Odgađaju se opšti izbori u oktobru!?

Član Centralne izborne komisije (CIK) BiH Suad Arnautović nije isključio mogućnost da ova komisija prolongira opšte izbore u BiH za početak novembra, kako bi se omogućilo provođenje presude Suda u Strazburu u predmetu "Sejdić i Finci protiv BiH".

On je naveo da odlaganje izbora za mjesec dana ne bi imalo nikakvog uticaja na sadašnji mandat parlamenta.

Arnautović je napomenuo da je CIK BiH osposobljen da realizuje izbore i po skraćanim rokovima, dodavši da bi, u slučaju da neki relevantni sud naloži poništenje izbora, komisija to mogla učiniti i ponoviti izbore u roku od 15 dana.

Vijeće ministara BiH donijelo je 9. marta odluku o imenovanju Radne grupe za izradu amandmana na Ustav BiH i izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH radi provođenja presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu "Sejdić i Finci".

Radna grupa će, prema Akcionom planu za izvršenje presude Evropskog suda za ljudska prava, do 15. marta održati konstitutivni sastanak i usvojiti poslovnik o radu.

Do 29. marta treba da bude pripremljen Nacrt amandmana na Ustav BiH, dok je 15. april rok za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH.

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu 22. decembra prošle godine donio je presudu u korist Jakoba Fincija i Derve Sejdića protiv BiH zbog diskriminacije manjinskih naroda.

Presuda je donesena po tužbi Fincija i Sejdića protiv BiH zbog diskriminacije u izbornom procesu i nemogućnosti da se građani BiH koji ne pripadaju nijednom od tri konstitutivnih naroda kandiduju za članove Predsjedništva BiH i Doma naroda Parlamenta BiH.