Principijelna podrška SAD-a građanima, a ne lokalnim liderima u BiH

Zamjenik američke državne tajnice Hillary Clinton James Steinberg je tokom svoje prekjučerašnje posjete BiH održao brifing sa predstavnicima dnevnih listova. Tom prilikom Steinberg je rekao da će “SAD i međunarodna zajednica surađivati s vlastima koje izaberu građani BiH“.

On je naglasio da se podrška SAD-a prema BiH ne odnosi na bilo koju političku stranku ili vladu nego na narod Bosne i Hercegovine. “Ako gledate odluke MAP-a i viznu liberalizaciju, sve su to indikacije da su EU i SAD spremni doprinijeti da BiH ostvari svoje ciljeve“.

Steinberg je dakle eksplicitno poručio da SAD na predstojećim općim izborima u našoj zemlji nema svoje političke favorite i da nikoga neće posebno podržati ali ni osporavati, nego će sarađivati sa legitimnim predstavnicima kojima građani budu dali povjerenje. Ovaj stav jako je značajan za Bosnu i Hercegovinu jer nijedan lokalni lider više ne može mahati sa navodnom čvrstom i otvorenom podrškom.

Ovo dakako znači i puno povjerenje SAD-a u građane BiH i njihovu demokratsku kulturu.