SDP: Vlada Federacije opet skriva Zakon o platama

SARAJEVO - Socijaldemokratska partija /SDP/ BiH pozvala je danas Vladu Federacije BiH /FBiH/ da objelodani kolike su planirane plate onih na koje se odnosi Zakon o platama FBiH. U saopštenju za javnost SDP-a BiH izdatom povodom medijskih izvještaja u vezi sa Zakonom o platama koji je usvojen na jučerašnjoj sjednici Vlade ...

... FBiH, ističe se da je ponovo osnovica za obračun plata sakrivena od javnosti.

        "Imajući u vidu kakve su bile posljedice u javnosti nakon puštanja u parlamentarnu proceduru prethodnog teksta ovog zakona zaista ne vidimo potrebu da se isti scenario ponavlja i sada", napominju iz ove stranke.

        Kako se navodi, građani treba da znaju sve šta Vlada preduzima na planu ispunjenja obaveza iz aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.

        "Pozivamo Vladu FBiH da ne pravi uštede u budžetu tako što će smanjiti platu zaposlenim u organima javne uprave, a u isto vrijeme povećati plate i primanja izabranih zvaničnika, nosilaca izvršnih funkciija i savjetnika", dodaje se u saopštenju.

         Vlada FBiH je na jučerašnjoj sjednici u Mostaru u skladu sa obavezama iz standbaj-aranžmana i na osnovu obavljenih rasprava o Nacrtu utvrdila novi Prijedlog zakona o platama i naknadama u organima vlasti FBiH.

         Prijedlog zakona se odnosi, kako na izabrane zvaničnike, nosioce izvršnih funkcija i savjetnike u organima zakonodavne i izvršne vlasti u FBiH, tako i na državne službenike i namještenike u organima državne službe Federacije BiH i policijske službenike organa unutrašnjih poslova Federacije.


(Vijesti.ba/Srna)