Beč: Muslimani žele da budu spoznati kao dio Evrope

BEČ - Muslimani žele da budu spoznati kao dio Evrope, glavni je zaključak dvodnevne konferencije hodža i vjerskih savjetnika iz oko 40 evropskih zemalja koja je završena u nedjelju u Beču. Na skupu je bilo riječi o pronalaženja odgovora na pitanja vezana za obuku hodža, vjerske nastave, jačanja uloge žena, perspektive omladine, ali i ...

... fenomenu nasilja, ekonomske etike i ekologije.

Predsjednik Islamske zajednice u Austriji Anas Shakfe je ocijenio da je konferencija bila uspješna i da su hodže sada pred izazovom da na osnovu islamske teologije svojim vjernicima daju odgovore za izazove evropskog društva.

Sudionici konferencije izrazili su zabrinutost što je, i pored opredjeljenja ka pluralizmu, u Evropi sve uočljivije isključivanje islama uslijed ekonomske krize i brze globalizacije.

Takvo isključivanje jedne skupine građana prijeti da sve više postane instrument političkog razmišljanja, ukazali su oni. Kao primjer navodi se referendum o zabrani gradnje minareta u Švicarskoj.

U zaključcima konferencije se također ukazuje da korištenje pojma islamizacije dovodi do toga da populističko širenje mržnje postaje sve normalnije.

Hodže su zatražile da evropski muslimani razviju "vlastiti profil", pri čemu hodže imaju ključnu ulogu. Ta posebnost treba biti podvučena i prema državama i strankama islamskog svijeta, navodi se u zaključcima koje prenosi Tanjug.

Hodže dalje priželjkuju pozitivno, aktivno sudjelovanje muslimana u društvu. Preko "Integracije kroz sudjelovanje" evropski muslimani trebaju pokušati poboljšati svoju sliku u javnosti, podvlači se u dokumentu.

"Muslimani ne žele da budu spoznati kao problem, već kao dio rješenje modernih izazova", zaključili su sudionici konferencije koji su se založili za institucionaliziranje dijaloga na svim razinama - međuislamski, međuvjerski, kao i sa nacionalnim i evropskim vlastima.