TBO Armije RBiH osuđuje pokušaje montiranja političkih optužnica protiv svojih čelnika

SARAJEVO - Temeljne boračke organizacije Armije RBiH (TBOARBiH) podržavaju aktivnosti nadležnih državnih organa u rasvjetljavanju stvarne istine o svim dešavanjima na pripremi, organiziranju i protestima održanim 21. aprila ispred zgrade Vlade FBiH u Sarajevu te osuđuju svaki pokušaj montiranja bilo kakvih političkih optužnica ...

... protiv čelnika ovih boračkih organizacija s bilo kog nivoa organiziranja, posebno kvalifikacije „narušavanja ustavnopravnog poretka FBiH".

Na sastanku u Sarajevu članovi Organizacije porodica šehida i poginulih boraca BiH, Saveza ratnih vojnih invalida BiH, Saveza demobiliziranih boraca FBiH i Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja FBiH ponovili su danas da sve četiri boračke organizacije ostaju pri prethodnim stavovima kojima se ograđuju od svih negativnih dešavanja pred zgradom Vlade FBiH na protestnom okupljanju boraca.

Dogovoren je daljnji rad na jačanju odnosa među ovim organizacijama radi jedinstvenog djelovanja u vezi sa svim pitanjima iz oblasti boračko-invalidske zaštite i naglašeno da se neće dozvoliti narušavanje jedinstva ovih četiriju temeljnih boračkih organizacija Armije RBiH.

TBOARBiH ostat će u cijelosti pri svojim zahtjevima koji su dostavljeni Vladi FBiH, a koje je svojim potpisom prihvatio federalni premijer kao obavezu koja se mora hitno realizirati radi rješavanja pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Zaključeno je i to da se pregovori s nadležnim zakonodavno-izvršnim institucijama moraju nastavili da bi se što prije došlo do rješenja u oblasti boračko-invalidske zaštite.

S obzirom na to da Vlada FBiH nije ispoštovala sporazum s boračkim organizacijama potpisan 21. aprila, TBO traži da se rasprava o tim pitanjima hitno povede u Federalnom parlamentu, pri čemu, rečeno je, obavezno treba da prisustvuju predsjednik i dopredsjednik Federacije BiH.

Naglašeno je da zapisnik Ministarstva za boračka pitanja FBiH u vezi sa sastankom koji je 30. aprila održan s federalnim premijerom ne odgovara stvarno iznesenim diskusijama i činjenicama koje su tada iznesene. Zbog toga TBO smatra da predloženi zaključci federalnog premijera koji su definirani u tom zapisniku ne mogu biti prihvaćeni, jer ne sadržavaju argumente s kojima su se usuglasili svi prisutni na sastanku, a odnose se na hitno donošenje zakona o pravima demobiliziranih branilaca, zakona o plaćama i naknadama u organima državne uprave, kao i na donošenje zakona o cenzusu za sve budžetske korisnike.

Svim tim zakonima trebalo bi da budu definirani metodi kontrole budžetske potrošnje jednako za sve budžetske korisnike, saopćeno je iz TBO-a Armije RBiH, uz napomenu da će primjedbe na spomenuti zapisnik biti upućene Ministarstvu za boračka pitanja FBiH radi korigiranja u skladu s iznesenim primjedbama.


(Vijesti.ba/Fena)