TIBiH: Nezadovoljavajuća provedba Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH

SARAJEVO - Harmonizacija zakona o slobodnom pristupu informacijama na nivou entiteta sa zakonskim rješenjima na državnom nivou jedan je od osnovnih uvjeta za poboljšanje sistema slobodnog pristupa informacijama u BiH. Na ovo je danas ukazao Transparency International BiH (TI), koji je u Sarajevu organizirao radionicu o slobodi pristupa...

... informacijama, na kojoj će učesnicima predstaviti preporuke za poboljšanje zakonskih rješenja i sistema pristupa informacijama.

Usklađivanje entitetskih s državnim zakonom u smislu uvođenja prekršajnih sankcija prema institucijama i javnim zvaničnicima koji u skladu sa zakonskim odredbama ne odgovaraju na dostavljene zahtjeve za pristup informacijama, osnovna je preporuka koja će biti predstavljena na skupu.

Izvršni direktor TIBiH Srđan Blagovčanin istaknuo je da je u BiH pristup podacima još daleko od onoga što predviđa zakon.

Poseban problem je pristup 'osjetljivim informacijama', iza čega se obično krije korupcija, kao što je pristup informacijama o privatizacijskim ugovorima, poslovanju javnih preduzeća, izdavanju koncesija.

-Na državnom nivou smo imali iskorak kada je u pitanju usvajanje kaznenih odredbi za nepoštivanje zakona, ali to još nije provedeno u praksi. Sada je i na entitetima da učine sličan iskorak, jer je to jedini način da unaprijedimo sistem, ocijenio je Blagovčanin.

Koordinatorica projekta TIBiH Nina Stevanović ukazala je na još neke od problema u vezi sa zakonodavstvom u ovoj oblasti. Navela je potrebu otklanjanja problema sa zakonom u RS-u, koji ne predviđa donošenje rješenja po zahtjevu čime onemogućava korisniku da stupi u žalbeni proces.

Također, nužno je uskladiti zakone o tajnim podacima, zaštiti ličnih podataka, poreznoj upravi i još 20-ak drugih zakona sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama BiH.

Učesnici su apelirali i na potrebu da se osiguraju da su dokumenti od javnog interesa kreirani i čuvani na način koji omogućava lakši pristup, a jedna od preporuka je i imenovanje službenika za informiranje kojih mnoge institucije nemaju.

-Problem u sistemu slobodnog pristupa informacijama u BiH je slaba primjena zakonskih odredbi, ali i volja institucija da se oni provedu. Institucije malo pažnje posvećuju komunikaciji s građanima, osim kada se to od njih zahtijeva i kada ih na to natjera cijeli postupak, upozorila je Stevanović.

Radionica o slobodi pristupa informacijama je organizirana u saradnji s drugim nevladinim organizacijama u okviru regionalnog projekta "Turn on the light".

Cilj projekta je unapređenje mogućnosti za borbu protiv korupcije u tri zemlje regiona - Crnoj Gori, Hrvatskoj i BiH kroz poboljšanje transparentnosti djelovanja državnih institucija i mehanizama za pristup informacijama u svakoj od zemalja pojedinačno.