Podrška procesuiranju ratnih zločina u BiH

Ministar pravde BiH Bariša Čolak i rezidentna predstavnica Razvojnog programa UN (UNDP) u BiH Kristin Meknab potpisali su danas u Sarajevu projekt za podršku procesuiranju ratnih zločina u BiH.

Za provođenje tog trogodišnjeg projekta izgradnje kapaciteta kantonalnih i okružnih tužilaštava i sudova u BiH za procesuiranje ratnih zločina, Vlada Španije obezbijedila je 200.000 eura a vlada Japana 250.000 dolara.

Ministar bezbjednosti BiH Bariša Čolak izrazio je zahvalnost UNDP-u za pružanje podrške vlastima BiH u nastojanju da se sistemski riješi problem procesuiranja velikog broja ratnih zločina, kao i vladama Japana i Španije na izdvojenim sredstvima.

Čolak je objasnio da potpisani projekt predviđa jačanje kapaciteta okružnih i kantonalnih tužilaštava i sudova da vode slučajeve ratnih zločina, ali i uspostavljanje sistema za podršku i zaštitu svjedoka i žrtava u ovim slučajevima.

"Jačanje kapaciteta na nivou BiH i lokalnim nivoima za rješavanje ovih problema jedan je od zadataka UNDP-a", izjavila je Meknab.

Ističući da je suočavanje sa prošlošću jedan od uslova za stabilan i dugoročan mir ambasador Japana Futao Motai izrazio je nadu da će danas potpisani projekt za rezultat imati brzo i efikasno procesuiranje ratnih zločina.

Ambasador Španije u BiH Alehandro Alvargonzales rekao je da početna sredstva koja je vlada njegove zemlje izdvojila za ovaj projekt nije i konačna, ali nije mogao reći koliko će ona do kraja iznositi.

"Namjera Vlade Španije je da podrži građane i vlasti BiH u izgradnji mira i integracija u EU", dodao je Alvarogonzales.