktu BiH 10.607.

Od ukupnog broja osoba koja traže zaposlenje njih 255.808 su žene.

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31. decembrom 2009., najviše je KV radnika 181.913, NKV radnika 162.046 i osoba sa srednjom stručnom spremom - 121.365.

U ukupnom broju nezaposlenih, osoba sa fakultetskim obrazovanjem je 24.692 ili 4,84 posto.

Na kraju 2009. pravo na zdravstvenu zaštitu u BiH imale su 355.152 osobe ili 65,64 posto od ukupnog broja registriranih nezaposlenih.

Prema posljednjim podacima Agencije za statistiku BiH, u novembru 2009. u BiH je u pravnim subjektima bilo zaposleno 687.309 osoba, a od toga 275.165 žena.